KONTAKT  |    _eng _sk

Prevenciou proti živlu
           Pridané: 08.05.2006
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 18/2006

O histórii i súčasnosti Závodného hasičského útvaru U. S. Steel Košice

Zachraňujú životy, zdravie hutníkov i majetok spoločnosti. Za posledných 5 rokov zlikvidovali 83 požiarov, vykonali 2738 výjazdov na záchranu života a uchránili majetok za viac ako 44 miliónov korún. Muži v uniformách si čochvíľa pripomenú nielen Deň hasičov pripadajúci na 4. mája, kedy má meno Florián, už oddávna považovaný za ich patróna, ale i významné jubileum. Uplynie štyridsaťpäť rokov odvtedy, čo v bývalých Východoslovenských železiarňach vznikla požiarna jednotka.

"O vybudovaní závodnej požiarnej jednotky bolo rozhodnuté už pri výstavbe železiarní," približuje v krátkosti jej históriu Ján Jeňo, veliteľ Závodného hasičského útvaru U. S. Steel Košice. "Zriadená bola v roku 1961 na Bočiari, kde bola v tom čase zvarovňa rúr a jutovňa. Mala trinásť príslušníkov, ktorí slúžili v trojčlenných zmenách. Ich počet v súvislosti s výstavbou fabriky rástol, o rok neskôr sa rozšíril na 21 a prešlo sa na 24-hodinový pracovný čas. Postupne sa zlepšovala aj výbava požiarnej techniky, aj keď s tou terajšou sa nedá porovnať. S pribúdaním nových prevádzok a v tej súvislosti so zvyšovaním požiarneho nebezpečenstva sa pozornosť začala sústreďovať i na prevenciu. Vytvorená bola protipožiarna komisia, ktorej úlohou bolo riadiť a koordinovať činnosť v jednotlivých závodoch v oblasti požiarnej ochrany. Vznikli dobrovoľné požiarne družstvá, ktoré v prípade vzniku požiarov zasahovali pri ich likvidácii a pomáhali tak profesionálnym požiarnikom pri plnení ich úloh."

Bývalá požiarna jednotka, neskôr závod Ferrohas, prešla v priebehu bezmála polstoročia obrovským vývojom. V roku 2000, po vstupe U. S. Steel do železiarní, sa začal so zámerom komplexného zabezpečenia ochrany života a zdravia zamestnancov a majetku spoločnosti ako prvý na Slovensku budovať objektový záchranný systém. Jeho súčasťou je aj nepretržitá 24-hodinová služba rýchlej lekárskej pomoci, špeciálny záchranný lezecký tím a oddelenie požiarnej bezpečnosti stavieb. V súčasnosti, po transformácii, Závodný hasičský útvar U. S. Steel Košice, sa snaží vo svojej činnosti uplatňovať nové, progresívne prvky riadenia a organizácie práce so zámerom komplexne riešiť vzniknuté mimoriadne situácie. Dnes má spolu 96 zamestnancov, z toho 69 hasičov a sedemnásť špecialistov a technikov požiarnej ochrany. Disponujú modernou hasičskou technikou, ktorá zahŕňa hasiace a záchranné automobily, hasičskú plošinu do výšky 16 metrov a hasičský rebrík do výšky 30 metrov, vozidlo na meranie nebezpečných plynov, kontajnerový automobil na technický zásah v prípade havárií a rôzne pomocné agregáty. K špeciálnym zariadeniam, ktoré hasiči dostali k dispozícii pred dvomi rokmi, patrí okrem iného i termokamera vybavená systémom diaľkového prenosu signálu, ktorý dovoľuje sledovať nebezpečné miesta požiaru z bezpečnej vzdialenosti. Bohato je vybavené aj vyprosťovacie zariadenie, ktoré slúži pri záchranárskych prácach na vyslobodzovanie ľudí z havarovaných vozidiel alebo pri iných mimoriadnych udalostiach. Okrem hydraulických rozpínacích klieští obsahuje aj hydraulické nožnice a rozpínacie valce. Vlani začali hasiči používať pri výkone svojej práce špičkový zásahový odev Fireman V, vyznačujúci sa mimoriadnymi ochrannými vlastnosťami.

Aby si doplnili svoje vedomosti a zdokonalili svoju akcieschopnosť, absolvujú rôzne teoretické školenia a tréningy i pravidelné, fyzicky náročné, praktické a taktické cvičenia. A to nielen v svojich priestoroch, ale aj priamo na pracoviskách divíznych závodov. Ročne sa tiež uskutoční minimálne dvanásť previerkových cvičení, ktoré sú spojené so záchranou ohrozených osôb z výšky alebo hĺbky s využitím lezeckej techniky.

"Významnú úlohu v našej činnosti zohráva preventívna zložka požiarnej ochrany," konštatuje Ján Jeňo. "Výsledkom centrálneho riadenia protipožiarnych a technologických zložiek jednotlivých závodov a pravidelných školení je neustály pokles počtu požiarov, ktorý patrí v posledných rokoch k najnižším v histórii fabriky."

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu