Vyhľadávanie:

Nové emisné monitorovacie vozidlo ekológie vo firme

Nové emisné monitorovacie vozidlo ekológie vo firme

Iste si mnohí z vás pamätajú monitorovacie vozidlo ekológie, ktoré „operovalo“ vo firme viac ako 25 rokov. Jeho súčasťou bola prístrojová technika, ktorá sa pravidelne modernizovala, ale naše auto sa v priebehu rokov nemenilo. Nastal však čas na zmenu aj v tomto smere. V tomto roku už meracia skupina útvaru generálneho manažéra pre environment brázdi cesty v našej firme v novom emisnom monitorovacom vozidle, ktorého súčasťou je odberová aparatúra vrátane meracích prístrojov.

Staré monitorovacie vozidlo.

Meraciu skupinu útvaru GME tvoria Martin Píro, Marek Dzubák a Viktor Štroncer. Každý rok vykonajú priamo na zdrojoch znečisťovania ovzdušia v areáli spoločnosti približne 50 až 70 jednorázových technologických meraní (vo fabrike máme cca 260 komínov a výduchov). Tieto interné merania majú odhaliť v akom stave sa to-ktoré zariadenie nachádza. Vykonávajú sa priebežne, realizácia týchto meraní poskytuje prevádzke informácie o účinnosti odlučovacích zariadení na komínoch, o ich funkčnosti a slúži aj k optimalizácii spaľovacích pomerov za účelom minimalizácie vypúšťaného množstva znečisťujúcich látok a efektívnosti spaľovania paliva.

Namerané koncentrácie v ovzduší sú porovnávané s platnými emisnými požiadavkami v zmysle legislatívy. Prostredníctvom prístrojov monitorujeme celý rad znečisťujúcich látok. Ide napríklad o plynné ZL: oxidy uhlíka, síry, dusíka, obsah kyslíka, tuhé znečisťujúce látky (prachové častice), celkový organický uhlík. Najnovším prírastkom útvaru je moderný multikomponentný analyzátor na meranie širokého spektra znečisťujúcich látok. Obsahuje robustný spektrofotometer FTIR s vysokým rozlíšením a s vysokou presnosťou merania. Svoje využitie nájde hlavne pri kontinuálnom meraní špecifických organických a anorganických plynov a pár vo forme HCL, HF a NH3, kde sme doteraz museli čakať na analýzu vzorky v laboratóriu. Teraz môžeme tieto látky merať nepretržite a máme tak prehľad o koncentrácii a priebehu znečisťujúcej látky na zdroji počas celých 24h.

Martin Píro pri obsluhe prístroja.

Poznaním miery znečisťovania ovzdušia, technického stavu zariadenia, jeho nedostatkov a realizáciou opatrení vedúcich k náprave vieme dosiahnuť zníženie množstva vypustených emisií a výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...