Vyhľadávanie:

Pitný režim prispôsobili potrebám zamestnancov

Pitný režim prispôsobili potrebám zamestnancov

Od 1. mája 2008 nastali v U. S. Steel Košice, s.r.o., zmeny v oblasti pitného režimu, ktorý je súčasťou sociálneho programu spoločnosti. Vyplynuli z vládneho nariadenia, v ktorom názov "ochranné nápoje" nahradil pojem "pitný režim". Nový regulatív pitného režimu platí v spoločnosti USSK a jej dcérskych firmách. Je obsiahlejší ako pôvodný regulatív ochranných nápojov a vzťahuje sa na väčší počet zamestnancov. Jeho gestorom je riaditeľ pre pracovnú zdravotnú službu (PZS) USSK Michal Ihnatko.

ČO TVORÍ PITNÝ REŽIM

Pitný režim tvoria mineralizovaná voda a pitná voda z galónov Aqua Pro, ktorú zabezpečuje spoločnosť Aqua Pro priamo na pracoviská, zväčša do stravovacích kútikov. Do 30. apríla tohto roka USSK zabezpečovala ochranné nápoje vo forme prírodných minerálnych vôd. Zvyčajne to boli vody Baldovská a Salvator, a osladené vody. Útvar PZS v minulosti prehodnocoval sortiment nápojov a zameral sa najmä na obsah minerálnych látok a množstvo minerálov na liter vody. "Je pozitívom, že novú ponuku mineralizovaných vôd a pitnej vody odobrila PZS na základe zistení a vyhodnotenia najčastejších diagnóz našich zamestnancov. Je totiž známe, že sladké a osladené vody majú zvýšený obsah cukru, čo niektorým zamestnancom nevyhovovalo," zdôraznil viceprezident USSK pre ľudské zdroje Martin Pitorák jeden z hlavných dôvodov zmien.
Ďalšou je striedanie ponuky jemne sýtenej a nesýtenej mineralizovanej vody po mesiacoch, pričom od mája je zatiaľ vyššia spotreba jemne sýtenej vody. "Po lete prehodnotíme pripomienky zamestnancov a s dodávateľom nápojov, spoločnosťou Sodexho, upravíme ponuku a dodávku mineralizovaných vôd," pripomenula generálna manažérka pre motiváciu a vzťahy s odborovými organizáciami Adriana Mihálová. Zamestnanci v "teplých" prevádzkach majú k dispozícii viac mineralizovaných vôd ako v ostatných prevádzkach. Zároveň v prípade zvýšenia vonkajšej teploty nad 30 stupňov Celzia nadriadený rozhodne o ich vyššom čerpaní.

NAMIESTO SKLENENÝCH PET FLAŠE

Výmena sklenených fliaš za PET-fľaše s mineralizovanými vodami je najmarkantnejšou zmenou v pitnom režime. Pohnútkou k nej bol aj úraz zamestnanca valcovní, ktorý sa zranil po páde, keď niesol sklenené fľaše. USSK v tejto súvislosti požiadala firmu Sodexho, aby vo svojej bufetovej sieti v areáli fabriky ponúkala minerálne vody len v PET-fľašiach. Útvar generálneho manažéra pre environment už zabezpečil kontajnery na separovaný zber pre všetky prevádzky a pracoviská USSK, do ktorých sa PET-fľaše zbierajú a potom recyklujú. Firma Sodexho zabezpečila od júna v areáli USSK 14 výdajní pitného režimu, zvyčajne v rámci bufetovej siete tak, aby zamestnanci mali k nápojom dobrú dostupnosť.

PO LETE POZNATKY PREHODNOTIA

"Tieto zmeny prispievajú k vyššej bezpečnosti, sortiment ponúkaných mineralizovaných vôd vychádza z požiadaviek zdravotníkov a je v prospech zdravia našich zamestnancov a v neposlednej miere zmena prispela k zabezpečeniu dostatočného množstva nápojov," zhrnula A. Mihálová najhlavnejšie pozitíva. Pripomenula, že po letných mesiacoch prehodnotia poznatky a postrehy zamestnancov tak, aby pitný režim čo najviac vyhovoval potrebám zamestnancov spoločnosti USSK a jej dcérskych firiem.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...