Vyhľadávanie:

Pre každého 450-korunová poukážka

Pre každého 450-korunová poukážka

Všetkým hutníkom zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily

V priebehu augusta dostane každý zamestnanec spoločnosti U. S. Steel Košice poukážky RELAXPASS. O základné informácie, týkajúce sa účelu a rozsahu ich použitia, sme požiadali vedúceho odboru Sociálna politika a kolektívne vzťahy Gabriela Kádára.

"Poukážky RELAXPASS sú výsledkom dohody sociálnych partnerov. Cieľom je, aby bol každému zamestnancovi poskytnutý príspevok zo sociálneho fondu, ktorý môže účelovo využiť na regeneráciu pracovnej sily. O ich konkrétnom použití v tom-ktorom zariadení rozhodne sám. Môže si ich vybrať zo zoznamu, ktorý bude pravidelne zverejňovaný v Oceli východu a k dispozícii tiež na pracoviskách útvaru Personálny servis a vzdelávanie. Zoznam sa bude postupne rozširovať, a to aj v nadväznosti na odporúčania našich zamestnancov. V prípade, že má niekto záujem zaradiť do zoznamu ďalšie zariadenia, ktoré tieto poukážky akceptujú, môže tak urobiť prostredníctvom formuláru. Zverejňovaný bude v Oceli východu.
Každý zamestnanec spoločnosti U. S. Steel Košice v riadnom pracovnom pomere dostane poukážky v hodnote 450 korún - päť po 50 korún a päť po 40 korún. Ich hodnota bola zvolená tak, aby bolo možné nimi čo najlepšie hradiť jednotlivé služby. Z poukážok sa vydávať nebude, ale ak poskytnutá služba presiahne jej hodnotu, rozdiel sa bude dať uhradiť v peniazoch.
Poukážky platia do konca tohto roka. V prípade, že zamestnanec nemá možnosť alebo záujem poukážky do 31. 12. 2004 použiť, môže ich vrátiť. Treba ešte vedieť, že poukážky predstavujú nepeňažný príjem na strane zamestnanca a podliehajú dani z príjmov. Preto budú zálohovito zdanené."


Ďalšie, podrobnejšie, informácie prinesieme v budúcich vydaniach Ocele východu.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...