Vyhľadávanie:

Ochrana lesov a starostlivosť o dreviny je v rukách našich ekológov

Ochrana lesov a starostlivosť o dreviny je v rukách našich ekológov

Hovoríme tu o viac než 100 hektároch!

Spoločnosť USSK zabezpečuje prostredníctvom útvaru generálneho manažéra pre environment starostlivosť o výsadbu, výrub a ochranu drevín v rámci svojho areálu aj okolia.

„Dobrá starostlivosť o pôdu, lesy a vodu nám pomáha lepšie zvládať zmenu klímy a jej dôsledky. Od prírody a prírodných systémov sme všetci závislí!“ hovorí Peter Varga,  špecialista útvaru generálneho manažéra pre environment a vysvetľuje ďalej.

V roku 2022 sme zabezpečili starostlivosť o 20,5 ha lesných pozemkov, 54,5 ha ostatných zalesnených pozemkov a 28,4 ha ďalších pozemkov v okolí areálu USSK.

V súčasnosti sú už pozitívne vplyvy zelene na stav a kvalitu životného prostredia dostatočne známe. Zeleň zlepšuje mikroklímu, produkuje kyslík, znižuje prašnosť a hluk, menej známymi funkciami sú ochrana biodiverzity a ekosystémové služby vo vzťahu k verejným priestorom, či eliminácia negatívnych vplyvov zmeny klímy. Na druhej strane lesy prostredníctvom fotosyntézy zachytávajú skleníkové plyny, čím pomáhajú planétu ochladzovať. V boji proti klimatickým zmenám preto majú nezastupiteľnú pozíciu.

Zmena klímy v mnohých smeroch ovplyvňuje aj naše životné prostredie a našu spoločnosť. V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny nám vyplýva povinnosť starať sa, ošetrovať a udržiavať dreviny. Za obdobie minulého roka sme zabezpečili výsadbu a starostlivosť o 150 kusov sadeníc najmä hospodárskych drevín. Z toho 100 ks v rámci ochrannej zelene pri obci Veľká Ida a 50 ks v areáli podniku.  V rámci zastúpenia boli vysádzané deb červený, jaseň štíhly, borovica horská a lipa malolistáktoré spĺňajú hlavne ochranársky a spoločenský význam. 

V rámci starostlivosti o pozemky v správe USSK sme v roku 2022 sme okrem vysádzania sadeníc stromov a celoročnej starostlivosti o ne robili aj údržbu ciest a protipožiarnych pásov v lesných porastoch, zabezpečovali sme celoplošné kosenie trávnatých porastov a likvidáciu inváznych druhov rastlín.

Hlavne pri obci Veľká Ida sme vykonávali úpravu terénu a odstráňovanie náletových drevín s cieľom upraviť protipožiarne pásy smerom od obce až k oploteniu USSK. Zvýšená pozornosť bola venovaná ochrane jednotlivých dielcov proti výrubu, ich poškodzovaniu, vývozu odpadov a nedovolenému zakladaniu ohňov.

Bohužiaľ, v danej lokalite sa stretávame aj s nelegálnym výrubom drevín, čo nám spôsobuje materiálne škody. Túto situáciu riešime v spolupráci Políciou SR.

Do budúcna naďalej plánujeme s pokračovaním výsadby drevín v areáli USSK a jeho okolí s cieľom estetizácie a využitia ich ochrannej funkcie.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...