Vyhľadávanie:

Musíme byť viac kreatívni

Musíme byť viac kreatívni

Polčas v Programe kontinuálneho znižovania nákladov

Aké výsledky sme dosiahli v prvom polroku 2008 v Programe kontinuálneho znižovania nákladov (CCIP)? Dosiahli sme za šesť mesiacov to, čo sme si predsavzali? Ak áno, kto má na tom najväčší podiel? Eugen Lenorovič, vedúci oddelenia Implementácia strategických programov má v tomto smere jasno. Podarilo sa nám plánované ciele nielen dosiahnuť, ale i prekročiť. Aj keď...

"Po prvýkrát po takmer ôsmich rokoch existencie programu úspor nákladov musím konštatovať, že prvé dva mesiace tohto roka nenaznačovali, že sa nám podarí náš plán splniť. Manažéri v jednotlivých závodoch však znovu prehodnotili svoje možnosti a prišli s novými projektmi, čím sa situácia od marca 2008 výrazne zmenila," konštatuje E. Lenorovič. Dodáva, že priaznivý vývoj podporil a podporuje viceprezident pre výrobu Matthew B. Perkins, ktorý na pravidelných mesačných poradách venovaným otázkam nákladov a projektom ich úspor diskutuje s generálnymi manažérmi a riaditeľmi o vývoji v oblasti nákladov a CCIP. Vyžaduje pravidelnú činnosť závodných tímov a pri prezentáciách stále nové analýzy a nápady.

"Väčšina tohtoročných projektov," informuje E. Lenorovič, "je zameraná na šetrenie materiálov, energií a znižovanie výrobných nákladov. Najväčším dielom do spoločného balíka prispela prvovýroba, hlavne divízne závody Oceliareň a Energetika, z úsekov zasa Nákup. Zmenou metodiky, na ktorú sme prešli v rámci U. S. Steel od začiatku tohto roka, počet úsekov podieľajúcich sa na úsporách poklesol. Po novom je možné evidovať úsporu len v konkrétnom závode, na konkrétnom účte. Teda tam, kde v skutočnosti vzniká. Na druhej strane treba povedať, že na mnohých "živých" projektoch sa aktívne podieľajú aj naďalej odborné útvary. Ako napríklad Best Practices, Kvalita či Environment."

Zdôrazňuje tiež, že aj keď tieto útvary priamo nevidia svoj podiel na výsledných úsporách tak, ako tomu bolo v minulosti, je nevyhnutné, aby boli aj naďalej aktívni pri odkrývaní ďalších rezerv v tomto smere. "Splnenie náročného cieľa nás núti prichádzať s novými myšlienkami, kreativitou, ktorá je často, jednoducho povedané, ubitá tzv. prevádzkovou slepotou. Projekty, ktoré v ostatnom období pribúdajú, pochádzajú väčšinou z manažérskej úrovne, no je žiaduce využiť potenciál všetkých ostatných zamestnancov. Či už v robotníckych profesiách alebo technicko-hospodárskych. Zo skúsenosti viem, že veľa zmôže správna motivácia, ktorá je v rukách generálnych manažérov a riaditeľov závodov," mieni E. Lenorovič a na záver dodáva: "Chcel by som sa poďakovať všetkým CCIP tímom, ako aj ich lídrom, za odvedenú prácu v prvom polroku pri napĺňaní cieľov programu úspory nákladov. A tiež bývalému kolegovi, Dušanovi Vasilišinovi, ktorý stál pri jeho realizácii niekoľko rokov, za jeho podnetnú a tvorivú prácu. Želám mu veľa ďalších úspechov v práci i súkromnom živote."

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...