KONTAKT  |    _eng _sk

Metalurgia 2009
           Pridané: 04.05.2009
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 18/2009

Budúci hutníci na študentskej vedeckej odbornej konferencii

Hutnícka fakulta Technickej univerzity ostáva tradícii verná. Už bezmála päťdesiat rokov. Minulý týždeň v stredu, 29. apríla, zorganizovala ďalší ročník študentskej vedeckej odbornej konferencie Metalurgia 2009, ktorej cieľom je zlepšiť prípravu budúcich hutníkov na samostatnú odbornú činnosť.

Na podujatí, ktoré malo súťažný charakter, sa so svojimi prácami prezentovalo dovedna päťdesiatšesť poslucháčov z domácej fakulty, ale aj z družobnej vysokej školy v Ostrave. Do odborných porôt, ktoré v jednotlivých sekciách hodnotili nielen obsah práce a jej grafickú úroveň, ale aj vystupovanie, diskusiu a schopnosť študentov obhájiť výsledky svojej práce, zasadli aj manažéri z U. S. Steel Košice. A aký bol ich verdikt?

V sekcii Hutníctvo kovov obsadil s prácou na tému Počítačová simulácia tuhnutia odliatkov z liatiny s lupienkovým grafitom prvé miesto Daniel Fecko, v sekcii Materiálové inžinierstvo porotcov najviac presvedčil Juraj Tiža a jeho projekt Meranie a vyhodnotenie silových parametrov procesu ECAP. V sekcii Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika zvíťazil Valentín Lunkin s prácou Alternatívne spôsoby znižovania tlaku na regulačných staniciach, v sekcii Environmentalistika Katarína Mašlonková so svojím riešením spektrofotometrie a jej využitím v environmentálnej analýze a v poslednej, piatej sekcii, Integrované systémy riadenia, Matúš Horváth a jeho metóda FAIR - Analýza a ohodnocovanie rizika v systémoch manažérstva informačnej bezpečnosti.

"Výsledky tvorivosti študentov hutníckej fakulty sú v mnohých prípadoch originálne," povedal pred slávnostným odovzdávaním ocenení, na ktorom sa zúčastnil aj Milan Polča, generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorá podujatie podporila, prorektor TU Košice Pavel Raschman. "A treba povedať, že sme sa na tejto konferencii nestretli so žiadnym plagiátorstvom, ktoré je, žiaľ, rozšíreným neduhom v súčasnosti." Ocenil angažovanosť budúcich hutníkov, ktorí účasťou na konferencii dokázali, že sú schopní robiť viac, než stačí na ukončenie štúdia. "Súčasná kríza je aj krízou hodnôt, preto nás teší, že je tu skupina ľudí, ktorí sú ochotní tvrdo na sebe pracovať. Verím, že hutníctvo, ktoré bolo nútené čeliť nepriazni svetových trhov ako prvé, sa stane prvým z odvetví priemyslu, ktoré bude žať plody z oživenia. A ono nesporne príde. Som presvedčený, že naši študenti budú na príležitosti, ktoré nastanú, dobre pripravení."

Ku gratulantom víťazom sa pridal aj dekan Hutníckej fakulty TU Košice Karel Tomášek, ktorý okrem iného pripomenul, že história organizovania študentskej odbornej činnosti je rovnako stará ako fakulta sama. "Víťazi vedeckých konferencií dnes zastávajú významné manažérske posty. Sú medzi nimi prezidenti firiem, viceprezidenti, generálni manažéri, profesori, ba i členovia vlády. Máte šancu," prihovoril sa študentom, "budúcnosť je pred vami."

Empty

ODPORÚČAME

01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!
28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022
28.10.2022
Energie pre U. S. Steel Košice
04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...