Vyhľadávanie:

Prestížna cena spoločnosti DuPont pre U. S. Steel Košice

Prestížna cena spoločnosti DuPont pre U. S. Steel Košice

V Ženeve ocenili najlepšie projekty zamerané na bezpečnosť práce

Medzinárodná spoločnosť DuPont Safety Resources, svetový líder v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vyhlásila minulý týždeň na medzinárodnom fóre bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Ženeve, výsledky súťaže o najlepšie bezpečnostné projekty roka. Rozhodcovská komisia firmy DuPont vyhodnotila projekt Manažérstvo rizík z dielne U. S. Steel Košice ako najlepší vo svojej kategórii a udelila mu cenu DuPont za bezpečnosť. Košičania si tak pripísali na konto výnimočný úspech vo sfére činnosti, ktorá patrí vo firme dlhodobo k najsledovanejším.
Cenu prevzali 26. októbra 2006 vo Švajčiarsku prezident U. S. Steel Košice David H. Lohr a predseda Rady odborov OZ METALURG Mikuláš Duľa. Na podujatí sa zúčastnili aj viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga, generálny manažér pre bezpečnosť Karl G. Kocsis a vedúci oddelenia metodika a koordinácia, tiež vedúci audítor BOZP Martin Demčák.
"So spoločnosťou DuPont Safety Resources sa železiari mali možnosť bližšie zoznámiť vlani, keď v našej firme posudzovali podmienky na bezpečnú prácu v prevádzkach a súčasne navrhli opatrenia, ktoré by ich pomohli zlepšiť," uviedol Miroslav Kiraľvarga. "Každý rok usporadúva konferencie s tematikou bezpečnosti pri práci a ostatných päť rokov udeľuje ceny spoločnostiam na celom svete za najlepšie projekty, prístupy a výsledky dosiahnuté po ich implementácii. Projekty posudzuje nezávislá komisia odborníkov. Naša spoločnosť získala tohtoročnú cenu v kategórii Performance Improvement (zlepšovanie výkonnosti). Projekt, ktorý manažoval Martin Demčák, bol zameraný na manažérstvo rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a odzrkadľuje vývoj v oblasti bezpečnosti práce v spoločnosti od vstupu U. S. Steel do firmy. Hovorí o dosiahnutých pozitívach vo vzťahu k eliminácii rizík. Výsledky, ktoré sme dosiahli, sú veľmi priaznivé. Od roku 2001 sme znížili výskyt úrazov o viac ako 80 percent a výskyt úrazov súvisiacich s práceneschopnosťou o 63 percent."
Realizácia projektu manažérstva rizika v podmienkach U. S. Steel Košice nebola podľa Martina Demčáka jednoduchá. "Prvým predpokladom úspechu bolo ovplyvniť myslenie zamestnancov, aby si začali uvedomovať hrozby vyplývajúce z charakteru výrobných procesov a podmienok na pracoviskách. V úsilí priblížiť sa k čo najväčšiemu počtu zamestnancov sme vyvinuli jednoduchú, ale efektívnu metodiku na identifikáciu nebezpečenstiev a ohrození, posúdenie a riadenie rizík. V nadväznosti na to sme vypracovali tréningové materiály a preškolili na úseku viceprezidenta pre výrobu manažérov na všetkých stupňoch riadenia. V praxi sme manažérstvo rizík začali realizovať formou pilotného projektu. Veľmi dôležitú úlohu v tejto zlomovej chvíli zohrala silná podpora bývalého viceprezidenta pre výrobu Scotta Pape, ktorý neustále sledoval progres v oblasti riadenia rizík. Aj vďaka jeho osobnej angažovanosti sa nám, v spolupráci so špecialistom pre webové aplikácie Martinom Slovinským, podarilo vyvinúť podporný systém, ktorý výrazne uľahčil prácu našim zamestnancom a operatívne sprístupnil informácie o rizikách všetkým zainteresovaným stranám. Prínosy tohto projektu sú bezpochyby vysoko pozitívne. Okrem už spomenutého zníženia úrazovosti sa vďaka efektívnemu riadeniu rizík znížil i počet a závažnosť nežiaducich udalostí, ktoré mali priamy dopad nielen na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ale na celé podnikanie. Aj preto je," dodal, "získanie medzinárodnej ceny spoločnosti DuPont veľkou satisfakciou pre všetkých zamestnancov U. S. Steel Košice. Svoju radosť neskrývali ani naši zástupcovia prítomní na slávnostnom ceremoniáli v Ženeve."
Spoločnosť ocenených tvorili okrem košickej oceliarne aj ďalšie významné firmy, ktoré rovnako ako U. S. Steel Košice prezentovali pred približne dvesto účastníkmi konferencie svoje projekty.
"Nissan Motor z Veľkej Británie ocenili v kategórii Business Impact (vplyv na podnikanie). Zamestnáva približne štyritisíc ľudí, s projektom začali v roku 2001. Prezentovali výsledok - 38 mesiacov bez úrazu, ktorý by sa spájal s práceneschopnosťou. V kategórii Cultural Evolution (pokrok v kultúre firmy) cenu prevzala oceliarska spoločnosť Hadeed - Sandi Iron & Steel Company v Saudskej Arábii. Firma produkuje približne štyri milióny ton ocele, zamestnáva osem tisíc ľudí. Projekt, ktorý začali realizovať v roku 1999, je založený na princípe, že za oblasť bezpečnosti práce sú zodpovední všetci manažéri výroby i administratíva. Hlavným cieľom je predchádzať nežiaducim udalostiam. Groupe Danone zvíťazil v kategórii Felt Leadership (prítomnosť vedenia - vodcovstvo). Zamestnáva 88 tisíc ľudí po celom svete. V roku 2003 sa začali zaoberať programom bezpečnosti pod názvom WICE, ktorým znížili počet úrazov súvisiacich s práceneschopnosťou o 45 percent. OMW s približne 55 tisíc zamestnancami ocenili za inovatívny prístup v kategórii Innovative Approach. Od roku 2002, kedy začali realizovať projekt, znížili práceneschopnosť v dôsledku úrazov o 65 percent," priblížil výsledky ďalších úspešných spoločností viceprezident pre ľudské zdroje.
Vystúpenie prezidenta Davida H. Lohra, ako informovali priami aktéri slávnosti, sa stretlo so záujmom prítomných a vyslúžil si veľký aplauz. Od top manažérov zúčastnených firiem prijímal tiež množstvo gratulácií k dosiahnutému úspechu.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...