Vyhľadávanie:

Profituje študent i fabrika

Profituje študent i fabrika

Návrh technológie na spracovanie železonosných odpadov so zameraním na zníženie emisií CO2, Potreba digitalizácie a robotizácie v priemysle, Konštrukčné riešenia čistenia valcov pri výrobe oceľových zvitkov, Optimalizácia spaľovacieho  procesu na koksárenských batériách, Analýza strát železových jednotiek v procese výroby surového železa. To je len zopár aktuálnych tém diplomových a bakalárskych prác z prostredia U. S. Steel Košice, na ktorých dnes pracujú prevažne budúci absolventi Technickej univerzity v Košiciach. Sú medzi nimi naši kolegovia  študujúci popri zamestnaní, vysokoškoláci zapojení do firemného programu  USSTÁŽ, ale aj študenti univerzít mimo regiónu Košíc, ktorých oslovila zverejnená téma spoločnosti U. S. Steel Košice prostredníctvom našej webovej stránky a uchádzali sa o ňu.

Od roku 2017 až doteraz pracovalo a pracuje pod konzultantským a odborným vedením našich kolegov, skúsených konzultantov na riešení nastolených problémov a projektov košickej oceliarne prostredníctvom diplomových prác 69 študentov, „fabrickú“ tému bakalárskej práce si vybralo 34 vysokoškolákov. Nemožno opomenúť dizertačné práce, ktorých bolo v ostatných siedmich rokoch dovedna sedem, tri ďalšie sú aktívne.

Študenti iste ocenia pri výbere tém či už diplomových alebo bakalárskych prác z prostredia U. S. Steel Košice pomoc, ktorej sa im v tomto smere dostáva z útvaru Riaditeľa pre vzdelávanie a rozvoj. „Jedným z našich cieľov je viac podnietiť hutníkov študujúcich popri zamestnaní, rovnako  ako aj účastníkov USSTÁŽ-e, aby sa, keďže poznajú projekty závodu či útvaru, na ktorom pracujú, venovali vo svojich záverečných prácach práve ich riešeniu. Samozrejme, ak sa do toho chcú pustiť, tému musia mať v našej spoločnosti schválenú, odobrenú vybraným odborníkom v danej oblasti - konzultantom, ale aj príslušným riaditeľom závodu a generálnym manažérom a tému musí študentovi odsúhlasiť aj  domovská fakulta. Naše skúsenosti sú také, že univerzity s tým problém nemajú. Práve naopak. Kvitujú, že študenti prichádzajú v súlade s odborom svojho štúdia s praktickými témami a že konzultantmi sú ľudia z praxe, od fachu,“ konštatuje Erika Linkeschová, koordinátorka pre rozvoj zamestnancov. „Je to  pre obe strany win-win, profituje študent i naša spoločnosť. V prípade záujmu a otázok, ochotne poskytnem všetky potrebné informácie a podporu.“

Podľa Kataríny Matinovej, špecialistky pre vzdelávanie, dnes študuje popri zamestnaní na vysokej škole pri dodržaní zmluvných podmienok približne päťdesiat hutníkov. Väčšinou ide o zamestnancov, ktorí sú zaradení do plánu nástupníctva.  Dôležitou podmienkou je, aby odbor, ktorý študujú, bol v súlade s ich pracovným zameraním. Väčšina preto volila štúdium na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie a na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

Zoznam doposiaľ spracovávaných tém môžete pozrieť na:

Diplomové práce - U. S. Steel Košice (usske.sk)

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...