KONTAKT  |    _eng _sk

Metalurgia 2010
           Pridané: 26.04.2010
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 09/2010

Budúci hutníci z TU Košice na vedeckej odbornej konferencii

Mimoriadnej pozornosti mladých sa tešil šestnásty ročník medzinárodnej študentskej vedeckej odbornej konferencie Metalurgia 2010, ktorú usporiadala minulý týždeň v utorok, 30. apríla, Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Aktívne sa na nej zúčastnilo doteraz rekordných vyše šesťdesiat poslucháčov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia z TU Košice, Univerzity AGH Krakov a Vysoké školy báňské Ostrava, ktorí prezentovali svoje práce v piatich sekciách, a to Hutníctvo kovov, Materiálové inžinierstvo, Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika, Environmentalistika a Integrované systémy riadenia.

"Organizovanie konferencie patrí medzi tradície, na ktoré je hutnícka fakulta patrične hrdá a ktoré neustále rozvíja," konštatoval prodekan pre vedecké činnosti a doktorandské štúdium Peter Horňak. "Toto podujatie, ktoré prebieha formou súťaže, pomáha študentom vo vedeckom raste, učí ich prezentovať a obhajovať výsledky svojej práce."

"Bol som milo prekvapený úrovňou prezentácií, vrátane ich grafickej časti, páči sa mi, že sa študenti venujú tej ktorej odbornej téme, ktorá často vyústi do bakalárskej, diplomovej či doktorandskej práce, dlhodobejšie a nie iba pár mesiacov. Vidieť ich naozajstný záujem o riešenie problému. Mimoriadne dobre sa prezentovali budúce hutníčky. V hodnotiacej komisii sme sa zhodli na tom, že výsledky svojej práce vedeli podať bravúrne, v nejednom prípade predbehli svojich spolužiakov," povedal na margo priebehu konferencie člen hodnotiacej poroty v sekcii Hutníctvo kovov Miloš Fodor, riaditeľ pre environment prvovýroby a podporu výroby U. S. Steel Košice.

Poroty v jednotlivých súťažných sekciách, v ktorých zasadli aj ďalší zástupcovia košickej oceliarne, Eva Molnárová, vedúca odboru QMS a výskumník a vývojár z útvaru GM pre Výskum a vývoj USSE Roman Gbúrik, prihliadali pri posudzovaní výkonu študentov predovšetkým na obsah a grafickú úroveň prezentácií, prednes a vystupovanie, diskusiu a najmä schopnosť súťažiacich obhájiť výsledky svojej práce. A ako rozhodli? Prvé miesto v sekcii Hutníctvo kovov obsadila Martina Dziaková s prácou Vplyv prevádzkových činiteľov na vlastnosti furánových zmesí v Zlievarni VSS, Foundry s.r.o. v Košiciach, v sekcii Materiálové inžinierstvo zvíťazil Peter Bella s projektom Matematické simulácie pretlačovania navarovacích oblúkov, v sekcii Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika Miroslava Popovičová, ktorá sa v svojej práci zaoberala riešením konštrukčných kritérií pre navrhnutie geotermálnej elektrárne v Ďurkove. V sekcii Enviromentalistika si prvé miesto s projektom Spracovanie dosiek plošných spojov z vyradených počítačov vybojoval Vladimír Pencák a v poslednej sekcii - Integrované systémy riadenia s prácou Metóda Activity Based Costing/Management Jana Balaščíková.

Víťazom jednotlivých sekcií zagratuloval a ocenenia odovzdal spolu s prodekanom Hutníckej fakulty TU Košice pre rozvoj Štefanom Nižníkom viceprezident pre ľudské zdroje U. S. Steel Košice Martin Pitorák.

Empty

ODPORÚČAME

04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?
21.07.2022
Nedostali ste sa na EXPO do Dubaja? Nevadí, technologické novinky uvidíte aj na FSD.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...