KONTAKT  |    _eng _sk

Na začiatku reťazca je človek
           Pridané: 11.02.2008
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 06/2008

Zberom papiera ušetríme náklady a budeme priateľskejší k životnému prostrediu

Najprv treba zoťať strom. Najlepšie ihličnan. Potom ho rozrezať na polená, odstrániť z nich kôru a dopraviť do papierne. Tam drevo rozsekajú v drvičoch na maličké kúsky a potom triesky varia spolu s ostatnými rozličnými prísadami vo veľkých kotloch na hustú kašu, ktorá tečie do obrovskej vane. V nej sa pomocou ostrých nožov kaša ďalej melie a zahusťuje, až vznikne "papierovina", ktorá sa očistí, bieli alebo farbí. Sito ju zbaví vody a valce vykurované horúcou vodou ju vysušia. Takto, povedané veľmi zjednodušeným spôsobom, vzniká papier. Produkt, ktorého možnosti sú dnes obrovské. Skúste si predstaviť, že by ho jednoducho nebolo. Starí Číňania, ktorí ho pred stovkami rokov vynašli, pri jeho výrobe vraj používali ľanové a konopné handry, iste ani netušili, aký obrovský objav urobili.


Moderný svet sa dnes bez papiera, v jeho najrôznorodejších podobách, nezaobíde. Jeho spotreba na celom svete stúpa, nuž nečudo, že opätovné využitie už použitého papiera sa stalo, dá sa povedať, požiadavkou doby. Recyklácia šetrí zdroje, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, množstvo uskladnených odpadov a spotrebu energie, čím zasa prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Dôležitosť týchto faktov si veľmi dobre uvedomujú v inštitúciách i vo veľkých firmách. Na začiatku celej reťaze je však človek. Ak by každý z nás pristupoval k papieru ako ku komodite, ktorú treba po použití, či už doma alebo v práci, jednoducho povedané, vrátiť, výsledky by boli omnoho, omnoho lepšie.

Ako je to so zberom papiera v U. S. Steel Košice? "V našej spoločnosti," dáva vedieť manažér pre odpady z útvaru GM pre environment Peter Labaš, "máme na zber odpadového papiera vypracovaný systém. V rámci neho sme v každej administratívnej budove divíznych závodov, ale i v prevádzkach zriadili 140 zberných miest. Do zberných nádob patrí najmä klasický kancelársky papier, či noviny. O pravidelný odvoz naplnených nádob sa postarajú zamestnanci Chránenej prevádzky dcérskej spoločnosti U. S. Steel Services." Dodáva tiež, že tí potom papier v priestoroch svojej prevádzky triedia podľa jeho typu, predtým ho aj lisovali, dnes ho balia do papierových vriec. Keď sa skladovacie kapacity naplnia, zmluvný partner si poň príde a odovzdá na spracovanie firmám papierenského priemyslu. "Zber papiera zahŕňa aj náš projekt, ktorým sme sa zapojili do Programu úspor nákladov v U. S. Steel Košice. Vlani sme tak ušetrili niekoľko stotisíc korún. Hutníci vyzbierajú a odovzdajú ročne približne 170 ton papiera. Do tohto množstva je zahrnutý biely papier, tabelačný, mastný, lakovaný, zmiešaný papier či vlnitá lepenka," konkretizuje P. Labaš. "Jeho zber, podobne ako všetky druhy odpadov, ktoré v U. S. Steel Košice vznikajú, evidujeme v systéme Ekologis."

Ide všetko hladko? Ukazuje sa, že množstvo vyzbieraného papiera by mohlo byť ešte vyššie, ak by... Ak by sme pristupovali k problematike jeho recyklácie zodpovednejšie. Nezriedka sa totiž stáva, že papier končí namiesto zberných nádob v klasických kontajneroch, ktoré sú určené na komunálny odpad. Týka sa to predovšetkým kartónov.

A aj keď je papier zo všetkých druhov odpadu pre životné prostredie najmenej nebezpečný, je totiž biologicky rozložiteľný, zvyšuje množstvo komunálneho odpadu končiaceho v spaľovni. A tým aj náklady a zbytočné negatívne zásahy do životného prostredia.

Viete že...

  • V súčasnosti je na Slovensku zapojených do programu recyklácie veľký počet obcí, väčšina miest a viaceré, najmä veľké organizácie a firmy?
  • Papier tvorí asi 20 percent odpadu?
  • Vytriedením približne 100 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni jeden hektár 100-ročného lesa a ušetrí často až 70 percent energie?
  • Podľa údajov severoamerickej organizácie pre ochranu životného prostredia Earth Care sa pri výrobe jednej tony papiera zo starého papiera spotrebuje v porovnaní s výrobou papiera z celulózy len 50 percent vody, znižuje znečistenie ovzdušia o takmer 75 percent, znečistenie vody o 35 percent a zachráni 17 stromov?
  • Na Slovensku podľa dostupných údajov sme v roku 1998 vyzbierali a recyklovali len necelých 35 percent, kým v západoeurópskych krajinách až 70 percent?
Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu