KONTAKT  |    _eng _sk

Prihlášky do štipendijného programu len do konca augusta
           Pridané: 25.08.2014
Autor: -c-
Kategória: 17/2014

Už vyše dvestoštyridsať štipendií udelila od roku 2004 spoločnosť U. S. Steel Košice talentovaným deťom svojich zamestnancov a študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia a podporila ich tak v štúdiu na vysokých školách a univerzitách. Všetkým tým, ktorí chcú o zaradenie do štipendijného programu v nastávajúcom akademickom roku požiadať pripomíname, že tak treba urobiť najneskôr do 31. augusta 2013. Po tomto termíne už žiadosti nebudú akceptované. Viac podrobností o dokumentácii, ktorú treba k žiadosti pripojiť, ako aj ďalších kritériách a požiadavkách nájdete na webovej stránke http://www.usske.sk/students/stip-s.htm.

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok