KONTAKT  |    _eng _sk

Ombudsman v Košiciach
           Pridané: 28.04.2008
Autor: -fec-
Kategória: 17/2008

Minulý týždeň vo štvrtok, 17. apríla, sa uskutočnil prvý z periodických dní činnosti Kancelárie verejného ochrancu prác. V zasadačke na prvom poschodí Magistrátu mesta Košice sa budú môcť záujemcovia stretnúť s pracovníkmi kancelárie ombudsmana 15. mája, 19. júna, 17. júla a 14. augusta 2008.

Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. V zákonom ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv môže podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi prác potrebnú súčinnosť.

Na verejného ochrancu práv sa môže každý obrátiť aj písomne - poštou, faxom, e-mailom alebo prostredníctvom formuláru, ktorý je na internetovej stránke verejného ochranu práv.

Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2