Vyhľadávanie:

Limity plníme, no chceme byť ešte lepší

Limity plníme, no chceme byť ešte lepší

Minister životného prostredia SR László Miklós navštívil U. S. Steel Košice

Návšteva ministra
Okrem ekologických stavieb v oceliarni jeden a dva si minister počas svojej návštevy podniku prezrel aj DZ Koksovňa, kde sa už začalo pracovať na bezemisnom plnení komôr VKB 1 a 3.

Minulý týždeň vo štvrtok, 21. októbra 2004, navštívil U. S. Steel Košice minister životného prostredia SR László Miklós. Predstaviteľa vlády a zástupcov špecializovanej štátnej správy v oblasti environmentu privítal na pôde spoločnosti v mene prezidenta Christophera Navettu viceprezident pre technológiu Michael Fedorenko.

Myšlienka spoločného stretnutia na pôde huty sa zrodila vo februári tohto roku, keď zástupcovia U. S. Steel Košice prezentovali na Ministerstve životného prostredia SR v Bratislave projekty, ktoré spoločnosť plánuje v oblasti životného prostredia v najbližšom čase implementovať. Po ôsmich mesiacoch sa minister László Miklós prišiel na tvár miesta presvedčiť, ako sa fabrike darí jej ciele a zámery realizovať.

S prezentáciou projektov zameraných na ochranu ovzdušia vystúpil generálny manažér pre environment Tibor Duchonovič. Hneď na úvod zdôraznil, že U. S. Steel Košice vyvíja maximálne úsilie o trvalé zlepšovanie vo všetkých zložkách životného prostredia. Ovzdušia, vôd i v odpadovom hospodárstve. "Snažíme sa našu prácu v tejto oblasti ďalej skvalitňovať, aj keď všetky zákonom predpísané limity spĺňame," skonštatoval. Množstvo emisí tuhých znečisťujúcich látok na tonu vyrobenej tekutej ocele od roku 2000 kleslo o polovicu. Uviedol tiež, že spoločnosť U. S. Steel Košice, pre ktorú je zlepšovanie životného prostredia jedným z hlavných princípov podnikania, má zavedený systém environmentálneho manažérstva, ktorý predstavuje ucelený systém riadenia procesov a činností smerujúcich k prevencii znečisťovania ovzdušia, vôd a pôdy v dôsledku výrobných činností. K trvalému zlepšovaniu v tejto oblasti prispeje aj vzdelávací program CITE, ktorého prvú fázu už absolvovalo vyše 16 tisíc zamestnancov.

V poslednom období bola ukončená realizácia viacerých projektov zameraných na ochranu ovzdušia. Patrí k nim suché odprašovanie plynov pri vytlačovaní koksu na VKB 1 a 3. Výmenou nízko účinného mokrého čistenia zachytených spalín pri vytlačovaní koksu za nový odprašovací systém s čistením spalín v látkovom filtri sa množstvo emisií tuhých znečisťujúcich látok podstatne znížilo. Veľmi významným projektom je sekundárne odprášenie oceliarne 2, ktorého prínos spočíva v zachytávaní sekundárnych emisií vznikajúcich v konvertorovej hale počas výroby ocele. Vybudovaný odprašovací systém je vybavený automatickým monitorovacím systémom na sledovanie tuhých znečisťujúcich látok. Minulý týždeň bol podobným spôsobom odprášený aj druhý konvertor.

Od apríla do októbra tohto roku prebiehala ďalšia významná investičná akcia - rekonštrukcia filtra kotla K 3 v teplárni. Prinesie významné zníženie množstva emisií tuhých znečisťujúcich látok za rok. Súčasťou zariadenia je kontinuálne monitorovanie štyroch znečisťujúcich látok. Nesporným pozitívom je, že v súčasnosti spĺňajú prísne environmentálne kritéria všetky kotle. Pred dokončením je rekonštrukcia a modernizácia elektrostatických odlučovačov na rudných mostoch divízneho závodu Vysoké pece. Osem z dvanástich plánovaných je už hotových, posledné štyri budú vymenené do konca tohto roka.

Generálny manažér pre environment Tibor Duchonovič priblížil ministrovi a jeho sprievodu aj projekty na ochranu ovzdušia, ktoré už spoločnosť U. S. Steel začala realizovať. Tu ide predovšetkým o primárne a sekundárne odprášenie oceliarne 1 - najväčšiu investičnú akciu v oblasti výroby tekutej ocele a ochrany ovzdušia, a to s využitím BAT technológií, teda výstavbu nových konvertorových liniek s primárnym čistením konvertorového plynu a vybudovanie účinného sekundárneho odprášenia. Po jej realizácii bude oceliareň 1 patriť k najmodernejším technologickým celkom na výrobu tekutej ocele na svete.

Okrem odprášenia odlievarne vysokej pece č. 1, ktorého realizácia podstatne zlepší pracovné prostredie a hermetizácie chémie v DZ Koksovňa, sa začalo pracovať aj na bezemisnom plnení komôr VKB 1 a VKB 3. Hlavným cieľom tejto stavby je zabrániť únikom surového koksárenského plynu do ovzdušia pri plnení komôr.

"Môžem povedať celkom otvorene," nechal sa počuť po prezentácii na brífingu s novinármi minister László Miklós, "že na začiatku roka sa mi zdali tieto projekty veľmi, veľmi ambiciózne. No vidím, že sa plnia. Výsledky dosiahnuté v životnom prostredí sú príkladné a ohromujúce." Mimoriadne uznanlivo kvitoval najmä to, že spoločnosti už nejde iba o dodržiavanie limitov predpísaných zákonom, lebo tie už dodržiava, ale skutočne o zlepšovanie životného a pracovného prostredia, čo smeruje k snahám o trvalo udržateľný rozvoj. Vyzdvihol tiež, že realizáciou projektov došlo aj ku konkrétnym úsporám údržbárskych nákladov.

"Toto je mimoriadne významné a môže sa to udiať len vtedy, keď niekto naozaj chce a nerobí to iba z povinnosti," dodal a ocenil dobrú komunikáciu medzi Ministerstvom životného prostredia SR, Úradmi životného prostredia a spoločnosťou U. S. Steel Košice. "Zvyčajne vo svete sa ministerstvo životného prostredia považuje na protivníka veľkých podnikov, keďže patria k veľkým znečisťovateľom. No tu dochádza k tomu, na čom sa dohodlo na svetovom summite o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu - k partnerstvu medzi ministerstvom, úradmi a veľkým podnikom."

Na záver svojej návštevy si minister László Miklós so svojím sprievodom prezrel ekologické stavby v oceliarni jeden a dva a tiež v divíznom závode Koksovňa.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...