Vyhľadávanie:

Mladým patrí svet, talentovaným budúcnosť

Mladým patrí svet, talentovaným budúcnosť

Uskutočnil sa 32. ročník celoštátnej prehliadky SOČ

Koncom minulého mesiaca, 28. až 30. apríla, sa v Košiciach, v Strednej odbornej škole železničnej, uskutočnil v poradí už 32. ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR a odborným garantom Štátny inštitút odborného vzdelávania. Generálnym partnerom podujatia bola spoločnosť U. S. Steel Košice.

Skutočnosť, že Stredná odborná škola železničná v Košiciach, s ktorou košická oceliareň spolupracuje pri odbornej príprave žiakov, dostala príležitosť stať sa hostiteľom účastníkov celoštátnej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti, ocenil na slávnostnom otvorení podujatia i generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča. Uviedol tiež, že spoločnosť U. S. Steel Košice vstúpila do aktívnej spolupráce s vybranými strednými školami v Košiciach s cieľom podporiť odbornú prípravu žiakov priamo na pracoviskách vo výrobe a zároveň pomáhať školám zvyšovať atraktivitu technického vzdelávania. "Odbornému technickému vzdelaniu chceme prinavrátiť postavenie adekvátne potrebám trhu práce," zdôraznil. "Prostredníctvom odbornej praxe v našich prevádzkach majú žiaci príležitosť spoznať prostredie i štýl práce a získať tak jedinečnú konkurenčnú výhodu oproti iným uchádzačom o zamestnanie v našej spoločnosti. Tým, ktorí počas štúdia dosahujú najlepšie výsledky, ponúkame pracovnú zmluvu už v poslednom ročníku školy. V tejto spolupráci chceme pokračovať aj naďalej." Študentom zaželal, aby nové skúsenosti, nadobudnuté počas súťaže, zužitkovali v budúcnosti v práci, pre ktorú sa po ukončení školy rozhodnú.

Uspieť čo najlepšie v celoštátnom kole súťaže a zabodovať pred hodnotiacimi komisiami sa usilovalo viac než dvestopäťdesiat chlapcov a dievčat z ôsmich krajov Slovenska. Vlasta Púchovská, predsedníčka ústrednej komisie ocenila, že riešitelia prác vo všetkých sedemnástich súťažných kategóriách prišli s novými nápadmi, ktoré prekvapili vysokou úrovňou odborných, teoretických i praktických vedomostí. Súčasťou podujatia bol aj informatívny seminár pre žiakov i pedagógov o štúdiu v Austrálii.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...