Vyhľadávanie:

Papier ako odpad? Zbierajme ho, zachránime stromy

Papier ako odpad? Zbierajme ho, zachránime stromy

Chráňme si životné prostredie

Pred terajšou érou plastov bol papier prakticky jediným používaným obalovým materiálom. Aj keď tomu už tak nie je, jeho spotreba neustále stúpa.

ČO JE PAPIER A AKO SA VYRÁBA?
Papier je tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna. Použité vlákna sú obvykle prírodné a založené na celulóze. Najčastejším materiálom je drevovina z vláknitého dreva (väčšinou ihličnatá drevina), ale môžu byť použité aj iné rastlinné vláknité materiály ako bavlna, plátno a konope, a tiež recyklovateľný odpadový papier. Vstupné suroviny sa rozvlákňujú a získavajú sa z nich vlákna celulózy, ktorá sa ďalej, podľa požadovaného produktu, čistí a upravuje. V papierenskom stroji sa zmes celulózy a vody odvodní, zlisuje a na záver vysuší.

AKO JE TO S RECYKLÁCIOU?
Papier sa recykluje veľmi dobre, ale v nezmenenej podobe sa nedá recyklovať donekonečna. Vlákna celulózy sa totiž pri opakovanom recyklovaní skracujú. Ale aj tak môžeme papier recyklovať 5 až 8-krát. Recykláciou papiera oproti výrobe z primárnych zdrojov ušetríme až 25 percent energie.

ČO (NE)PATRÍ DO TRIEDENÉHO PAPIERA?
Papier tvorí 20 percent hmotnosti z celkového množstva komunálneho odpadu. Keď zoberieme do úvahy celkové množstvo produkovaných odpadov (vrátane priemyselných a nebezpečných), vyjde nám, že ročne jeden obyvateľ na Slovensku vyprodukuje 800 kilogramov papiera.
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, škatule z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nepatria sem: vrstvené obaly, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet, kopírovací papier a akýkoľvek špinavý či mastný papier.
Správnym triedením a zberom odpadového papiera znižujeme celkový objem komunálneho odpadu.

VIETE ŽE...

  • oJedna tona zberového papiera zachráni sedemnásť stromov? Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni jeden hektár 80-ročného lesa?
  • oLen pre potreby výroby jednorazových plienok zaplatí životom na svete ročne viac ako 1 miliarda hektárov stromov. Z týchto plienok potom vznikne ročne toľko odpadu, že keby sme ich poukladali vedľa seba, tak by sme vytvorili cestu dlhú 7-krát na Mesiac a späť?
  • oRecyklácia 1 tony starého papiera ušetrí pri výrobe 500-600kWh elektrickej energie?
  • oSpotreba papiera vo svete narastá v obrovskej miere. Od roku 1890 vzrástla z 3,3 mil. ton na 299,8 mil. ton v roku 1998, čím stúpa aj množstvo odpadu? Recyklácia síce zmierňuje deštruktívne dopady tohto trendu (vo svete vzrástla z 30 miliónov ton v roku 1970 na 126,3 miliónov ton v roku 1997), ale ani tá nezabraňuje zvyšovaniu ťažby lesov pre papier.

Práve na základe uvedených faktov je potrebné, aby sme nášmu úsiliu v ochrane životného prostredia a šetreniu prírodných surovinových zdrojov venovali maximálnu pozornosť.
(zdroj Internet, EkologIS)

AKO JE TO SO ZBEROM PAPIERA V U. S. STEEL KOŠICE?
Aj v našej spoločnosti máme zavedený systém zberu odpadového papiera. Tvorí ho celkovo 250 zberných nádob, do ktorých sa zbiera predovšetkým odpadový kancelársky papier a papier z obalov. Zber odpadového papiera zo zberných nádob zabezpečujeme prostredníctvom zamestnancov Chránenej prevádzky dcérskej spoločnosti U. S. Steel Services, s.r.o. na základe zmluvy. Vďaka tejto našej snahe sme v celej našej spoločnosti v roku 2008 zozbierali a odovzdali externej organizácii na ďalšie zhodnotenie 212 ton odpadového papiera.
Pri otázke, či je toto číslo veľké alebo malé, sa skúsme zamyslieť nad tým, aké hodnoty vieme zozbieraním jednej tony odpadového papiera zachrániť pre budúce generácie. Faktom je, že separovať odpady, papier nevynímajúc, nám ukladá zákon. Dodržiavať jeho literu, ale urobiť v tomto smere aj niečo navyše, je to najmenej, čo môže každý z nás pre životné prostredie vykonať. Iste, nemôžeme sa tváriť, že zachránime celý svet, ale overená skúsenosť potvrdzuje, že z malých, drobných vecí a skutkov, sa rodia veľké. Skúsme si položiť otázku: Ako môžem ja sám svojím konaním prispieť k tejto našej spoločnej snahe?

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...