Vyhľadávanie:

Malé modulárne reaktory sú riešením pre podporu hospodárskeho rozvoja a prosperity

Malé modulárne reaktory sú riešením pre podporu hospodárskeho rozvoja a prosperity

Malé modulárne reaktory (MMR) majú potenciál riešiť celý rad energo-politických priorít po celom svete. Tieto priority sa týkajú najmä dekarbonizácie energetiky či energeticky náročných priemyselných sektorov, pre ktoré je potrebné zaistiť dostatočné a spoľahlivé dodávky energií. MMR sú riešením aj pre zmiernenie energetickej chudoby, ale najmä pre podporu hospodárskeho rozvoja a prosperity.

Miroslav Kiraľvarga, viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania a prezident RÚZ spolu s Michalom Pintérom, riaditeľom pre vzťahy s vládou, EÚ a REACH, predsedom Výboru európskych záležitostí a zahraničných vzťahov RÚZ, diskutovali o možnosti realizácie MMR na Slovensku a ich využití pri dekarbonizácii oceliarskeho priemyslu s Ann Ganzer, hlavnou zástupkyňou štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí USA a K. Michaelem Goffom, hlavným zástupcom štátneho tajomníka ministerstva pre energetiku USA.

Vláda Spojených štátov vybrala Slovensko, spolu s Českou republikou a Poľskom, v súťaži otvorenej 17 krajinám strednej a východnej Európy ako jedného z víťazov, ktorý získa podporu vlády USA pre štúdiu realizovateľnosti premeny uhoľnej energetiky na MMR (tzv.  projekt Phoenix).

V dňoch 8.- 9. novembra 2023 sa v Bratislave koná aj dvojdňový workshop a úvodné podujatie za účasti zástupcov vlády USA a národných expertov. Viceprezident USSK Miroslav Kiraľvarga vystúpi v diskusnom paneli venovanom MMR, kde bude hovoriť o motivácii našej spoločnosti zapojiť sa do slovenského MMR konzorcia, o úlohe MMR pri dekarbonizácii oceliarstva, ako aj o výhodách tohto typu energie. 

Členmi slovenského konzorcia MMR sú okrem našej spoločnosti U. S. Steel Košice i Slovenské elektrárne, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, SEPS - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, VUJE, Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...