KONTAKT  |    _eng _sk

Pribudnú novinky i zaujímavé prednášky
           Pridané: 26.01.2015
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 02/2015

S Danou Sikorovou a Miriam Lachovou o Programe starostlivosti o zamestnancov v lanskom i v tomto roku

V predchádzajúcom vydaní podnikových novín Oceľ východu informoval viceprezident U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje Martin Pitorák o pokračovaní Programu starostlivosti o zamestnancov U. S. Steel Košice a ich rodinných príslušníkov aj v roku 2015. O vlaňajšom priebehu a zhodnotení programu, ale najmä o tohtoročných novinkách, hovoríme s manažérkou projektu Work Life Coaching v U. S. Steel Košice Danou Sikorovou a riaditeľkou Human Dynamic Miriam Lachovou.

· Ako hodnotíte minuloročný záujem železiarov o Program starostlivosti o zamestnancov U. S. Steel Košice?
Dana SIKOROVÁ: Veľmi dobre. Vďaka priaznivým reakciám, či už na prednášky, priame konzultácie s odborníkmi alebo koučing na pracovisku, sa spoločnosť U. S. Steel Košice rozhodla v poskytovaní bezplatného poradenstva pre zamestnancov a aj ich rodinných príslušníkov pokračovať. Chcem sa aj touto cestou poďakovať za pozitívne ohlasy, ktoré som od zamestnancov spoločnosti dostávala počas celého minulého roka. Som rada, ak vedia, že na problémy, ktoré majú, už nemusia byť sami a môžu sa kedykoľvek obrátiť na odborníkov v rôznych oblastiach. Úprimne ma teší, že program pomohol našim kolegom vyriešiť pracovné problémy alebo osobné záležitosti týkajúce sa partnerského vzťahu či rodičovstva.
Miriam LACHOVÁ: Spoločnosť U. S. Steel Košice je rôznorodá a preto aj problematika, ktorú ľudia riešia, či už v osobnej alebo pracovnej oblasti, má veľmi širokú škálu. Keď sa pozriem späť na posledné dva roky, som veľmi rada, že ľudia stále viac a viac dôverujú tejto službe a veria tomu, že našim prvotným záujmom je im pomôcť presne v tej situácii, v ktorej sa nachádzajú. Ich dôvera je pre nás prioritná a odráža sa aj v tom, že nás nielen že oslovuje viac a viac ľudí, ale aj v tom, že problematika, s ktorou prichádzajú, sa týka rôznych oblastí ich života. Čoraz častejšie si uvedomujú, že nechať si poradiť, či už cez telefón alebo osobne, je niečo, čo ich posúva dopredu, pomáha riešiť ich výzvy, odľahčuje ťažké situácie a dáva pocit, že na to nie sú sami. Pomáha im to byť lepším rodičom, partnerom, kolegom alebo nadriadeným. Som úprimne nadšená, a zároveň pristupujem k tomu s bázňou, keď počúvam, ako sa podarilo človeku pomôcť niekedy vo veľmi ťažkých situáciách. Chcem si uctiť každého človeka, ktorý sa rozhodol urobiť niečo pre seba alebo pre svojich blízkych a využil túto službu.

· Vieme už, že v programe sa objavia aj novinky. Aké?
Dana SIKOROVÁ: Po úspešnom vlaňajšku a mnohých podnetoch od zamestnancov sme sa v tomto roku rozhodli poskytnúť, spolu s koučingom a psychologickým poradenstvom, aj poradenstvo v oblasti právnych a finančných záležitostí. Predpokladám, že každý z nás sa raz ocitol v životnej situácii, keď potreboval pomoc právnika alebo radu, ako lepšie hospodáriť so svojimi peniazmi, majetkom, nehnuteľnosťami. Som presvedčená, že zamestnanci túto novinku ocenia. Ďalšou novinkou bude možnosť zamestnancov prispieť k rozvoju a zlepšeniu programu. Svoje podnety, návrhy, alebo postrehy či sťažnosti, budú môcť posielať anonymne na: WLC@sk.humandynamic.com?alebo priamo na moju e-mailovú adresu dsikorova@sk.uss.com. Za všetky vopred ďakujeme.
Miriam LACHOVÁ: Je to tak. Spoločnosť Human Dynamic v tomto kalendárnom roku prichádza s novinkou pre zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice v podobe právneho a finančného poradenstva. Vidíme to aj v iných spoločnostiach, že tento typ poradenstva zamestnanci využívajú a vysoko hodnotia. V roku 2015 budú mať všetci zamestnanci, ale aj ich rodinní príslušníci nárok na právne a finančné poradenstvo týkajúce sa osobných záležitostí. Môžu využiť konzultácie a poradenstvo telefonicky alebo e-mailom v rozsahu 3 x 30 minút za rok na zamestnanca. Bude sa to týkať napríklad rodinného rozpočtu, majetkového vysporiadania, kúpy alebo prenájmu nehnuteľnosti, plánovania a manažmentu financií - investícií, exekúcií, v prípade právneho poradenstva zasa nehnuteľností, rodinného práva - rozvodov, dedičstva a podobne, tiež spotrebiteľského a obchodného práva, finančného práva - exekúcií, prisťahovalectva a tak ďalej.

· Aké sú podmienky poskytovania právneho poradenstva?
Miriam LACHOVÁ: Budeme ponúkať široký záber poradenstva v oblasti osobných financií alebo právnych záležitostí. Nebudeme však poskytovať akékoľvek pracovné poradenstvo proti zamestnávateľovi, mzdové poradenstvo alebo poradenstvo týkajúce sa korporačného práva. Ponuka tiež nezahrňuje reprezentáciu na súde alebo osobné stretnutia. Kontakty a konzultácie možno získať telefonicky na 0800 148 612 alebo e-mailom na:
WLC@sk.humandynamic.com, kde treba požiadať o právnu alebo finančnú konzultáciu. Právnik alebo finančný konzultant bude záujemcu kontaktovať do troch pracovných dní. Ak má záujemca dokumentáciu, ktorú chce prekonzultovať, treba ju poslať na uvedený e-mail, aby sa k nej dostal konzultant s dostatočným predstihom.

· Vlani sa ujali aj rôzne typy prednášok, o ktoré bol veľký záujem. Spomeňme stretnutia s odborníkom na zdravú výživu alebo psychologičkami poskytujúcimi rady pri riadení osobného, pracovného života, výchove detí či zdravom starnutí. Na čo sa môžu záujemcovia o tento druh poradenstva v tomto roku tešiť?
Dana SIKOROVÁ: Aj v tomto kalendárnom roku ponúkneme spolu so spoločnosťou Human Dynamic zaujímavé prednášky. Prvá bude 17. marca, a to na tému Ako sa naučiť žiť bez dlhov, pokračovať budeme 12. mája prednáškou Šťastné spolunažívanie v partnerskom vzťahu - ako efektívne čeliť výzvam vo vzťahoch. Vlani sme zaregistrovali veľmi pozitívne ohlasy na prednášku psychologičky Lenky Lipanovej ktorá bude 22. septembra pokračovať v téme Ako vychovávať deti - dopoludnie bude venované menším deťom, popoludnie tínedžerom. Posledná tohtoročná prednáška Ako zlepšiť každodennú komunikáciu a zvládnuť vlastné emócie sa uskutoční 10. novembra.

· Načo by ste železiarov chceli upozorniť?
Miriam LACHOVÁ: Zamestnanci môžu využiť konzultácie v rámci programu len prostredníctvom spoločnosti Human Dynamic kontaktovaním hotline linky alebo e-mailom, nie kontaktovaním konzultanta priamo. V tomto prípade si bude musieť zamestnanec zaplatiť za službu konzultanta sám. Košický tím obohatila konzultantka psychologička Hanka Sovičová, ktorá má bohaté skúsenosti v oblastiach výchovy detí a mladých, medziľudských a partnerských vzťahov, osobnostného rozvoja a podpory v oblastiach duševnej pohody. Konzultácie bude oceliarom prioritne poskytovať v priestoroch Human Dynamic na Letnej 27.

· Čo by ste poradili nerozhodným?
Dana SIKOROVÁ: Ak pociťujú vo svojom živote nespokojnosť, trápia ich pretrvávajúce konflikty, ťažkosti, pracovné, osobné, kariérne problémy, z ktorých nenachádzajú východisko, aby sa nebáli a zavolali, napísali. Aby sa zdôverili a obrátili na odborníkov v oblastiach, v ktorých potrebujú pomôcť. Niekedy stačí veľmi málo, aby sme dokázali nájsť pozitívny zmysel života. Netreba zabudnúť, že duševné zdravie má nesmierny vplyv na celý náš život. Ovplyvňuje naše myslenie, náladu, pocity i názory. Chcem zdôrazniť, že spoločnosť Human Dynamic je externá spoločnosť, všetci jej konzultanti sú viazaní mlčanlivosťou a dodržiavajú etický kódex. Poskytované služby sú prísne dôverné.
Miriam LACHOVÁ: Služba je prístupná všetkým zamestnancom a je veľmi jednoduché ju využiť. Keď zavolajú na hotline linku, majú možnosť ihneď konzultovať s psychológom bez toho, aby odhalili svoju identitu (jediné, čo potrebujeme vedieť, je názov spoločnosti, kde pracujú). Môžu osloviť konzultanta s čímkoľvek a získať podporu v svojej situácii. Myslím si, že je lepšie niečo robiť, vyskúšať niečo nové alebo využiť možnosti, ktoré mám k dispozícii, ako nerobiť nič a čakať, že sa udeje zmena alebo zázrak. Všetci máme schopnosť rozhodnúť sa, tak chcem všetkých povzbudiť, aby to využili vo svoj prospech.
Dana SIKOROVÁ: Chcem zaželať všetkým železiarom a ich najbližším, aby im rok 2015 priniesol šťastie, pretože je to stav spokojnosti so životom, je to splnenie ideálu, dôsledok plného rozvinutia ľudských možností. Je to komplex zážitkov, radostí, stav vnútorného pokoja, spokojnosti s vlastným životom. A môže byť aj cieľom túžby na dosiahnutie úspechu, moci lásky, sebarealizácie a konania.
Miriam LACHOVÁ: Želám všetkým, aby boli šťastní a spokojní v každej oblasti svojho života, aby sa im darilo, a aby našli odvahu na ten jeden krok dopredu, o ktorom vedia.

Empty

ODPORÚČAME

01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!
28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022
28.10.2022
Energie pre U. S. Steel Košice
04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...