Vyhľadávanie:

Pre každého 450-korunová poukážka

Pre každého 450-korunová poukážka

Všetkým hutníkom zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily

V priebehu augusta dostane každý zamestnanec spoločnosti U. S. Steel Košice poukážky RELAXPASS. O základné informácie, týkajúce sa účelu a rozsahu ich použitia, sme požiadali vedúceho odboru Sociálna politika a kolektívne vzťahy Gabriela Kádára.

"Poukážky RELAXPASS sú výsledkom dohody sociálnych partnerov. Cieľom je, aby bol každému zamestnancovi poskytnutý príspevok zo sociálneho fondu, ktorý môže účelovo využiť na regeneráciu pracovnej sily. O ich konkrétnom použití v tom-ktorom zariadení rozhodne sám. Môže si ich vybrať zo zoznamu, ktorý bude pravidelne zverejňovaný v Oceli východu a k dispozícii tiež na pracoviskách útvaru Personálny servis a vzdelávanie. Zoznam sa bude postupne rozširovať, a to aj v nadväznosti na odporúčania našich zamestnancov. V prípade, že má niekto záujem zaradiť do zoznamu ďalšie zariadenia, ktoré tieto poukážky akceptujú, môže tak urobiť prostredníctvom formuláru. Zverejňovaný bude v Oceli východu.
Každý zamestnanec spoločnosti U. S. Steel Košice v riadnom pracovnom pomere dostane poukážky v hodnote 450 korún - päť po 50 korún a päť po 40 korún. Ich hodnota bola zvolená tak, aby bolo možné nimi čo najlepšie hradiť jednotlivé služby. Z poukážok sa vydávať nebude, ale ak poskytnutá služba presiahne jej hodnotu, rozdiel sa bude dať uhradiť v peniazoch.
Poukážky platia do konca tohto roka. V prípade, že zamestnanec nemá možnosť alebo záujem poukážky do 31. 12. 2004 použiť, môže ich vrátiť. Treba ešte vedieť, že poukážky predstavujú nepeňažný príjem na strane zamestnanca a podliehajú dani z príjmov. Preto budú zálohovito zdanené."


Ďalšie, podrobnejšie, informácie prinesieme v budúcich vydaniach Ocele východu.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...