KONTAKT  |    _eng _sk

Prestíž i záväzok
           Pridané: 15.12.2014
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 25/2014

Certifikát Bezpečný podnik pre dcérsku spoločnosť OBAL-SERVIS, a.s. Košice

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR udelilo na medzinárodnej konferencii Aktuálne otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá sa konala 19. - 21. novembra 2014 v hoteli Patria na Štrbskom Plese, dcérskej spoločnosti OBAL-SERVIS, a.s. Košice certifikát Bezpečný podnik.

"O certifikát sme na základe výsledkov v oblasti bezpečnosti práce, ktoré sme v našej spoločnosti dosiahli, požiadali začiatkom tohto roka. Kým nám ho priznali, museli sme absolvovať celý rad úkonov," poznamenal vedúci oddelenia manažérske systémy v spoločnosti OBAL-SERVIS, a.s. Košice Miroslav Gasper. "Až po úspešnom absolvovaní previerky, ktorú u nás vykonal Inšpektorát práce Košice, riadiaca komisia programu Bezpečný podnik našu žiadosť v zmysle pravidiel zaregistrovala. Následne v našej spoločnosti prebehlo veľmi náročné preverovanie kritérií programu na udelenie certifikátu odborníkmi z Inšpektorátu práce Košice, v rámci ktorého sme odpovedali na desiatky otázok týkajúcich sa zabezpečenia ochrany zdravia pri práci na našich pracoviskách. Po kladných stanoviskách k našej žiadosti zo strany Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Inšpektorátu životného prostredia i Regionálneho úradu verejného zdravotníctva nám komisia certifikát priznala."

"Dostali sme ho na päť rokov a aj vzhľadom na to, že sme zatiaľ v U. S. Steel Košice jedinými, ktorí ho získali, je to pre nás nesporne prestíž," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti OBAL-SERVIS, a.s. Košice Miroslav Grela. "Už aj preto, že práca našich baličov je skutočne riziková a plná nástrah. Pracujú s ostrými hranami, kovom, ktorý v podobe zvitkov a tabúľ nielen balia, ale ho aj na balenie používajú. Dokázali sme však a sme toho živým príkladom, že bez úrazu to ide aj v takomto náročnom hutníckom prostredí. Nezaznamenali sme ani jeden registrovaný či evidovaný úraz, ba ani prvú pomoc jeden a trištvrte roka. Titul Bezpečný podnik, ktorý pochopiteľne chceme obhájiť aj v budúcnosti, nás zaväzuje naďalej sa sústreďovať na dodržiavanie všetkých pravidiel bezpečnej práce i vyhľadávanie a identifikáciu možných rizík a ohrození. Treba sa poďakovať všetkým našim zamestnancom, ale aj materskej spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorá má zavedený veľmi dobre prepracovaný systém ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Veľmi nám pri uvádzaní našich systémov v tejto oblasti pomohol," dodal Miroslav Grela.

Empty

ODPORÚČAME

17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu
17.06.2021
Vďaka oceliarom a USSK pribudli na Urologickej klinike dva špičkové prístroje