Vyhľadávanie:

Príležitosť pre aktívnych hutníkov

Príležitosť pre aktívnych hutníkov

Grantový program Spoločne pre región po tretí raz

Karpatská nadácia v spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice vyhlásila minulý týždeň, 3. septembra 2009, už tretí ročník grantového programu Spoločne pre región 2010. Jeho poslaním je motivovať, identifikovať a podporiť komunitné rozvojové projekty, ktoré iniciujú miestne komunity. Tak ako v predošlých ročníkoch, aj tentoraz dostávajú zamestnanci košickej oceliarne a jej dcérskych spoločností príležitosť získať grant na realizáciu svojich nápadov na zlepšenie, skvalitnenie či spestrenie života ľudí v svojej obci alebo meste. Stačí, ak sú aktívni v miestnom občianskom združení alebo inej dobrovoľníckej organizácii, majú chuť pre svoju komunitu niečo urobiť a vedia dať dohromady ostatných, aby im pomohli.

Program ponúka možnosť neziskovým organizáciám a miestnym samosprávam v Košickom a Prešovskom kraji získať finančné prostriedky na podporu komunitných aktivít a na projekty zamerané na bezpečnosť, voľno-časové aktivity detí a mládeže podporujúce zmysluplné využívanie voľného času, environmentálne programy a vzdelávanie, šport, zachovanie kultúrnych hodnôt, cezhraničnú spoluprácu a podporu spolupráce medzi rôznymi kultúrami.

"Sme radi, že naša spolupráca s U. S. Steel Košice pokračuje a už po tretíkrát podporíme inovatívne projekty na východnom Slovensku. Predchádzajúce ročníky ukázali, že projekty realizované obyvateľmi obcí za pomoci samosprávy, miestnych organizácií či firiem sú prospešné celým komunitám a motivujú obyvateľov k aktívnemu riešeniu vlastných problémov," povedala riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittelová.

V rámci grantového programu bude prerozdelených 26 900 eur (810 389,40 korún). O príspevok v maximálnej výške 3 300 eur (99 415,80 korún) sa môžu organizácie a samosprávy z východného Slovenska uchádzať do 1. decembra 2009.

Projekty musia byť podané na príslušnom formulári (žiadosť o grant), ktorý nájdete na www.usske.sk alebo www.karpatskanadacia.sk v sekcii programy - Spoločne pre región 2010. Môžete si ho vyžiadať aj mailom na cfsk@cfoundation.org. Konzultácie k pripravovaným projektom bude Karpatská nadácia poskytovať do 20. novembra 2009. A to buď telefonicky, mailom alebo pri osobnej návšteve žiadateľa, ktorej dátum a čas treba vopred dohodnúť.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...