KONTAKT  |    _eng _sk

Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
           Pridané: 17.09.2021
Autor: Iveta Falatová
Kategória: Aktuality

V piatok 10. septembra 2021 sa v historickej Banskej Štiavnici uskutočnili tradičné oslavy Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov. Podujatie sa konalo tak ako tradične, počas mestských osláv Salamandrových dní. Na slávnosti, ktorá sa konala v Kostole sv. Kataríny, sa zúčastnil podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Juraj Smatana, poslanci Európskeho parlamentu a Národnej rady Slovenskej republiky a ďalší hostia. U. S. Steel Košice reprezentovali viceprezidenti Miroslav Kiraľvarga, Marcel Novosad, Elena Petrášková, Július Lang, generálni manažéri a riaditelia závodov, v ktorých naši ocenení zamestnanci pracujú. A samozrejme ocenení zamestnanci našej spoločnosti: Pavel Demianič, Peter Dubec, Martin Hura, František Kuruc, Martin Lacko, Peter Malík, Igor Mandzák, Mária Mattová, Miroslav Sabo, Juraj Pristáš, Tomáš RabatinMiroslav Sajko so svojimi partnermi.

Na pôde mesta privítala všetkých primátorka Nadežda Babiaková: „Mesto Banská Štiavnica a ja osobne si veľmi vážime, že sa hrdo hlásite k Banskej Štiavnici, k jej duchovným tradíciám, že máte v úcte naše mesto.  Mesto, v ktorom pôsobila slávna Banícka akadémia, ku ktorej sa viažu unikátne prvenstvá v európskom a svetovom meradle, ktoré významne prispeli k rozvoju baníctva, hutníctva, technickému pokroku v ťažbe a spracovaní nerastných surovín.“

Podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík vo svojom príhovore uviedol: Historická skúsenosť v ťažbe a spracovaní nerastných surovín je veľmi dôležitá, a to i napriek poklesu ich ťažby na území Slovenska. S tým je spätá požiadavka uplatňovania moderných a ekologických princípov ťažby a spracovania surovín, požiadavka na recykláciu, súlad s ekológiou a bezpečnosť. Ministerstvo hospodárstva si uvedomuje dôležitosť potreby efektívneho využívania domácich nerastných zdrojov a s týmto cieľom pristupujeme k novelizácii príslušných právnych predpisov, ktoré sa  týkajú podnikania v odvetví baníctva. V procese spracovania nerastných surovín sú po baníkoch nezastupiteľní hutníci. Ministerstvo hospodárstva zdôrazňuje nevyhnutnosť ochrany európskeho hutníckeho priemyslu. Chcel by som vyzdvihnúť spoluprácu s Mirom Kiraľvargom, či už z pozície viceprezidenta U. S. Steel Košice alebo prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov.“

Juraj Smatana, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia vo svojom príhovore povedal: „Naša civilizácia stojí na nerastných surovinách, na rope. Banská Štiavnica vyrástla na striebre, Slovensko vyrástlo na nerastných surovinách. Tieto znalosti nám priniesli aj najväčšie ohrozenia v podobe environmentálnej záťaže. Znamená to, že by sme teraz mali zavrhnúť prácu baníkov a hutníkov? Práve naopak. Je to dôvod, aby sme objavili ich múdrosť a to, čo nám pomôže ochraňovať životné prostredie, ochraňovať klímu, a odstraňovať hriechy, ktoré nám tu zanechali naši predchodcovia vo forme environmentálnej záťaže.“

Po slávnostných príhovoroch nasledovalo odovzdávanie vyznamenaní. Z rúk ministra hospodárstva Richarda Sulíka si vyznamenania Za pracovnú vernosť prevzali aj naši kolegovia Pavel Demianič, Peter Dubec, Martin Hura, František Kuruc, Martin Lacko, Peter Malík, Igor Mandzák, Mária Mattová a Miroslav Sabo. Vyznamenania Za pracovnú obetavosť odovzdal minister  Jurajovi Pristášovi, Tomášovi RabatinoviMiroslavovi Sajkovi.

Po skončení oficiálneho programu zablahoželal oceneným zamestnancom aj v mene prezidenta spoločnosti Jima Bruna viceprezident pre výrobu Marcel Novosad. Okrem iného povedal: „To, čoho sa rečníci na slávnosti vo svojich príhovoroch nedotkli, sú vaše polovičky – manželky, manželia, životní partneri.  Chcel by som sa preto poďakovať aj im, pretože tá tvrdá, ťažká a poctivá práca vo fabrike by nebola tak dobre odvedená, keby nemali podporu doma. Ďakujem preto aj im. A samozrejme veľmi srdečne blahoželám našim oceneným zamestnancom.“

Vyvrcholením Salamandrových os­láv, súčasťou ktorých sú tradične aj oslavy Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov, žiaľ, nemohol byť ani tohto roku tradičný Salamandrový sprievod.  Hostia si však mohli pozrieť aspoň jeho skrátenú verziu v uliciach mesta  a večer ich nadchol výpravný program v amfiteátri, ktorého súčasťou bolo predstavenie 10 obrazov, či výjavov z tradičného sprievodu, aký nemá obdobu v celej Európe.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu