KONTAKT  |    _eng _sk

Resumé: excelentné výsledky
           Pridané: 12.11.2007
Autor: Tibor HANESZ, vedúci odd. EMS
Kategória: 45/2007

V spoločnosti U. S. Steel Košice sme absolvovali prvý kontrolný audit EMS

V dňoch 23. až 25. októbra 2007 sme v spoločnosti U. S. Steel Košice absolvovali prvý kontrolný audit po 3. obnovovacom audite systému environmentálneho manažérstva (EMS) podľa požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 14000:2004. To, ako sa nám darí udržiavať a rozvíjať EMS a ako napĺňame požiadavky normy v podmienkach U. S. Steel Košice posúdili, audítori Ivan Janek a Dušan Lúčanský z certifikačnej spoločnosti TÜV NORD Slovakia, s.r.o. Bratislava. Počas troch dní audítori námatkovo preverili stav systému environmentálneho manažérstva vo vybraných prevádzkach divíznych závodov Teplá valcovňa, Studená valcovňa, Zušľachťovne, Hutnícka druhovýroba, ako aj v útvaroch GM pre environment, GM pre rozvoj a servis ľudských zdrojov, Organizácia a riadenie a Riaditeľa QMS.

Riaditeľ spoločnosti TÜV NORD Slovakia, s.r.o. Ivan Janek v záverečnom hodnotení 1. kontrolného auditu EMS vyzdvihol, že audítori počas auditu nezistili žiadne nezhody s požiadavkami medzinárodnej normy EN ISO 14000:2004. Vysoko ocenil excelentné výsledky našej spoločnosti v oblasti neustáleho zlepšovania systému environmentálneho manažérstva, ktoré sú ojedinelé v Slovenskej republike, ale aj v rámci širšieho regiónu. Ochrane životného prostredia pripisuje naša spoločnosť veľký význam, o čom svedčia aj finančne vysoko náročné investičné a modernizačné akcie zamerané na ekologizáciu technológií a procesov vo firme. Takými sú napríklad rekonštrukcia a modernizácia Regeneračnej stanice a Neutralizačnej stanice DZ Studená valcovňa a výstavba novej pozinkovacej linky DZ Zušľachťovne. Vyzdvihol tiež prístup vedenia firmy k napĺňaniu strategickej vízie v oblasti ochrany životného prostredia, budovaniu a neustálemu zlepšovaniu procesov a systému environmentálneho manažérstva v celej spoločnosti USSK. Audítori ocenili pozitívne trendy vo vývoji ukazovateľov jednotlivých zložiek životného prostredia - vody, ovzdušia, odpadov, výsledky realizácie Environmentálneho akčného programu prostredníctvom Capex plánu, i tie, ktoré sme dosiahli na úseku vzdelávania a zvyšovania povedomia všetkých zamestnancov v environmentálnej oblasti, v oblasti zabezpečovania monitorovania ukazovateľov environmentálneho správania sa spoločnosti, i v oblasti výkonu a hodnotenia systému auditov a niektorých iných.

K tomuto úspechu, v slovenských pomeroch ojedinelému, patrí už len gratulácia a poďakovanie za vykonanú prácu pre všetkých, ktorí sa oňho v spoločnosti U. S. Steel Košice akýmkoľvek spôsobom pričinili.

Empty

ODPORÚČAME

17.01.2022
Dcérske spoločnosti dosiahli 6 000 000 hodín bez úrazu
10.01.2022
Grantový program SPOLOČNE PRE REGIÓN 2022 už prijíma žiadosti
30.11.2021
Ocitne sa slovenský priemysel na európskej periférii ?

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu