KONTAKT  |    _eng _sk

Prechod na euro na Slovensku a v USSK
           Pridané: 11.02.2008
Autor: Pripravil: Euro-tím USSK, -mh-
Kategória: 06/2008

Užitočné informácie o novej mene, ktorú pripravujeme zaviesť od 1. januára 2009

Kto sleduje dianie na Slovensku, určite vie, že Slovensko plánuje prejsť od 1. januára 2009 na novú menu - euro. Prechod sa vykoná spôsobom tzv. Veľkého tresku (tzv. "Big-Bang scenario"). Zásada Veľkého tresku stanovuje, že euro sa na rozdiel od pôvodných krajín eurozóny nebude zavádzať postupne, ale naraz v hotovostnej aj bezhotovostnej forme a od dátumu prijatia bude euro jediným zákonným platidlom.

Duálny obeh oboch mien bude krátky a bude trvať len do 16. januára 2009. Počas duálneho obehu môžu obyvatelia platiť slovenskými bankovkami a mincami, ktoré však budú iba inou podobou eura. Obchodníci budú môcť vydávať len eurá. Po skončení duálneho obehu bude možné platiť už iba eurami.

Aj keď menu Slovensko vymení doslova zo dňa na deň, nemusíme sa báť tvrdého prechodu. Vďaka dvojitému označovaniu cien (duálnemu zobrazovaniu) budeme zorientovaní v eurových cenách. Duálne zobrazovanie znamená uvádzanie údaja o cene v slovenských korunách aj v eurách súčasne. Na účely duálneho zobrazenia sa použije výlučne konverzný kurz. Zobrazovať duálne sa budú všetky vzťahy v peniazoch, kde je jeden z účastníkov občan - fyzická osoba, teda nie napr. medzi dvoma právnickými osobami. Duálne zobrazovanie sa týka cenoviek v obchodoch, bankových výpisov, účtov za telefón, spotrebu elektriny či plynu, za káblovú televíziu a podobne. Duálne zobrazovanie sa začne najneskôr mesiac po vyhlásení konverzného kurzu. Ten určí Rada EÚ pravdepodobne koncom mája alebo začiatkom júna 2008. Povinné duálne zobrazovanie sa skončí 31. decembra 2009. Dobrovoľne môže pokračovať dlhšie. Do 31. decembra 2008 sa na prvom mieste uvádza údaj v SKK a na druhom mieste údaj v EUR. Od 1. januára 2009 sa na prvom mieste uvádza údaj v EUR a až na druhom mieste údaj v SKK.

Zo skúseností iných krajín, kde sa euro zavádzalo, ale aj z oficiálnych dokumentov doteraz vydaných na Slovensku vyplýva, že každý podnik bude musieť vykonať celý rad krokov na to, aby bol prechod úspešný.

Na euro sa pripravuje aj spoločnosť U. S. Steel Košice. Aké kroky boli doteraz prijaté?

Už v minulom roku USSK začala s realizáciou projektu Euro Conversion. Vznikol Euro-tím, ktorý rieši a koordinuje procesy spojené so zavedením eura v USSK i v jej dcérskych spoločnostiach. Za vedúcu projektu vymenovali Luciu Franekovú, Soňa Naďová koordinuje prácu na projekte zo strany užívateľov, realizáciu projektu v dcérskych spoločnostiach majú na starosti Oldřich Vařeka a Daniel Adamčík, oblasť IT zastrešuje Jaroslav Bak a podporu projektu vykonáva Martin Palko. Za užívateľov na jednotlivých úsekoch USSK vznikli euro-tímy, ktoré zastrešujú euro-gestori: pre oblasť financií Alena Torhányová, pre transakčné centrum Štefan Kozej, pre oblasť ľudských zdrojov Viera Špakovská, pre predaj a marketing Darina Kolibárová a pre oblasť nákupu Martina Kováčová. Poradenstvo pri prechode na euro poskytuje USSK konzultačná spoločnosť Deloitte.

Pre dobrú informovanosť slúži na intranete USSK nová stránka "Zavedenie eura". Po kliknutí na ňu je možné nájsť všetky užitočné dokumenty týkajúce sa prechodu na euro. Nájdete tam štruktúru euro tímov, schválené dokumenty Národnej banky Slovenska a iných kompetentných inštitúcií, USSK Euro-analýzu, USSK Euro-stratégiu, kontakty na členov Euro tímu atď. Pre zhrnutie a rýchlu orientáciu sú na intranete v dokumente Základné informácie o prechode na euro formou otázok a odpovedí uvedené základné fakty o zavedení eura.

Uvádzame výťah z tohto dokumentu a najčastejšie otázky a odpovede.

· Je isté, že euro sa na Slovensku zavedie?
- Nie, zatiaľ to nie je isté, je to však vysoko pravdepodobné. Je to preto, že Slovenská republika musí splniť štyri konvergenčné kritériá - takzvané Maastrichtské kritériá, ktoré bude posudzovať Rada Európskej únie na základe odporúčaní Európskej komisie a Európskej centrálnej banky. Definitívne rozhodnutie o tom, či sa euro od 1. januára 2009 na Slovensku zavedie, by malo padnúť v júni tohto roku.

· Kedy a ako bude kurz EUR/ SKK oznámený?
- Predpokladá sa, že to bude v júni alebo v júli tohto roku. Bude vyhlásený v médiách, na výveskách v bankách, internete atď. Tento kurz bude definitívny a nebude sa už nikdy meniť. Konverzný kurz EUR/SKK bude mať šesť platných číslic.

· Čo sa stane po oznámení konverzného kurzu?
- Do jedného mesiaca po oznámení tohto kurzu musia byť na všetkých cenovkách, cenníkoch, pokladničných bločkoch, výplatných páskach, výpisoch z účtov občanov - skrátka všade tam, kde sú tieto dokumenty určené pre fyzické osoby - uvedené ceny v oboch menách, t. j. primárne v SKK a pre orientáciu i v EUR. Toto obdobie sa nazýva obdobie duálneho zobrazovania cien. Cieľom je, aby spotrebitelia porozumeli a zvykli si na ceny v EUR. V obchodoch sa bude platiť v hotovosti naďalej v SKK, a to až do 16. januára 2009, pričom od 1. januára 2009 sa bude môcť platiť i v EUR.

· Ako bude prebiehať sťahovanie slovenských korún z obehu, dokedy budú platné slovenské bankovky a mince?
- Počas duálneho obehu a po jeho skončení bude možné slovenské koruny vymieňať v komerčných bankách bankovky do konca roku 2009 a mince do konca júna 2009 a v NBS bankovky neobmedzene a mince do konca roku 2013. V priebehu roku 2009 musia banky vymeniť občanom bankovky a mince bezplatne, pokiaľ ich počet nepresiahne 50 kusov. Bezplatne bude možné vymeniť korunové bankovky za eurá v bankách do konca roku 2009 a mince do júna 2009. Národná banka Slovenska bude bezplatne vymieňať bankovky bez časového obmedzenia a mince počas piatich rokov po zavedení eura.

· Nebude mať zavedenie eura dopad na zvýšenie maloobchodných cien?
- Skúsenosti z iných krajín, ktoré zavádzali euro, hovoria, že cenový nárast zo zavedenia eura nebol významný. Avšak s cieľom predísť možným skrytým zvyšovaniam cien vláda SR prijme opatrenia na elimináciu bezdôvodného zvyšovania cien.

· Ako sa do EUR prepočíta a zaokrúhli hodnota v SKK?
- Základné pravidlá zaokrúhľovania budú nasledovné. Finančné sumy stanovené v SKK sa po prepočte na EUR zaokrúhlia na najbližší euro cent. Vo zvláštnych prípadoch určených zákonom môže byť zaokrúhľovanie aj presnejšie alebo sa môže odlišovať, napríklad u daní, alebo hodnôt podielových fondov. Zaokrúhliť sa môže iba konečná hodnota a nie čiastkové položky.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá