Vyhľadávanie:

Pred letným blokom opráv

Pred letným blokom opráv

Ťažisko činností sa koncentruje na prvovýrobu

Najväčšia koncentrácia údržbárov na meter štvorcový bude počas troch nadchádzajúcich mesiacov určite v U. S. Steel Košice. Začína sa letný blok opráv. Ťažisko činností sa bude sústreďovať na prvovýrobu, obnova však čaká aj zariadenia valcovačov, energetikov, ale i dopravárov.

"Všetky tohtoročné opravy v prvovýrobe sa budú diať počas 90-dňovej generálnej opravy vysokej pece č. 1, hlavne kvôli tomu, aby dopady z jej odstávky boli na produkciu spoločnosti čo najmenšie," vysvetlil zástupca generálneho manažéra pre podporu výroby Ján Petko. "Na opravu pece nadviaže v závere augusta v oceliarni 1 oprava kyslíkového konvertora č. 1 a v prvých dňoch septembra oprava kontiliatia č. 2 a konvertora č. 3. Nádoby dostanú nové výmurovky a na ZPO 2 budú údržbári opravovať chladenie linky, sklopné valce a meniť jej uzly. Koncom mesiaca sa v oceliarni 2 začína 35-dňová generálna oprava ZPO 1. Hlavnou akciou bude predĺženie linky - pridanie dvoch segmentov a s tým súvisiace úpravy na výstupe. Údržbári budú v rovnakom čase striedavo pracovať na oprave konvertorov č. 4 a 5. Práce na ZPO 1 sú plánované do 27. októbra a na konvertore č. 4 do 2. novembra.
Valcovačov v Studenej valcovni čakajú v auguste dve stredné opravy - moriacej linky č. 1 a 4-stolicového tandemu. Spolu s generálnou opravou ZPO 1 sa koncom septembra uskutoční aj 9-dňová stredná oprava teplej širokopásovej trate v DZ Teplá valcovňa a 11-dňová oprava narážacej pece č. 2.
Čas vyhradený na opravy v závodoch Vysoké pece a Oceliareň využijú aj energetici, ktorí si naplánovali stredné opravy kyslíkového aparátu č. 9, kotla č. 1 a turbogenerátora č. 2. Dopravári sa chystajú na výmenu koľajísk v oblasti vysokej pece č. 1, budú rozširovať koľajiská nového šrotoviska pri Oceliarni, ktoré prispejú k zvýšeniu kapacity vyklápania šrotu a plánujú tiež dokončiť obvod stavadla č. 19."


Centrálna údržba zodpovedá za činnosť nakupovaných kapacít pre generálne opravy, investičnú časť zabezpečuje úsek inžinierskych činností. Podľa vyjadrenia J. Petka hlavná záťaž je na divíznom závode Opravy, hlavne na oddelení logistika opráv, ktoré kapacity zabezpečuje (v externom prostredí je už nedostatok kvalifikovaných opravárov, najmä zváračov, zámočníkov a montérov oceľových konštrukcií) a na divíznom závode Mechanika, kde vyrábajú a upravujú niektoré časti pece, napríklad držiaky fúkacích foriem a spolupracujú aj pri rozširovaní ďalších sekcií zariadenia na plynulé odlievanie ocele do brám v Oceliarni. Blok opráv využijú v tomto divíznom závode aj na kontrolu, prípadne opravu ťažkých žeriavov, ktoré inokedy nemôžu opravovať.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...