Vyhľadávanie:

Na rad prichádza testovanie základných procesov

Na rad prichádza testovanie základných procesov

V rámci projektu ERP sme už ukončili fázu globálneho dizajnu

O projekte ERP, teda o projekte efektívneho riadenia procesov, sme už viackrát informovali na stránkach Ocele východu na Slovensku a Steel Monthly v Srbsku. Konečným cieľom tohto projektu je zvýšiť efektívnosť našich podnikateľských aktivít prostredníctvom jedného konsolidovaného systému. Zavedenie systému špičkovej svetovej úrovne zvýši efektivitu našej spoločnosti na globálnej úrovni a zosúladí výrobu a administratívu s najlepšími praktikami. V dnešnom prostredí, postavenom na vysokej výkonnosti, je realizácia projektu ERP nevyhnutná. Musíme realizovať také zmeny, ktoré umožnia vytvárať významné hodnoty pre našich akcionárov. Toto integrované riešenie pomôže našej spoločnosti zlepšiť finančný manažment a kontrolu, globálne implementovať procesy špičkovej úrovne a realizovať sa v prostredí postavenom na vysokej výkonnosti zameranom na zvyšovanie ziskovosti a finančnej likvidity. V rámci realizácie projektu ERP sa budú nákladovo zefektívňovať aj činnosti nákupu a materiálového hospodárstva.. Dnes informujeme aké zmeny plánujeme realizovať v oblasti nazvanej Procure To Pay.

· Ktorí členovia tímu ERP sa nákupnými činnosťami zaoberajú?
K členom tímu ERP patrí Peter Lacko, ktorý sa zaoberá oblasťou skladov a číselníka materiálov, Marcel Smerek, ktorý sa zameriava na oblasť nákupu, Iveta Kozelová, ktorá zastrešuje oblasť záväzkov, výdavkov a číselníka dodávateľov. Ljiljana Lackovic má na starosti nákup a sklady v Srbsku.

· Ktoré moduly sa budú v Európe implementovať?
V prvej fáze sa budú implementovať moduly v podobnom ponímaní ako ich poznáme zo súčasného systému F2000: Dodávatelia (Suppliers), Nákup (Procurement, Sourcing), Sklady (Inventory), Záväzky (Account Payables). K týmto modulom pribudnú aj ďalšie, ktoré prinášajú novú funkcionalitu pre konečných používateľov a teda významnou mierou prispejú k zefektívneniu procesov. Ide o moduly iExpenses (elektronické nahrávanie výdavkov zamestnancov), katalóg APC (Advanced Product Catalog), Mobile Supply chain (modul podporujúci čiarové kódy), iSupplier (elektronické nahrávanie a prístup k údajom priamo dodávateľom), iProcurement.

· Čo nového v tejto oblasti prináša projekt ERP?
Implementáciou modulov Oracle pribudnú oproti súčasnému systému nové funkcie, čo urýchli spracovanie údajov a sprehľadní celý proces. Dôjde k viacerým zmenám oproti súčasnému systému, napríklad v Srbsku a dcérskych spoločnostiach sa budú skenovať a elektronicky schvaľovať došlé faktúry. V rámci F2000 je tento proces implementovaný len v U. S. Steel Košice. K zefektívneniu dôjde i pri samotnom zadávaní údajov o výdavkoch zamestnancov, ktoré sa bude vykonávať cez web portál priamo samotným zamestnancom, pričom aj ich schvaľovanie bude vykonávané elektronicky priamo v systéme. Predpokladá sa vysporiadanie záväzkov a pohľadávok voči zamestnancom cez prepojenie s bankou. Realizáciou takéhoto procesu dôjde k podstatnému odstráneniu pokladničných operácií v súvislosti s výdavkami zamestnancov. Zadávanie údajov o dodávateľovi cez web portál priamo dodávateľom a elektronické schvaľovanie údajov v číselníku dodávateľov bude tiež prínosom v zefektívnení procesu nákupu. Pripravuje sa globálny číselník dodávateľov. Dodávatelia budú mať možnosť prístupu k údajom o dodávkach, fakturácii, platbách, čiže budú mať možnosť prostredníctvom webu okamžite získať aktuálne informácie o stave všetkých svojich transakcií s USS. Príjem a výdaj v rámci skladových operácií bude podporovaný čiarovými kódmi. Určite krokom vpred bude aj možnosť vystavenia požiadaviek na nákup prostredníctvom web portálu, čo je vlastne obdoba internetového nákupu. Rozsah sortimentu je definovaný katalógom tovarov a služieb, ale bude tu aj možnosť objednania nových tovarov a služieb, ktoré tento katalóg neponúka.

· Ako ďaleko sme v projektovej príprave?
V rámci projektu ERP sme už ukončili fázu globálneho dizajnu a sme tesne pred ukončením fázy implementovania legislatívnych lokálnych požiadaviek do globálnych procesov. Zároveň tím ERP nastavuje testovacie prostredie, v ktorom sa otestujú všetky základné procesy, interfejsy a konverzie. Testovanie bude spustené v mesiaci november.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...