KONTAKT  |    _eng _sk

Manažér koučom
           Pridané: 11.03.2013
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 05/2013

Pilotný projekt vedenia ľudí k osobnému rozvoju sa osvedčil

Keď sa povie kouč zväčša si každý predstaví človeka, ktorý stojí za perfektnými výsledkami športovca. To však už dávno neplatí. Dnes je to, jednoducho povedané, líder, ktorý dokáže byť sprievodcom osobného rastu jednotlivca v mnohých oblastiach života. Neriadi ho, ale vedie k rozvoju premyslenými a dobre formulovanými otázkami tak, aby na ne správne odpovede a riešenia našiel človek sám. Koučing, v súčasnosti už pomerne rozšírený kontinuálny proces práce s ľuďmi, pomáha dosahovať očakávané výsledky, prehlbuje schopnosť učiť sa, zvyšuje efektívnosť a výkonnosť. Udomácňuje sa aj v spoločnosti U. S. Steel Košice. "Uplatňovanie koučingového prístupu prináša v konečnom dôsledku výrazné benefity samotnej firme, manažérom i zamestnancom,. A to či už v podobe zvýšeného výkonu, flexibilnej organizácie, lepšie fungujúcich tímov alebo väčšej spokojnosti z práce," konštatoval generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča.

"Vlani sme na úseku viceprezidenta pre výrobu realizovali pilotný projekt zameraný na pravidelné používanie koučingového prístupu u manažérov. Pilotnú skupinu tvorilo desať manažérov. Štyria z nich boli riaditelia divíznych závodov a šiesti vedúci prevádzok. Ich príprava začínala individuálnymi stretnutiami s externými koučmi a pokračovala tréningom Koučing - model GROW. Ten je jedným z najúspešnejších a najjednoduchších nástrojov na koučovanie a jeho cieľom je zabezpečiť rast a rozvoj zamestnancov. Absolventi tréningu si potom vybrali za koučovaných svojich podriadených zamestnancov a robili s nimi koučovacie rozhovory. Na to, ako ich viedli, dostali manažéri aj spätnú väzbu od externých koučov, ktorí sa jedného z koučovacích rozhovorov zúčastnili. Spoločnosť PDI, ktorá bola dodávateľom tohto rozvojového programu, celý proces vyhodnotila. Potvrdilo sa, že pre účastníkov bol program prínosom. A to, čo sa týka ich osobného rozvoja, ako aj rozvoja ich podriadených a zlepšenia komunikácie."


Úspešnosť koučingu vidia noví koučovia, podľa výsledkov hodnotenia, napríklad v otvorenosti pri rozhovore, získaní spätnej väzby, lepších riešeniach na základe spoločnej analýzy či vo fakte, že vyriešenie problému viedlo k lepšeniu nasadeniu. A aký je z ich pohľadu dopad koučingu na výkon a správanie koučovaných? Spomeňme ich väčšiu kreativitu, generovanie nových nápadov, zvýšenie samostatnosti, lepšiu pripravenosť na poradách, lepšie využívanie času, zlepšenie komunikácie s kolegami a partnermi, ktorá spolu s ďalšími aspektmi viedla k zlepšeniu výsledkov prevádzky.

"V implementácii programu budeme v spoločnosti U. S. Steel Košice pokračovať aj v tomto roku. Lídrom projektu bude Denisa Havrila Belanyi, riaditeľka pre vzdelávanie a rozvoj," uviedol Milan Polča. "Cieľová skupina bude pozostávať z bezmála sto štyridsiatich manažérov z úseku viceprezidenta pre výrobu a viceprezidenta pre predaj a marketing. Program bude prebiehať v piatich etapách. Začal sa vo februári a potrvá do decembra." Podľa vyjadrenia Denisy Havrila Belanyi čaká na vybraných manažérov relatívne náročné obdobie.

"Okrem dvojdňového školenia Koučing - model GROW budú mať pravidelné koučovacie stretnutia so svojimi vybranými podriadenými, ktoré budú priebežne pozorovať externí koučovia s tým, že v prípade potreby odporučia konkrétne zmeny. Na záver programu plánujeme skupinové stretnutia, na ktorých si naši manažéri vymenia skúsenosti s koučovaním svojich podriadených. Veríme, že sa "na vlastnej koži" presvedčia, že koučing a koučingový prístup vie zlepšiť komunikáciu a výkon v organizácii," dodala riaditeľka pre vzdelávanie a rozvoj.

Empty

ODPORÚČAME

26.01.2023
Centrálny príjem nájdete od januára pri bráne č. 4
01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...