KONTAKT  |    _eng _sk

Prečo študovať na FMMR TUKE?
           Pridané: 13.05.2021
Autor: -ls-
Kategória: Študenti

Hovoríme s dekankou Ivetou Vaskovou

Túto otázku už niekoľko mesiacov kladieme našim zamestnancom, ktorí sú bývalými alebo súčasnými študentami partnerskej Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. V tomto čísle nás, naopak, zaujíma názor pedagógov, zastúpených dekankou Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Ivetou Vaskovou, PhD.

Prečo by sa mal študent strednej školy, resp. zamestnanec USSK s ukončenou maturitou rozhodnúť pre štúdium na FMMR?

Vysokoškolské vzdelávanie má dnes výnimočnú úlohu – poskytnúť špičkové znalosti s cieľom dokázať riešiť problémy zajtrajška. Náš pedagogický zbor má odvážnu víziu a stratégiu pre budúci rozvoj fakulty i priemyslu 21. storočia.

 Čo študent štúdiom na FMMR získa?

Každá úspešná cesta začína správnym rozhodnutím – my na FMMR naučíme študentov ovládať materiály a oni tak budú mať možnosť ovládať celý svet. Naučíme ich rozumieť metalurgickým a iným procesom, vďaka čomu budú ďalej napredovať informačné technológie aj automobilový priemysel. Naučíme ich, prečo je dôležitá recyklácia. Nachádzame sa v smart období a keď hovoríme o IT, o robotizácii a digitalizácii, aj tieto zariadenia je nutné z niečoho vyrobiť. Väčšina kovov je však už prakticky vyťažená.

  Čo študentov na FMMR čaká?

Našou filozofiou je partnerský, dovolím si tvrdiť, že až priateľský prístup. Sme tím, kde ak jeden už nevládze, ostatní ho potiahnu. Pre študentov je určite atraktívna aj možnosť študovať minimálne semester na zahraničnej univerzite. A napokon, našou hlavnou devízou je prepojenie na prax; stoja za nami silní priemyselní partneri, akým je aj U. S. Steel Košice.

 Na aký študijný program sa môžu absolventi SŠ vrátane zamestnancov USSK prihlásiť?

Ponúkame štúdium v programe Hutníctvo, ktoré zastrešuje orientáciu na ďalšie oblasti. Okrem toho získajú študenti prírodovedný základ technologických procesov výroby kovových a nekovových materiálov, základy 3D kreslenia, počítačových simulácií a modelovania. Naučia sa takisto implementovať zásadné prvky cirkulárnej ekonomiky.

  Ako bude štúdium prebiehať?

Podobne ako absolventi SŠ študujúci v dennej forme prezenčnou metódou štúdia, aj zamestnanci U. S. Steel Košice majú možnosť študovať v tzv. dennej forme kombinovanou metódou, kde sa výučba realizuje prevažne vo štvrtok a v piatok. Približne 50 % je prezenčnou formou priamym kontaktom s učiteľom, zvyšok je realizovaný dištančne formou komunikácie prostredníctvom online platforiem a počítačových sietí. Aj študenti kombinovanej metódy majú status študentov denného štúdia so všetkými výhodami (ISIC preukaz, motivačné štipendium, študentské zľavy, bezplatné štúdium).

Všetky dôležité informácie sú zverejnené na webe fakulty: fmmr.tuke.sk

Empty

ODPORÚČAME

17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu
17.06.2021
Vďaka oceliarom a USSK pribudli na Urologickej klinike dva špičkové prístroje