Vyhľadávanie:

O pacientov sa starajú na špičkovej úrovni

O pacientov sa starajú na špičkovej úrovni

Vedenie šačianskej nemocnice usporiadalo pre manažérov fabriky U.S.S. Health Day

Health Day

Už vyše štyri desiatky rokov poskytuje šačianska nemocnica liečebno-preventívnu zdravotnícku starostlivosť pre košických hutníkov a ich rodinných príslušníkov. Počas svojej existencie sa vyprofilovala na vysoko špecializované zdravotnícke zariadenie, ktoré má na Slovensku dobrý zvuk. S cieľom prezentovať výsledky činnosti v oblasti preventívnej starostlivosti o zdravie zamestnancov U. S. Steel Košice usporiadala Nemocnica Košice Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica začiatkom mája tohto roku pre manažérov oceliarskej spoločnosti podujatie pod názvom U.S.S. Health Day. Podrobné informácie a štatistické prehľady dokumentujúce výkony jednotlivých oddelení nemocnice doplnené o bohatý obrazový materiál si so záujmom vypočuli Christopher Navetta, David Lohr, ktorý sa postu prezidenta USSK ujíma už dnes, ako aj ďalší členovia vedenia spoločnosti, manažéri úsekov a závodov.

Riaditeľ šačianskej nemocnice Juraj Vančík v úvodnom príhovore ocenil dobrú spoluprácu a vzájomnú komunikáciu s U. S. Steel Košice a zdôraznil, že pripravované zámery a aktivity nemocnice v oblasti medicíny, nové diagnostické a terapeutické trendy v liečebno-preventívnej starostlivosti určite prispejú k skvalitňovaniu služieb pre hutníkov aj v budúcnosti.

Mimoriadna pozornosť sa venuje primárnej zdravotníckej starostlivosti. Zamestnanci košickej oceliarne tvoria vyše 61 percentnú klientelu oddelenia všeobecného lekárstva. Vo fabrike existuje pätnásť závodných lekárov, ktorých prioritnou činnosťou je popri liečebnej najmä preventívna zdravotná starostlivosť. Základné a rozhodujúce vyšetrenie v rámci každej preventívnej prehliadky sa začína u závodného lekára, ktorý osobne najlepšie pozná charakter pracoviska svojich pacientov. Na to nadväzujú pomocné vyšetrenia klinické, laboratórne aj funkčné špecifické vo vzťahu k danému riziku. Pritom EKG u ľudí nad 40 rokov a urologické vyšetrenie u mužov nad 50 rokov sa robí paušálne, nezávisle na riziku, keďže to vyplýva zo zákona.

Preventívne prehliadky sa vykonávajú v súlade s harmonogramom ročného plánu, po dohode so zamestnávateľom. S cieľom dosiahnuť lepšiu kvalitu prehliadok a ich plynulejší chod plánuje nemocnica v budúcnosti zakúpiť nový spiroergometer a ďalšie prístroje a zriadiť v poliklinike na vstupnom areáli urologickú ambulanciu, aby ľudia nestrácali čas cestovaním do Šace. Rozšíriť tiež chce paletu vyšetrení, a to podľa najnovších výsledkov medicínskeho výskumu a docieliť väčšiu osobnú angažovanosť závodných lekárov pri ich realizácii. Dôležitosť preventívnych prehliadok potvrdzujú aj výsledky vyšetrení v diagnostickom centre. Podľa štatistických údajov boli v diagnostickom centre v roku 2003 zistené mnohé závažné ochorenia, medzi inými vysoký krvný tlak, porucha metabolizmu tukov, ochorenie prsníkov, ischemická choroba srdca, cukrovka, či nádorové ochorenia.

Účastníci U.S.S. Health Day mali možnosť vypočuť si tiež prezentácie jednotlivých oddelení - ortopedického, ušno-nosno-krčného, vrátane očného, kožného, chirurgického, gynekologicko-pôrodníckeho, pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie i rádiodiagnostického pracoviska.

"U. S. Steel Košice sme stále prepojení akoby pupočnou šnúrou," povedal nám v rámci rozhovoru riaditeľ Nemocnice Košice Šaca, 1, súkromnej nemocnice Juraj Vančík. "Chceme ukázať a dokázať, že nám na ďalšom zlepšovaní už aj tak vynikajúcich vzťahov veľmi záleží. Železiarne nám pomohli aj v minulosti a ja si to veľmi vážim. Je logické, že chceme, aby sme vychádzali veľmi dobre a že preto aj niečo robíme. Investujeme, aby to bola dobrá nemocnica, aby o ľudí z U. S. Steel Košice bolo postarané na špičkovej úrovni. A U. S. Steel Košice nám v tom pomáha. Skrátka, naše vzťahy hodnotím ako veľmi dobré, povedal by som vynikajúce a veľmi korektné. A že také sú, to je výsledkom záujmu obidvoch strán."

Nie je žiadnym tajomstvom, že šačianska nemocnica patrí k niekoľkým z mála zdravotníckych zariadení na Slovensku, dali by sa mimochodom spočítať na prstoch jednej ruky, ktoré majú vyrovnaný rozpočet a neprodukujú stratu. Aký máte na to recept? "Je to jednoduché, všetko je to o ekonomike. Poviem príklad z racionalizácie údržby. Prijali sme dvoch ľudí so vzdelaním opravár zdravotníckej techniky, pričom len jeden z nich ušetril nemocnici na nákladoch približne 2 milióny korún ročne. Iste, aj my sme prepúšťali, ako v ostatných nemocniciach, no v každom prípade nie spontánne. Zvyšovali sme pritom výkonnosť ľudí. Počet lekárov i sestier sa znížil, robia viac, výkony vzrástli. V roku 2003, napríklad, bolo v našej nemocnici hospitalizovaných 14 300 pacientov, ambulantných vyšetrení sme mali o bezmála 100 tisíc viac než v košickej fakultnej nemocnici, ktorá má podstatne viac zamestnancov. Zriadili sme pritom nové pracoviská - plastikovú, kozmetologickú, laserovú ambulanciu i infúznu terapiu a neprijímali sme na to nových ľudí. Tí, čo ostali, robia oveľa, oveľa viac. A je to poctivá robota. Sme tím, hráme spolu."

Aj keď si pacienti cenia ľudský prístup, ústretovosť, odbornosť a kvalitu personálu, predsa len lekár sám o sebe nezmôže všetko. Ku kvalitnej diagnostike patria aj kvalitné prístroje a technika. Peňazí vo vašom rezorte na ich zakúpenie nikdy nie je dosť. A navyše objekt treba udržiavať a modernizovať. Ako sa vysporiadavate s týmto problémom?

Všetko sa zmenilo. Analyzovali sme každé jedno oddelenie, každú činnosť, aktivitu, náklady na lieky, energetické médiá... Bola to a je stále mravčia práca, no prináša želateľné výsledky. Keď sme vznikli, prvý rok sme mali stratu 4 milióny korún, od roku 2000 máme rozpočet vyrovnaný. A investujeme. Za posledné štyri roky sme každý rok investovali do nemocnice z vlastných zdrojov minimálne 25 miliónov korún. Do nákupu prístrojov, do opráv, do rekonštrukcií. Pribudla nám nová kuchyňa, ktorú predchádzajúci prevádzkovateľ nechal v dezolátnom stave. Veľmi si ceníme aj pomoc, ktorej sa nám v tomto smere dostáva od našich partnerov, predovšetkým od spoločnosti U. S. Steel Košice. Napríklad, na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení za pomoci a na popud fabriky zriaďujeme jedno oddelenie pracovného lekárstva, ktoré bude mať desať lôžok.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...