Vyhľadávanie:

Obnova Mestského parku i premena výmenníkov na sídliskách

Obnova Mestského parku i premena výmenníkov na sídliskách

Mesto Košice vyhlásilo verejné súťaže

Mesto Košice vyhlásilo súťaž na urbanisticko-architektonické a sadovnícke riešenie obnovy Mestského parku v Košiciach. "Cieľom súťaže je získať ucelený urbanistický názor na plochu vymedzenú Štefánikovou, Rumanovou, Svätoplukovou ulicou a Staničným námestím. Boli by sme radi, ak by zo súťaže vzišiel nápad, akým spôsobom funkčne i kompozične začleniť a prepojiť existujúce športové plochy s plochami verejnej zelene - teda parkom, ktorý je súčasťou ochranného pásma Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice. A vytvoriť tak kvalitné prírodné prostredie pre oddych, šport, zábavu a kultúrne zážitky obyvateľov a návštevníkov Košíc," uviedol Rudolf Bauer, splnomocnenec mesta pre projekt Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013. "V našom záujme je, aby sa v budúcnosti v parku stretávali rodiny, mládež, návštevníci centra mesta, cestujúci železničnou a autobusovou dopravou, dôchodcovia, športovci, turisti, i študenti neďalekej strednej školy, ktorí park aj v súčasnosti využívajú na hodiny telesnej výchovy," povedal R. Bauer.

Podľa vyjadrenia Martina Jerguša z Útvaru hlavného architekta mesta Košice, musí súťažný návrh rešpektovať platný Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice. V porote, hodnotiacej súťažné návrhy, budú aj architekti, sadovníci, zástupcovia mimovládnych organizácií, zástupcovia občanov. Uzávierka súťaže je 4. októbra 2010.

Ďalšia verejná súťaž sa týka ideového architektonického riešenia využitia existujúcich objektov bývalých výmenníkových staníc na tzv. kultúrno-spoločenské body na mestských sídliskách. Ide o výmenníky tepla na Krosnianskej a Ovručskej ulici v MČ Košice- Dargovských hrdinov, na Ľudovej ulici v MČ Košice - Západ, Štítovej ulici v MČ Košice - Staré mesto a na Wuppertálskej ulici v MČ Košice - KVP.

"Výmenníky - Kultúrne body okraja budú priestormi, ktoré reagujú na špecifické potreby rôznych skupín obyvateľov mestských častí s cieľom podporovať komunitný rozvoj, realizovať umelecké a rezidenčné projekty v komunitách. Stanú sa pulzujúcimi tepnami na sídliskách, ktoré umožnia stretávanie sa ľudí s rôznymi skúsenosťami, vytvoria nové príležitosti pre zoznamovanie sa s umením, inými kultúrami, výmenu zážitkov a získavanie nových zručností. Je dôležité uvedomiť si, že nejde len o rekonštrukciu objektu ako takého, ale predovšetkým o zmenu využitia jeho funkcie tak, aby dokázal flexibilne reagovať na potreby obyvateľov," povedal R. Bauer.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...