KONTAKT  |    _eng _sk

Obnovia hrad a zabojujú aj o medaily
           Pridané: 24.03.2014
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 06/2014

Vyhlásili výsledky siedmeho ročníka grantového programu Spoločne pre región

Poznáme víťazov siedmeho ročníka grantového programu Spoločne pre región z dielne spoločnosti U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie. Spolu 27 tisíc eur získalo päť neziskových organizácií a päť obcí z regiónu východného Slovenska na komunitné projekty, ktorých spoločným menovateľom je posilnenie pozitívneho vzťahu k miestu, kde pôsobia. Realizátori víťazných projektov si v utorok 11. marca 2014 na slávnostnom vyhlásení výsledkov prevzali z rúk prezidenta hutníckej spoločnosti Georgea F. Babcoka, riaditeľky Karpatskej nadácie Laury Dittel a viceprezidenta U. S. Steel Košice pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslava Kiraľvargu symbolické šeky.

"Naša spolupráca s Karpatskou nadáciou má hlboké dimenzie. Náš program Spoločne pre región má už sedemročnú históriu a jeho výsledky sú každým rokom lepšie. Spoločnosť U. S. Steel Košice robí veľa pre to, aby podporovala mesto či región, v ktorom podniká a v ktorom žijú naši zamestnanci. Pre mňa osobne je práve tento projekt tým, ktorý prináša najviac potešenia a radosti, keďže spoločne robíme dobré veci pre veľký počet ľudí. Nie je len program, ktorý by firma podporovala finančne. Sú to naši zamestnanci, ktorí robia na tom, aby zlepšili prostredie, v ktorom žijú a pracujú. Práve preto má naša spolupráca taký veľký význam. Keď som sa vrátil po svojom prvom pobyte na Slovensku do Spojených štátov, pamätal som si, v akom štádiu boli niektoré projekty a bolo pre mňa potešiteľné teraz vidieť, koľko sa toho za čas, keď som tu nebol, podarilo v Košiciach a na Slovensku urobiť," povedal v uvítacom príhovore prezident košickej oceliarne George F. Babcoke. "Sme veľmi hrdí na to, aké projekty ste predostreli v tomto roku. To, čo sme dosiahli, mení životy mnohých ľudí."

"Od roku 2007 sa U. S. Steel Košice sa podarilo podporiť už šesťdesiatšesť veľmi zmysluplných projektov, ktoré tomuto regiónu pomohli. Od začiatku bolo našou ambíciou podporovať aktívnych ľudí a také projekty, ktoré sú prospešné pre deti a mládež, ktoré pomáhajú ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia, ktoré sa dotýkajú aj otázok bezpečnosti v rôznych oblastiach nášho života, pretože bezpečnosť je v našej firme naozaj prvoradá, ale takisto aj také projekty, ktoré zapájajú rôzne skupiny obyvateľov do spoločných športových aktivít. Tým, že žijeme v multikultúrnom prostredí bolo našou snahou podporovať aj zachovávanie kultúrnych hodnôt a cezhraničnú spoluprácu," uviedla Ľubomíra Šoltésová z útvaru Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy, ktorá program Spoločne pre región za našu spoločnosť manažuje.

Ešte prv, než sa pozvaní hostia dozvedeli dlho očakávanú správu o výške pridelených grantov, pokračoval slávnostný program dvomi krátkymi prezentáciami minuloročných úspešných projektov. S výsledkami minuloročnej práce na mimoriadne vydarenom projekte Rekonštrukcia štartovacieho pahorku BMX bikrosovej dráhy v Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, ktorý vyvrcholil zorganizovaním Majstrovstiev Slovenska v bikrose 2013, sa prišli podeliť železiar Daniel Tomčo a Marek Kandráč. O tom, ako sa vlani, od apríla do septembra, podarilo otvoriť dvere do Polonín a na mieste bývalej čiernej skládky spraviť za prispenia takmer všetkých obyvateľov Stakčína pekné miesto na oddych, zábavu, čerpanie nových informácií a objavovanie nevšedných zákutí, zasa informovala zástupkyňa Občianskeho združenia Čemerica Stakčín Iveta Buraľová.

Chvíle napätia zmiernilo vystúpenie talentovaného Mateja Rendoša, žiaka Základnej umeleckej školy na Uhrovej ulici v Košiciach, ktorý si už svojím spevom dokázal získať mnoho obdivovateľov. Potom sa už slova ujala riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel. "Karpatská nadácia aj v tomto roku vďaka programu Spoločne pre región mala možnosť vidieť veľmi zaujímavé projekty, ktoré prichádzali z rôznych oblastí života. Či už z oblasti starostlivosti o životné prostredie alebo to boli programy určené deťom, mládeži, programy, ktoré sú zamerané na uchovávanie tradícií a vôbec na všetko, čo je v komunitách na východnom Slovensku dôležité," konštatovala. "Pre nás je veľmi potešujúce vidieť, že ľudia na východnom Slovensku, ktorí sú často vo veľmi ťažkej životnej situácii, majú stále čas a chuť robiť dobrovoľnícke aktivity a venovať sa činnostiam, ktoré skvalitňujú život a skrášľujú prostredie, v ktorom žijeme." Aj v tomto roku mala hodnotiaca komisia, ako povedala, neľahkú úlohu. Napokon granty putujú rovnakou mierou do Košického i Prešovského kraja a rovnakou mierou obciam a neziskovým organizáciám. "Chcem sa poďakovať spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorá nielen dáva peniaze, ale projekty s nami aj realizuje, napríklad zapojením sa zamestnancov a tiež členov hodnotiacej komisie, ktorá pracovala v desaťčlennom zložení. No najväčšia vďaka patrí všetkým vám, ktorí neúnavne pracujete vo svojich komunitách, realizujete svoje projekty a robíte všetko preto, aby bol život na východnom Slovensku krajší." A ktoré projekty uspeli?

Naštartovať záchranu a systematickú obnovu Obišovského hradu si dali za cieľ dobrovoľníci z Obišoviec, ktorých potešil grant vo výške 1 990 eur. Ako uviedol zástupca obce, tento dar si v roku, keď si Obišovce pripomínajú 725. výročie prvej písomnej zmienky o obci a hrade, ktorého torzo chcú zachrániť aj pre budúce generácie, veľmi cenia. Poďakoval sa spoločnosti U. S. Steel Košice za to, že niečo také krásne v regióne financuje a Karpatskej nadácii, že dokáže projekty manažovať. V obci Lacková oživia počas týždňového workshopu tradíciu košikárstva pre budúce generácie. "Zorganizovať by sme chceli pre deti a mládež aj workshop, ktorý sme nazvali Zapleť sa s prútím, nie s trávou a v neposlednom rade by sme chceli košikársku tradíciu v našom regióne prezentovať aj v školách, organizáciách a na kultúrnych podujatiach v rámci severného Spiša," priblížil ďalšie ciele projektu Na pamiatku predkov, do pamäte potomkov Marek Gallík, ktorý prišiel na slávnosť spolu so svojím otcom odetým v kroji. Zanietenci z Krásnej nad Hornádom zapoja obyvateľov rôznych vekových skupín do skrášlenia verejného priestranstva pred kaštieľom. V Uliči v zanedbanom parku vyrastie oddychová zóna a v obci sa zároveň uskutočnia tvorivé dielne, na ktorých sa žiaci miestnej základnej školy naučia pod vedením uličského rezbára spracovávať drevo. Paralympijský šport boccia budú po minuloročných vynikajúcich úspechoch aj naďalej propagovať nadšenci občianskeho združenia ZOM Prešov. Aj ostatné projekty budú prínosom pre región v oblasti aktivít pre deti a mládež, zveľaďovania životného prostredia, zachovania kultúrneho dedičstva, zlepšenia bezpečnosti pri turistike či komunitnom športovaní.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu