KONTAKT  |    _eng _sk

Oživili históriu stredovekého bojiska
           Pridané: 31.12.2012
Autor: -c-
Kategória: 26/2012

Grant z programu Spoločne pre región putoval aj do rúk Občianskeho združenia Santiago

Keď sa vysloví názov mestečka Veľký Šariš, väčšina si ho spojí s výrobou piva. Charakteristické však nie je len svojou produkciou "zlatistého moku", ale tiež Šarišským hradom, ktorý sa vyníma na neďalekom kopci. Na túto stredovekú stavbu sa viaže niekoľko historických udalostí. K najvýznamnejším sa radí pamätná bitka z roku 1312, v ktorej vtedajší majitelia hradu Omodejovci nečakane odrazili útok mocného kráľa Karola Roberta z Anjou. Treba však pripomenúť, že sa tak stalo i vďaka vojenskej posile, ktorú poslal domácim na pomoc niekdajší vplyvný zemepán Matúš Čák Trenčiansky. Keď sa o blížiacej armáde dozvedeli žoldnieri kráľa Karola Roberta, dali sa na ústup. Všetko si však neskôr vynahradili v slávnej bitke pri Rozhanovciach, keď rozprášili oddiely Omodejovcov podporované vojskom Matúša Čáka Trenčianskeho.

Históriu nám v súčasnosti pripomínajú už len rekonštrukcie stredovekých bojov. Pre Košičanov je to bitka pri Rozhanovciach, ktorá sa koná každoročne v júni. Tento rok však ožil konflikt medzi Omodejovcami a vojskami kráľa Karola Roberta aj na Šarišskom hrade. Stalo sa tak vďaka úsiliu členov z občianskeho združenia Santiago, ktorí si túto historickú udalosť pripomenuli pri príležitosti 700 rokov od jej uplynutia.

Na rekonštrukciu bitky použili členovia OZ Santiago časť finančného grantu z programu Spoločne pre región, ktorý každoročne vyhlasuje U. S. Steel Košice v spolupráci s Karpatskou nadáciou. Pripomenutie si historickej udalosti malo nielen značné finančné, ale i personálne požiadavky. "Na bitku sme potrebovali naverbovať približne sto dobrovoľníkov. S náborom sme začali už v marci," informovala hlavná koordinátorka projektu Katarína Pirohová. Vybraní muži a chlapci sa učili narábať so stredovekými zbraňami pod dohľadom prešovských šermiarskych skupín COHORS a SARUS. Dievčatá a ženy sa počas rekonštrukcie bitky uplatnili najmä ako tzv. markytánky - teda zdravotné sestry, ktoré ošetrovali zranených.

"Bitka sa uskutočnila v nedeľu 22. apríla. Stretla sa s veľkým ohlasom verejnosti, na hrad prišlo vyše dvetisíc divákov. Boli svedkami boja medzi Omodejovcami a kráľovskými jednotkami, ktoré sa snažili dobyť hrad. Súboje sa konali predovšetkým na hradbách a nádvorí. Bitku ukončil posol, ktorý útočníkom oznámil, že k hradu sa blíži vojsko Matúša Čáka Trenčianskeho. Od strachu sa dali na útek," priblížila rekonštrukciu bitky K. Pirohová. Dobrovoľníci, okrem toho, že predviedli historické súboje, vyčistili aj kúsok hradu. Časť grantu putoval aj na obnovu bojiska Chyžka, ktoré sa nachádza približne v polovici cesty na Šarišský hrad. Členovia OZ Santiago v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom a organizáciou INEX zorganizovali pre študentov archeológie a ďalších dobrovoľníkov letný workshop, v rámci ktorého odkrývali historické pozostatky kamenného domu. Ten údajne využíval ako poľovnícky objekt sám František II. Rákoczi.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu