Vyhľadávanie:

Nové pracovisko na úrovni 21. storočia

Nové pracovisko na úrovni 21. storočia

Vydávanie vstupov do priestorov USSK bude od 15. apríla v budove Vonkajších vzťahov

Pracovisko vydávania vstupov sa sťahuje do priestorov v budove Vonkajších vzťahov. Od pondelka 15. apríla 2019 bude vykonávať činnosť už len v nových priestoroch. Tak, ako sme už informovali v marcovej Oceli východu, zmena by mala priniesť výrazné zlepšenie podmienok pre zamestnancov centra vydávania vstupov, ale predovšetkým pre klientov, ktorí ho využívajú. V novom centre budú aj priestory na školenia o ochrane pred požiarmi a v budúcnosti aj školenia Kardinálnych pravidiel BOZP najmä pre zamestnancov dodávateľov. „Pribudnú multifunkčné pracoviská na vybavovanie vstupov, kamery na snímanie fotografií. Celé priestory budú priestrannejšie a dôstojnejšie na úrovni 21. storočia pre všetkých. Nebudú chýbať ani sociálne zariadenia, klimatizácia, zázemie pre pracovníkov,“ povedal riaditeľ U.S. Steel Košice – SBS Gabriel Lörinc.

V piatok 12. apríla bude doterajšie pracovisko vydávania vstupov v budove SBS otvorené len do 14. hodiny, od pondelka 15. apríla už bude fungovať v nových priestoroch. Pracovná doba ostáva nezmenená, v pracovných dňoch je od 6:00 do 15:45. Rovnako nezmenený je aj telefonický kontakt 3 4764 a emailový kontakt vstupyusske@sk.uss.com,“ vysvetľuje zástupca GM pre požiarnu ochranu a bezpečnosť závodov Ladislav Varga. „Na tomto pracovisku vybavíte novú identifikačnú kartu pre novo nastupujúcich zamestnancov, dodávateľov (IDK), návštevnícke identifikačné karty pre návštevy do oploteného areálu USSK (IDKN), povolenie vjazdu pre služobné a súkromné motorové vozidlá, ale aj opätovné vydanie IDK v prípade jej straty, krádeže alebo poškodenia. Tu sa bude vybavovať aj povolenie na fotografovanie a filmovanie.“

Dôležitá informácia pre všetkých zamestnancov je, že od 15. apríla sa na tomto pracovisku budú vydávať a odovzdávať aj dočasné identifikačné karty vydávané len na jeden deň, ktoré ste potrebovali, ak ste svoju IDK zabudli a vykonávate svoju pracovnú činnosť mimo oploteného areálu v jednotlivých budovách vo Vstupnom areáli. Doteraz sa táto agenda vybavovala vo vstupnej hale hlavnej administratívnej budovy u pracovníka SBS.

„Po spustení aplikácií elektronickej priepustky, PARS a informačného systému Vrátnica je to ďalší krok na zefektívnenie a najmä urýchlenie činností, ktoré sa vykonávajú na úseku zabezpečenia ochrany osôb, majetku a života v našej spoločnosti,“ dodáva Ladislav Varga.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...