KONTAKT  |    _eng _sk

Priestor pre tých, ktorí chcú na sebe pracovať
           Pridané: 12.01.2018
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 01/2018

Program Starostlivosti o zamestnancov Work Life Coaching vstupuje do nového ročníka

Pred šiestimi rokmi spoločnosť U. S. Steel Košice v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou Human Dynamic priniesla pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov  zaujímavý program Work Life Coaching, ktorý si už na samom začiatku získal medzi košickými oceliarmi svoju priazeň. Prehlbujúci sa záujem o poradenské a konzultačné služby súvisiace s mnohými aspektmi pracovného i súkromného života rozhodol o ďalšom pokračovaní tohto medzi zamestnancami obľúbeného benefitu aj v tomto roku. Podrobnejšie sme sa o využívaní programu  Work Life Coaching  porozprávali  s jeho manažérkou Danou Sikorovou a riaditeľkou spoločnosti Human Dynamic Miriam Lachovou.

Program Work Life Coaching má v spoločnosti U. S. Steel Košice za sebou ďalší rok existencie. Ako ho hodnotíte?

Dana SIKOROVÁ: Úspech, a to či už osobný alebo kariérny, je vo všeobecnosti čosi, čo nám prináša duševnú pohodu, spokojnosť, lásku, radosť. Ale v živote sú aj chvíle, keď nám niečo nevychádza podľa našich predstáv, keď chceme zvládnuť viac vecí naraz a máme pocit, že sa nám všetko sype na hlavu. Práca, kolegovia, šéf, deti, rodina... Všetko naraz. A naši zamestnanci si začali uvedomovať, že nechať si poradiť, či už cez telefón alebo osobne, je to, čo im pomáha riešiť výzvy, odľahčuje ťažké situácie a dáva pocit, že nie sú na to sami. Pomáha im byť lepším rodičom, partnerom, kolegom alebo nadriadeným. Veľmi ma teší, že sa nám podarilo spoločne so spoločnosťou Human Dynamic vytvoriť dobre zabehnutý a dôverný systém, vďaka ktorému sa môžu  zamestnanci obrátiť na odborníkov s akýmikoľvek problémami týkajúcimi sa ich súkromného alebo pracovného života.

Miriam LACHOVÁ: Mám radosť z každého zamestnanca vašej spoločnosti alebo jeho rodinného príslušníka, ktorý našiel odvahu využiť naše poradenské služby. V dnešnej uponáhľanej dobe sa nám málokedy podarí zastaviť sa, venovať sa vlastnému rozvoju, pokoju v duši alebo pozrieť sa na svoj život a urobiť v ňom zmenu. Pod tlakom sme nútení ísť ďalej každým dňom, aj keď nás možno niečo ťaží z našej minulosti alebo prítomnosti. Tí z nás, ktorí nájdu v sebe dostatok uvedomenia a odvahy vyhľadať pomoc, sú často prekvapení, ako im aj jedno stretnutie môže pomôcť zvládnuť situáciu. Teším sa z ľudí, ktorí na sebe pracujú po celý rok a opakovane službu využívajú. Rovnako ako z tých, ktorí odporúčajú druhým  využiť naše poradenské služby. Mám radosť z každého, kto číta tieto riadky, lebo možno práve tie mu dodajú odvahu jedno stretnutie vyskúšať.

V čom vidíte prínos programu Work Life Coaching pre zamestnacom a ich rodinných príslušníkov?

Dana SIKOROVÁ: Z môjho pohľadu dáva program Work Life Coaching veľký priestor pre všetkých, ktorí chcú na sebe pracovať, rozvíjať sa a byť spokojní vo svojej práci i v živote. Nie všetky záležitosti chceme riešiť so svojim priamym nadriadeným či kolegom, možno nie sme celkom pripravení otvárať niektoré otázky ani so svojím životným partnerom. Diskrétne stretnutia s odborníkmi z Human Dynamic vtedy môžu byť veľmi nápomocné. Výsledkom je  vyššia spokojnosť a pohoda, ktorá sa odrazí doma a samozrejme aj na pracovisku. Problémy, ktoré odborníci môžu pomôcť riešiť, sa môžu týkať rôznych oblastí. 

Miriam LACHOVÁ: Zamestnanci majú možnosť bezplatne využiť jeden z najlepších benefitov, keďže každé osobné stretnutie je šité na mieru. Každý z nás je jedinečný a zaslúži si jedinečný prístup. Work Life Coaching túto možnosť zamestnancovi ponúka a navyše ju  zamestnávateľ uhrádza bez ohľadu na to, či ju využije alebo nie. Každý má možnosť vyskúšať na vlastnej koži stretnutie, ktoré by možno inak nevyužil a posunúť sa dopredu – avšak len natoľko, nakoľko je ochotný sa dopredu posunúť a pracovať na sebe... Len natoľko, nakoľko je odvážny vykročiť.

Akú pomoc najčastejšie vyhľadávajú zamestnanci košickej oceliarne a ich blízki u odborníkov spoločnosti Human Dynamic?

Miriam LACHOVÁ: Súkromie priestorov mimo pracoviska, kde sa môžu dôverne stretnúť a porozprávať s našimi košickými odborníkmi. Práve tu majú možnosť upriamiť pozornosť na seba a svoj vlastný rozvoj alebo riešiť ťažkú životnú situáciu. Už len pocit, že im niekto nestranný venuje pozornosť, je často nápomocný. Na pracovisku zamestnanci obľubujú prednášky na rôzne témy, ktoré každý rok pripravujeme a na ktorých sa dozvedajú niečo nové alebo si utvrdzujú svoj správny prístup.

Dana SIKOROVÁ: Na pracovisku je to poradenstvo so psychologičkou, konzultantkou a terapeutkou Annou Sovičovou. Zamestnaci sa ňu najviac obracali s otázkami, ktoré priamo súviseli s prácou, organizáciou vlastnej práce, alebo práce riadeného tímu, organizáciou a efektívnym využitím pracovného času. Veľmi často sú to tiež záležitosti  týkajúce sa medziľudských vzťahov na pracovisku, napríklad ako vychádzať lepšie s kolegami, s nadriadeným, či ako prenastaviť zjavne nefungujúcu komunikáciu s podriadenými, ale aj otázok súvisiacich s vlastnou motiváciou v práci alebo spôsobov motivácie kolegov v tíme.  Zamestnanci môžu od konzultácie očakávať 45 až 55-minútové stretnutia, počas ktorých sa na úvod venujú zoznámeniu sa, potom sa snažia spolu s konzultantom identifikovať témy, ktorým sa budú venovať. Zamestnanec by mal mať pocit, že odchádza zo stretnutia s oveľa hlbším porozumením záležitosti, ktorú riešil a s reálnym a zvládnuteľným plánom, ako ju bude riešiť. Prípadne si dohodnúť stretnutie mimo pracoviska, kde môže v nastolenej téme pokračovať.

Čo ponúkne program Starostlivosti o zamestnancov v aktuálnom ročníku?

Dana SIKOROVÁ: V kalendárnom roku 2018 budeme našim zamestnacom naďalej poskytovať poradenstvo v osobných a pracovných záležitostiach, právne a finačné poradenstvo, poradenstvo na pracovisku a konzultácie pre manažment a riadiacich pracovníkov. Ďalej ponúkneme spolu so spoločnosťou Human Dynamic zaujímavé prednášky, ktoré poskytnú záujemcom informácie a cenné rady.  Tešiť sa môžu na také témy, ako Nastavenie mysle alebo ako rozvíjať svoj potenciál a dosiahnuť lepší osobný úspech, Ako žiť zdravšie s MUDr. Igorom Bukovským, Ako viesť seba a iných v nepriaznivých časoch a Ako lepšie vychovávať naše ratolesti s Lenkou Lipanovou. Čas prednášok sa meniť nebude. Začínať  sa budú o 9:00, trvať budú 60 až 90 minút. Chcem upozorniť na to, že spoločnosť U. S. Steel Košice prednášky poskytuje v rámci pracovného času, takže účasť na nich si netreba nadrábať. Ak sa chce zamestnanec na prednáške zúčastniť, jeho nadriadený, ak je o tom informovaný, ho môže na ňu uvoľniť.

Miriam LACHOVÁ: V roku 2018 budeme pokračovať v programe a poskytovať ľuďom čo najlepšie a najkvalitnejšie poradenské služby. Máme niekoľko odborníkov v našom tíme, ktorí sa venujú rôznym témam, ako napríklad výchova a rodičovstvo, čo je často vyhľadávanou záležitosťou. Ďalej je to párová terapia alebo práca na partnerských vzťahoch, starostlivosť o starnúcich rodičov, odchod do dôchodku alebo rôzne druhy závislostí. Chceme sa tento rok viac zamerať na podporu vzťahov v domácnostiach, kde sa vyskytujú rôzne závislosti a pomôcť ľuďom aj v takýchto situáciach. Tiež im chceme ukázať a podporiť ich v tom, že odchod do dôchodku môže byť radostný, zaujímavý a plný nových výziev.

Ostávajú pravidlá využívania programu v novom roku nezmenené?

Dana SIKOROVÁ: Áno,  pravidlá sa meniť nebudú. Služby spoločnosti Human Dynamic budú môcť naďalej využívať všetci zamestnanci, ako aj ich rodinní príslušníci. Manžel, manželka, partner, partnerka a ich deti žijúce v spoločnej domácnosti majú naďalej nárok na 3 osobné stretnutia u psychológa alebo kouča raz za štvrťrok, na neobmedzené emailové a telefonické konzultácie na WLC@humandynamic.sk alebo na bezplatnom čísle 0800 148 612 alebo na finančné a právne konzultácie telefonicky či mailom. Odborníci sú k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni. Možno s nimi konzultovať osobné záležitosti alebo problémy, podeliť sa so svojimi ťažkosťami alebo získať nadhľad v zacyklenej situácii. K dispozícii je aj možnosť konzultovať s odborníkmi pracovné záležitosti, napríklad vo vypätej či konfliktnej situácii, keď niekto prežíva nadmerný stres, alebo si robí starosti o svojho kolegu. Našim zamestnacom by som na záver odkázala, aby neváhali vyskúšať tento program, aby urobili prvý krok k spokojnosti v živote a v práci. Nič ich to nestojí a možno práve jeden telefonát ich delí od nového riešenia ich problému, ktoré zatiaľ nezvážili, no môže byť tým pravým.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu