KONTAKT  |    _eng _sk

Mesačník do železiarní 820 korún, lístok za dvadsať
           Pridané: 11.06.2007
Autor: Pýtala sa: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 23/2007

Od 1. júla cestujeme v košickej MHD drahšie

Mesačník do železiarní kúpite od 1. júla za 820 korún, časový lístok za 20 korún. Zvýšenie cien v mestskej hromadnej doprave (MHD) v Košiciach na návrh predstavenstva DPMK, a.s., odobrili pred niekoľkými dňami poslanci mestského zastupiteľstva. O nových cenách, tarifných pásmach a kvalite cestovania hovoríme s generálnym riaditeľom DPMK Michalom Tkáčom. Na otázky, ktoré žiadal písomne, odpovedal rovnako.

· Čo bolo dôvodom na zvýšenie cestovného?
Tarifa pre I. a II. pásmo platí od roku 2001. Od spomínaného roku sa zmenila DPH z desať na 19 percent, čo ovplyvnilo aj rast cien vstupov do dopravného procesu. Cena cestovného je vrátane DPH, z čoho vyplýva, že zvýšením sadzby DPH sa znížili tržby z dopravnej činnosti. Dopravcovia v SR, či sa to týka MHD alebo SAD, takmer každoročne zvyšujú cenu cestovného a navrhované ceny sú porovnateľné s cenami ostatných dopravcov.

· Za koľko budeme teda cestovať?
Prehľad poskytuje tabuľka. Cestovné sa riadi tarifnými pásmami a rozdelením spojov na vybrané a zrýchlené.

· Mesačníky do železiarní budú­ drahšie než v Bratislave. Podľa čoho ste navrhli práve túto cenu? Dovolím si poznamenať, že dĺžka trate, i čas prepravy, sú porovnateľné s niektorými úsekmi v Košiciach, napríklad Krásna - Lokomotíva, kde budete akceptovať mesačné cestovné 550 korún a 20-korunový 60-minútový lístok.
Porovnanie pôvodnej ceny k novej cene vyjadrené v percentách je nasledovné: 390 korún ku 550, nárast 30 percent, 590 ku 820 je 29 percent. Aj v zmenenej tarife je pre TZR, teda do U. S. Steel Košice 20 korún s platnosťou 60 minút. Zavedenie časových cestovných lístkov ponúka širší sortiment cestovania a tiež možnosť využívania komerčných zliav.

· Nazdávate sa, že za cenu, ktorú žiadate od cestujúcich, ponúkate aj adekvátne služby?
Služby je možné vždy skvalitňovať, čo závisí v nemalej miere od vložených finančných prostriedkov. Aj toto bude závisieť od dotácie mesta do nákupu, napr. nových autobusov. Okrem iného, aj uplatnenie bezkontaktových čipových kariet je prvým krokom k stanoveniu cestovného podľa druhu dopravy, použitého spoja, precestovaného času. Využívanie elektronickej peňaženky je tiež poskytnutie komerčnej zľavy pre cestujúceho takým spôsobom, že ak si bude označovať nástup aj výstup, je možné započítať mu pri prestupe skutočne precestovaný čas a informovať ho o zvyšných minútach, ktoré môže využiť pri prestupe.

· V ostatných rokoch rastie záujem železiarov o dopravu do zamestnania osobnými motorovými vozidlami. Mnohí ako dôvod uvádzajú práve drahé cestovné a nekvalitnú prepravu. Dopravné prostriedky sú v zlom technickom stave, špinavé... Neobávate sa, že zvýšením cestovného dosiahnete opačný efekt - že cestujúcich z tejto, pre DPMK iste nemalej skupiny, v MHD znovu ubudne?
Rozvoj individuálnej dopravy je celosvetový trend a takto cestovať si môžu dovoliť skupiny občanov, ktoré na tento druh dopravy majú. Samozrejme, že zameriame svoje ciele na skvalitňovanie dopravy tak, aby sme presvedčili cestujúcich, že bude pohodlnejšie cestovať hromadnou dopravou, ako hľadať parkovacie miesta, prípadne prechádzať po nepriepustných križovatkách.

· Plánujete v tomto roku urobiť niečo pre zlepšenie kvality prepravy?
V investičnom pláne sú aj projekty na skvalitnenie dopravy. Plánujeme obnoviť vozový park. V prvej etape nákupom 20 nových autobusov. Pribudnú tiež nové automaty na jednorazové cestovné lístky a na dobíjanie čipových kariet. Budeme pokračovať v inštalovaní označovačov k zadným dverám dopravných prostriedkov. V pláne je i modernizácia a rekonštrukcia električkových tratí. Chceme kúpiť výpočtovú techniku a softvér. Pripravujeme opatrenia na zlepšenie čistoty dopravných prostriedkov a kvality cestovania. Chceme tiež zvýšiť informovanosť o možnostiach a spôsoboch cestovania.

· Leto už tradične prináša aj obmedzenia v doprave - úpravu cestovných poriadkov oproti mesiacom so školským vyučovaním. Nevyhneme sa im ani v tomto roku? Ak nie, akého budú rozsahu?
V letných mesiacoch výpravu znižujeme každoročne v súvislosti s prázdninami a čerpaním dovoleniek občanov.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu