Vyhľadávanie:

Môj nápad pre región

Môj nápad pre región

Zaujímavý projekt neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť, ktorej poslaním je poskytovať mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné ekonomické vzdelávanie prostredníctvom praktických programov, podporila spoločnosť U. S. Steel Košice.

V Košiciach, v budove mestského magistrátu, sa v minulých dňoch uskutočnilo finále celoslovenského kola súťaže Môj nápad pre región 2005, ktorá bolo vyvrcholením programu Podnikanie v cestovnom ruchu. Jeho cieľom je zaujímavou a príťažlivou formou priblížiť mladým ľuďom, žiakom a študentom základných a stredných škôl, oblasť cestovného ruchu. Jeho účastníci sa učia umeniu komunikovať, získavať informácie o svojom okolí a použiť ich pre rozvoj regiónu v oblasti cestovného ruchu. Získavajú pohľad na túto problematiku očami turistov, čo im umožňuje vnímať všetky výhody, ale aj nedostatky, ktoré sa v ich regióne v oblasti cestovného ruchu vyskytujú. Nesporne výhodnou je pritom spolupráca s dobrovoľnými konzultantmi z oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja, ktorí vnášajú do programu vlastné skúsenosti, praktický pohľad a nápady.

"Samotná súťaž," informuje o jej zameraní Adam Šepetka, programový manažér Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť, "poskytuje žiakom široký priestor na sebarealizáciu. Prezentujú v nej projekty z oblasti cestovného ruchu, na ktorých pracovali od začiatku školského roka. Vyberú si vlastnú lokalitu, ktorá ich upútala, väčšinou ide o miesto odkiaľ pochádzajú, a prostredníctvom prieskumu zisťujú a analyzujú jej potreby z hľadiska rozšírenia a skvalitnenia služieb pre turistov a návštevníkov. Už samotný názov súťaže - Môj nápad pre región hovorí, že ide o nápad ako prilákať, upútať, predstaviť danú lokalitu pre turistov a tak podporiť rozvoj cestovného ruchu. Nápady sú naozaj rozmanité, či už v podobe prezentačných CD nosičov konkrétnej lokality, mesta, pohľadníc, brožúr, ponukových katalógov napríklad kulinárskych špecialít, stravovacích zariadení, databáz remeselníkov a podobne."

Do celoslovenského kola súťaže jednotlivcov sa prebojovali šiesti finalisti. Mladí ľudia z Krompách, Košíc, Prakoviec, Prievidze, Levíc a Štúrova prezentovali svoje vlastné projekty pred hodnotiacou porotou, v ktorej mala svojho zástupcu aj spoločnosť U. S. Steel Košice, naozaj pútavou formou. A aj keď svoje zohrala v niektorých prípadoch aj tréma, treba povedať, že snahu o podanie čo najlepšieho výkonu nebolo možné uprieť ani jednému z nich. A nemali to ľahké. Hodnotil sa nielen výber prezentovaného námetu, jeho vhodnosť a opodstatnenie, ale aj možnosť praktického využitia projektu pre rozvoj cestovného ruchu v danom regióne, celkový dojem, úroveň prezentačných a komunikačných zručností či miera samostatnej práce a náročnosť celého projektu.

Prvé miesto nakoniec obsadila študentka Obchodnej akadémie K. Kittenbergera z Levíc Veronika Husárová, ktorá vo svojom projekte riešila problematiku ako zaujať deti svojím okolím, a to v rámci organizovania prázdninových letných táborov v obci Zbrojníky. Súčasťou projektu bol aj finančný rozpočet pobytu a jeho personálne zabezpečenie. Druhá priečka patrí Magdaléne Bujnovej z Obchodnej akadémie F. Madvu v Prievidzi s projektom Ľudoví umelci hornej Nitry a tretia Beáte Králikovej z Gymnázia v Krompachoch, ktorá pracovala na projekte pod názvom Slovenská dedina - fakultatívny výlet pre turistov.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...