Vyhľadávanie:

ResponsibleSteel™ udeľuje vôbec prvú certifikáciu v Severnej Amerike spoločnosti U. S. Steel Big River Steel

ResponsibleSteel™ udeľuje vôbec prvú certifikáciu v Severnej Amerike spoločnosti U. S. Steel Big River Steel

PITTSBURGH, 4. apríla 2022 - United States Steel Corporation ( NYSE: X ) ( „U. S. Steel“ ) dnes oznámila, že jej továreň Big River Steel v Osceole v štáte Arkansas dosiahla vôbec prvú certifikáciu ResponsibleSteel™ v Severnej Amerike.

Spoločnosť Big River Steel získala certifikáciu pre svoju prevádzku po tom, čo registrátor systému kvality SRI (SRI) vykonal nezávislý audit tretej strany a zistil, že závod spĺňa prísne požiadavky normy ResponsibleSteel, jediného globálneho štandardu a certifikačnej iniciatívy v tomto odvetví. Prísny audit pozostával zo zhromažďovania komplexných materiálov, návštev priamo na mieste a rozhovorov s pracovníkmi a so zainteresovanými stranami.

Norma ResponsibleSteel je založená na 12 princípoch so širokou škálou kritérií pokrývajúcich témy ako: zdravie a bezpečnosť, emisie skleníkových plynov, hospodárenie s vodou a biodiverzita, ľudské práva, pracovné práva a vzťahy s komunitou. Stanovuje globálne štandardy pre hlavné postupy v oblasti environmentálnej, sociálnej a riadiacej (Environmental, Social, Governance, ESG) zodpovednosti pri výrobe ocele.

Big River Steel ako inovatívny výrobca ocele nastavuje pre Severnú Ameriku nový zlatý štandard. Zákazníci požadujú prísne normy, ktoré boli nezávisle overené, aby im pomohli dosiahnuť ich vlastné ciele udržateľnosti, pričom ResponsibleSteel poskytuje spoločnú platformu pre všetky aktíva v hodnotovom reťazci výroby ocele.

Princípy S.T.E.E.L. - Bezpečnosť na prvom mieste, Dôvera a rešpekt, Environmentálny dozor, Excelentnosť a zodpovednosť a Zákonné a etické správanie - predstavujú kľúčové základy U. S. Steel a sú v súlade s 12 princípmi ResponsibleSteel. Certifikácia v rámci ResponsibleSteel demonštruje náš záväzok neustále zvyšovať  latku poskytovania ocele vysokej kvality udržateľnejším spôsobom a podnikať eticky.

„Sme nadšení, že sme prvou oceliarskou spoločnosťou v Severnej Amerike, ktorá získala certifikáciu ResponsibleSteel pre náš závod Big River Steel, povedal prezident a CEO U. S. Steel David B. Burritt. „Toto je dôležitý míľnik na našej ceste k vybudovaniu udržateľnejšej budúcnosti pre našich zákazníkov, spoločnosť, kolegov, komunity a planétu.“

Burritt pokračoval: „Blahoželám tímu Big River Steel za získanie tejto certifikácie. Je to priamy výsledok realizácie našej stratégie Best for All - To najlepšie pre všetkých a pretransformovania trvalo udržateľnej výroby ocele. Je to obrovský dôkaz ich tvrdej práce a obetavosti.

Alison Lucas, úradujúca generálna riaditeľka spoločnosti ResponsibleSteel, dodala: „Sme radi, že závod Big River spoločnosti U. S. Steel sa stal prvým závodom v Severnej Amerike, ktorý úspešne prešiel nezávislým auditom podľa normy ResponsibleSteel - globálneho štandardu udržateľnosti pre oceliarsky sektor. To je významný úspech. Naša norma, vyvinutá jedinou medzinárodnou oceliarskou iniciatívou s viacerými zainteresovanými stranami zabezpečuje, že oceliarske závody spĺňajú komplexný výber kritérií, ktoré odrážajú celú šírku spektra ESG.“

Lucas pokračovala: „Certifikácia prevádzky demonštruje odhodlanie výrobcu ocele vybudovať zodpovednejší oceliarsky sektor. Zdôrazňuje, že je dôležité nielen podniknúť kroky smerom k dekarbonizácii, ale aj uprednostňovať zdravie a bezpečnosť pracovníkov a konať s maximálnym rešpektom k ľudským právam a pracovným právam a starostlivosti o naše prirodzené prostredie.“

Lucas uzavrela: „Ako jedna z najväčších krajín produkujúcich oceľ na svete je získanie certifikácie výrobcu ocele v USA kľúčové. Tešíme sa na spoluprácu s U. S. Steel počas ďalšej fázy certifikovanej ocele, ktorá zaistí nielen zodpovednú výrobu ocele, ale aj zo zodpovedných zdrojov.

Christopher Lake, prezident SRI Registrar, spoločnosti, ktorá vykonala audit tretej strany, dodal: „ResponsibleSteel je komplexný prístup k udržateľnosti pre oceliarske spoločnosti, ktorý si vyžaduje prísny a dôkladný proces auditu. Náš hodnotiaci tím bol ohromený obetavosťou tímu Big River Steel a vysoko pozitívnym prístupom zo strany zainteresovaných strán.

Lake pokračoval: „Certifikácia podľa normy ResponsibleSteel demonštruje záväzok spoločnosti Big River Steel riadiť vplyvy na životné prostredie, starať sa o zamestnancov a okolitú komunitu a byť transparentný, pokiaľ ide o ich ciele a výkony.“

Audit identifikoval tri oblasti, ktoré si od Big River Steel budú vyžadovať ďalšie zlepšenie. Dve z nich sa týkajú platenej dovolenky za rok a platenej materskej dovolenky. V týchto dvoch spomínaných oblastiach je norma ResponsibleSteel v súlade s Medzinárodnou organizáciou práce (International Labour Organization, ILO). Spojené štáty neratifikovali súvisiace dohovory ILO, preto spoločnosti so sídlom v USA poskytujú svojim zamestnancom platenú ročnú dovolenku a materskú dovolenku odlišne. ResponsibleSteel bude konzultovať so zainteresovanými stranami, ako by sa tieto dve požiadavky mali uplatňovať v Spojených štátoch. Viac informácií o záväzkoch U. S. Steel v oblasti udržateľnosti nájdete na adrese www.ussteel.com.

---------------------------------------------

O U. S. Steel

Spoločnosť United States Steel Corporation, založená v roku 1901, je popredným výrobcom ocele. Zákaznícky orientovaná stratégia spoločnosti Best for All je pevne zameraná na bezpečnosť a smeruje k bezpečnejšej a udržateľnejšej budúcnosti U. S. Steel a všetkých zainteresovaných strán.  S pokračujúcim dôrazom na inovácie, U. S. Steel slúži automobilovému priemyslu, stavebníctvu, elektrospotrebičom, energetike, kontajnerom a obalovému priemyslu s výrobkami     z ocele s vysokou pridanou hodnotou, ako je patentovaná pokročilá vysokopevnostná oceľ XG3™. Spoločnosť si tiež udržuje konkurenčne výhodnú produkciu železnej rudy a má ročnú kapacitu výroby surovej ocele 22,4 milióna net ton. Spoločnosť U. S. Steel má sídlo v Pittsburghu v Pensylvánii s prevádzkami svetovej triedy v Spojených štátoch a strednej Európe. Ďalšie informácie nájdete na stránke  www.ussteel.com.

 

O ResponsibleSteel

ResponsibleSteel je medzinárodná nezisková organizácia s viacerými zainteresovanými členmi. Podniky z každej časti dodávateľského reťazca ocele, skupiny občianskej spoločnosti, združenia a ďalšie organizácie so záujmom o trvalo udržateľný oceliarsky priemysel z celého sveta sú vítané, aby sa zapojili. Ak chcete zobraziť zoznam členov ResponsibleSteel, navštívte https://www.responsiblesteel. org/about/members-and-associates/

Víziou ResponsibleSteel je maximalizovať príspevok ocele k udržateľnej spoločnosti. Jej poslaním je zlepšiť zodpovedné získavanie, výrobu, používanie a recykláciu ocele:

  • Poskytovaním fóra viacerým zainteresovaným stranám na vybudovanie dôvery a dosiahnutie konsenzu;
  • Vývojom noriem, certifikácie a súvisiacich nástrojov;
  • Riadením pozitívnej zmeny prostredníctvom uznania a používania zodpovednej ocele.

Norma ResponsibleSteel je navrhnutá tak, aby podporovala zodpovednú výrobu ocele ako nástroj na dosiahnutie vízie ResponsibleSteel.

Vydané certifikáty a verejné súhrny auditov nájdete  tu.

Pre viac informácií o ResponsibleSteel navštívte  https: //www. responsiblesteel. org/

O registrátorovi systému kvality SRI

SRI Quality System Registrar (SRI) je medzinárodný hodnotiaci a certifikačný orgán so sídlom v Seven Fields, PA (metropolitná oblasť Pittsburghu), s inžinierskymi a podpornými kanceláriami v Pittsburghu, PA (HQ); Portland, OR; Ann Arbor, MI; Dublin, Írsko; Londýn, Anglicko; a Tokio, Japonsko. Spoločnosť SRI, založená v roku 1991, je akreditovaná organizáciami ANAB, RvA, IATF, AA1000, USGBC ( GBCI ), WELL ( IWBI ) a ResponsibleSteel™ na hodnotenie a pomoc pri dodržiavaní kvality, udržateľnosti/ESG, informačnej bezpečnosti, zelených budov a nehnuteľností, ratingové systémy a iné medzinárodné štandardy a rámce. Pre viac informácií o SRI navštívte   www. SRIRegistrar. com.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...