Vyhľadávanie:

Môj nápad pre región

Môj nápad pre región

Zaujímavý projekt neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť, ktorej poslaním je poskytovať mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné ekonomické vzdelávanie prostredníctvom praktických programov, podporila spoločnosť U. S. Steel Košice.

V Košiciach, v budove mestského magistrátu, sa v minulých dňoch uskutočnilo finále celoslovenského kola súťaže Môj nápad pre región 2005, ktorá bolo vyvrcholením programu Podnikanie v cestovnom ruchu. Jeho cieľom je zaujímavou a príťažlivou formou priblížiť mladým ľuďom, žiakom a študentom základných a stredných škôl, oblasť cestovného ruchu. Jeho účastníci sa učia umeniu komunikovať, získavať informácie o svojom okolí a použiť ich pre rozvoj regiónu v oblasti cestovného ruchu. Získavajú pohľad na túto problematiku očami turistov, čo im umožňuje vnímať všetky výhody, ale aj nedostatky, ktoré sa v ich regióne v oblasti cestovného ruchu vyskytujú. Nesporne výhodnou je pritom spolupráca s dobrovoľnými konzultantmi z oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja, ktorí vnášajú do programu vlastné skúsenosti, praktický pohľad a nápady.

"Samotná súťaž," informuje o jej zameraní Adam Šepetka, programový manažér Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť, "poskytuje žiakom široký priestor na sebarealizáciu. Prezentujú v nej projekty z oblasti cestovného ruchu, na ktorých pracovali od začiatku školského roka. Vyberú si vlastnú lokalitu, ktorá ich upútala, väčšinou ide o miesto odkiaľ pochádzajú, a prostredníctvom prieskumu zisťujú a analyzujú jej potreby z hľadiska rozšírenia a skvalitnenia služieb pre turistov a návštevníkov. Už samotný názov súťaže - Môj nápad pre región hovorí, že ide o nápad ako prilákať, upútať, predstaviť danú lokalitu pre turistov a tak podporiť rozvoj cestovného ruchu. Nápady sú naozaj rozmanité, či už v podobe prezentačných CD nosičov konkrétnej lokality, mesta, pohľadníc, brožúr, ponukových katalógov napríklad kulinárskych špecialít, stravovacích zariadení, databáz remeselníkov a podobne."

Do celoslovenského kola súťaže jednotlivcov sa prebojovali šiesti finalisti. Mladí ľudia z Krompách, Košíc, Prakoviec, Prievidze, Levíc a Štúrova prezentovali svoje vlastné projekty pred hodnotiacou porotou, v ktorej mala svojho zástupcu aj spoločnosť U. S. Steel Košice, naozaj pútavou formou. A aj keď svoje zohrala v niektorých prípadoch aj tréma, treba povedať, že snahu o podanie čo najlepšieho výkonu nebolo možné uprieť ani jednému z nich. A nemali to ľahké. Hodnotil sa nielen výber prezentovaného námetu, jeho vhodnosť a opodstatnenie, ale aj možnosť praktického využitia projektu pre rozvoj cestovného ruchu v danom regióne, celkový dojem, úroveň prezentačných a komunikačných zručností či miera samostatnej práce a náročnosť celého projektu.

Prvé miesto nakoniec obsadila študentka Obchodnej akadémie K. Kittenbergera z Levíc Veronika Husárová, ktorá vo svojom projekte riešila problematiku ako zaujať deti svojím okolím, a to v rámci organizovania prázdninových letných táborov v obci Zbrojníky. Súčasťou projektu bol aj finančný rozpočet pobytu a jeho personálne zabezpečenie. Druhá priečka patrí Magdaléne Bujnovej z Obchodnej akadémie F. Madvu v Prievidzi s projektom Ľudoví umelci hornej Nitry a tretia Beáte Králikovej z Gymnázia v Krompachoch, ktorá pracovala na projekte pod názvom Slovenská dedina - fakultatívny výlet pre turistov.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...