KONTAKT  |    _eng _sk

Odovzdávanie skúseností a zručností odborníkov tým, ktorí to potrebujú
           Pridané: 07.07.2016
Autor: Helena MICHAELIOVÁ
Kategória: 14/2016

Mentoring v spoločnosti U. S. Steel Košice vstúpil do piateho ročníka

Od apríla tohto roku začala spoločnosť U. S. Steel Košice realizovať v poradí už piaty Mentoring program založený na koučingovom prístupe, ktorý je zameraný na rozvoj odborných a vodcovských zručnosti vybranej skupiny hutníkov. Pilotne sme ho zaviedli v roku 2012 a odvtedy každý rok zaradíme do programu novoprijatých absolventov vysokých škôl a novovymenovaných manažérov. V aktuálnom programe je dnes dvadsať novovymenovaných manažérov a deviati absolventi vysokých škôl.

O vysokej dôležitosti programu svedčí aj to, že ho podporujú prezident spoločnosti U. S. Steel Košice Scott D. Buckiso, viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák a viceprezident pre výrobu Marcel Novosad, pričom za jeho implementáciu je zodpovedný úsek Generálneho manažéra pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov pod vedením Milana Polču a útvar Vzdelávanie a rozvoj, ktorý riadi Gabriel Kádár.

V utorok 14. júna 2015 sa všetci mentorovaní zišli so svojimi mentormi na neformálnom stretnutí, na ktorom mali možnosť lepšie sa zoznámiť a prediskutovať svoje predstavy o rozvoji, skúsenostiach a zručnostiach, a to aj za účasti viceprezidentov spoločnosti Martina Pitoráka a Marcela Novosada a svojich priamych nadriadených. Generálny manažér Milan Polča zdôraznil, že mentoring je rozvojový proces, pomocou ktorého mentor pomáha osobe a súčasne organizácii dosiahnuť jej osobný potenciál. Program pomôže novoprijatým zamestnancom rýchlejšie sa orientovať v odbornej oblasti ich pôsobenia. Novovymenovaným manažérom dáva príležitosť osvojiť si manažérske, ale aj odborné zručnosti, využijúc pri tom skúsenosti svojich mentorov. Do pozície mentorov vyberáme skúsených odborníkov a lídrov, ktorí takto môžu svoje skúsenosti a zručnosti odovzdať tým, ktorí to potrebujú.

Po tomto neformálnom stretnutí sme pre mentorov pripravili v súlade s harmonogramom tréning, zameraný na koučingový prístup a na úlohy a zodpovednosti pri mentorovaní. Na rad prídu aj pravidelné osobné stretnutia mentora a mentorovaného. Do februára budúceho roku by sa mala každá dvojica stretnúť na hodinu až hodinu a pol, a to minimálne osemkrát.

V priebehu týchto stretnutí je zabezpečené individuálne koučovanie mentorov – tzv. „shadowing“, kde interný kouč bude pozorovať stretnutie s cieľom poskytnúť mentorovi spätnú väzbu o mentorovaní.

Od roku 2016 dochádza k úprave v mentoring programe. Zmenili sme ho na priebežný, aby pri každom vymenovaní nového manažéra alebo pri novom nástupe absolventa vysokej školy, bol tento zaradený v čo najkratšom čase do programu.

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok