KONTAKT  |    _eng _sk

Richard Sulík: "Dnes vytvárame dlhy, ktoré budú splácať naše deti. Je načase to zmeniť!" Republiková únia zamestnávateľov podporuje sprehľadnenie sociálneho systému
           Pridané: 26.06.2006
Autor: Monika ONDREJOVIČOVÁ
Kategória: 25/2006


Napriek mnohým pozitívnym makroekonomickým ukazovateľom svedčiacim o rastúcej životnej úrovni na Slovensku, mikrorealita mnohých slovenských domácností je iná. Zrkadlí ju stále vysoká nezamestnanosť či nízka úroveň reálnych príjmov rodiny. Aj napriek tomu, že cena práce, ktorú máme každý mesiac možnosť vidieť na výplatnej páske, vykazuje vcelku zaujímavé číslo, na účty nám nakoniec dorazí len o trochu viac ako polovica z tejto sumy. Prečo? Odpoveďou sú vysoké odvody a komplikovaný sociálny systém, ktorý na úkor všetkých často dáva aj tým, ktorí to nepotrebujú. To však bráni tomu, aby peniaze prúdili tam, kde sú skutočne potrebné.

Zásadné riešenie situácie prináša koncepcia odvodového bonusu z dielne inžiniera Richarda Sulíka, ktorého knihu nazvanú ODVODOVÝ BONUS - Zmena paradigmy slávnostne pokrstili počas odborného seminára, konaného 25. mája 2006 v Bratislave. Seminár i prezentáciu knihy pripravila Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), ktorej prezidentom je viceprezident USSK pre strategické implementácie Anton Jura. RÚZ sa s princípmi Sulíkovej koncepcie, prinášajúcej zvýšenie mesačných reálnych príjmov rodín minimálne o 4000 Sk v čistom, ako aj zníženie odvodového zaťaženia, nezamestnanosti a sprehľadnenie celého sociálneho systému, stotožnila už viac ako pred polrokom. Pre najväčšiu zamestnávateľskú organizáciu na Slovensku predstavuje jediné ucelené systémové riešenie problémov, ktoré trápia súčasný odvodový i sociálny systém SR. O tom, čo táto koncepcia prináša, sme sa pozhovárali s autorom koncepcie Richardom Sulíkom.

· Ako by ste stručne charakterizovali vašu koncepciu odvodového bonusu?
Ústredným pojmom, ktorý vystihuje celú koncepciu, je solidarita. Prejavuje sa najmä smerom k najnižším príjmovým skupinám obyvateľstva. Aj napriek reformám a zmenám, ktoré boli v sociálnej oblasti uskutočnené od roku 2002, ide práve o tieto skupiny obyvateľstva, ktoré pretrvávajúcimi nedostatkami sociálneho systému trpia najviac. Koncepcia, ktorú navrhujem, teda predstavuje prínos najmä pre nich.

· V čom sa vaša koncepcia odlišuje od súčasne fungujúceho systému a prečo je podľa vás potrebné ho zmeniť?
Súčasný sociálny systém je mimoriadne komplikovaný a preto aj ľahko zneužiteľný, príkladom je čierna práca. Jeho nekoncepčnosť a prebujnelosť iba zvyšuje finančné nároky na prevádzku, pričom dlhy, ktoré vytvára, budú splácať naše deti! Koncepcia odvodového bonusu navrhuje celý systém výrazne zefektívniť, zjednodušiť, zlacniť a sprehľadniť. Umožní to predovšetkým nahradenie všetkých doterajších sociálnych dávok jednou základnou štátnou dávkou, na ktorú budú mať nárok všetci občania SR od narodenia až po smrť. To znamená, že štát už viac nebude zisťovať, či niekto dávku potrebuje alebo nie, ale každému dospelému vyplatí dávku vo výške životného minima, čo v súčasnosti predstavuje 4730 Sk.

· Navrhujete zrušiť doterajšie sociálne dávky, ako však bude postarané o ľudí, ktorí sú na sociálnu sieť odkázaní, ako napríklad osamelé matky s dieťaťom, či zdravotne postihnutí?
Pri tvorbe koncepcie som samozrejme nezabúdal ani na sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. Okrem spomínaných základných dávok koncepcia odvodového bonusu navrhuje zaviesť aj tzv. invalidnú a výchovnú dávku, ktoré zohľadňujú mimoriadne životné situácie. Ide o štátnu dávku, vyplácanú zdravotne postihnutým občanom alebo v prípade výchovnej dávky, vyplácanú rodičovi do 3 rokov dieťaťa, osamelému rodičovi alebo pestúnovi v dobe, kým sa stará o dieťa. To znamená, že osamelé matky s deťmi dostanú oveľa viac, ako dostávajú teraz.

· Znamená to ale, že príspevok na deti bude štát vyplácať iba do troch rokov života dieťaťa?
Nie. Do tohto veku bude vyplácaný príspevok jednému z rodičov, pričom v podstate pôjde o nahradenie doterajšieho príspevku osobám na materskej dovolenke. Na dieťa však až do jeho 18. roku života budú rodičia dostávať aj tzv. základnú štátnu dávku na dieťa. Odvodový bonus, ktorý sa nachádza i v názve celej koncepcie, bude tvoriť súčet všetkých dávok, ktoré dostane rodina od štátu, a ktoré sa znížia o 10 % ich príjmov. Znižovaním bonusu o toto percento z príjmov sa zabezpečí práve spomínaná solidarita. Čím viac bude občan zarábať, tým menej bude od štátu dostávať a naopak smerom k nízkym príjmom bude bonus narastať. Teda najviac dostanú tí, ktorí to skutočne potrebujú.

· Najväčšia organizácia združujúca zamestnávateľov na Slovensku, RÚZ, sa rozhodla vašu koncepciu podporiť. Aké sú teda ďalšie výhody odvodového bonusu, ktoré dokázali zaujať i zamestnávateľov?
Veľkým problémom, ktorý dnes trápi zamestnancov i zamestnávateľov, sú odvody. Málokto si totiž uvedomuje, že z každej koruny, na ktorú pracuje, odvedie spolu so zamestnávateľom 38 halierov. Ďalším veľkým problémom je nezamestnanosť, ktorá je na Slovensku druhá najvyššia v Európe. Všetci vieme, ako je náročné zamestnať sa pre niekoho, kto je nezamestnaný už dlhšiu dobu. Takýto človek si na jednej strane musel zvyknúť na nízky životný štandard, no neoplatí sa mu nastúpiť ani do zamestnania za nízku mzdu. Po odpočítaní nákladov sa totiž jeho príjmy oproti sociálnym dávkam zvýšia iba nepatrne.
Ak však ponecháme súbeh medzi mzdou a sociálnou dávkou, ktorú znížime len o 10 percent voči novonadobudnutému príjmu, bude najmä dlhodobo nezamestnaných, ktorých tvoria predovšetkým ľudia s najnižším vzdelaním, pozitívne motivovať nájsť si akúkoľvek, teda i slabo platenú prácu. O svoje sociálne dávky zároveň neprídu a životnú úroveň si celkovo zvýšia. Výhody, ktoré budú z toho plynúť naopak zamestnávateľom, predstavujú možnosti vytvárania nových pracovných miest, pri súčasnom zjednodušení a sprehľadnení systému odvodov. RÚZ sa teda rozhodla podporiť myšlienku, ktorá pomôže rozvoju slovenského hospodárstva i celkovému rastu zamestnanosti, a preto na svojej pôde iniciovala vznik samostatnej pracovnej skupiny, venujúcej sa téme odvodového bonusu, ktorej som členom.

· Aké priame výhody prinesie vaša koncepcia obyčajným ľuďom, žijúcim napríklad v Košickom kraji?
Zavedenie koncepcie odvodového bonusu so sebou prinesie predovšetkým celkové zvýšenie reálnych príjmov, čo v prípade rodín tvorí v priemere minimálne 4000 Sk v čistom! Všetkým, ktorí sú zamestnaní, zároveň klesne odvodové zaťaženie, pretože namiesto doterajších 13 odvodov zamestnanca i zamestnávateľa a 38 percent, bude ich práca zaťažená len 10-percentným solidárnym a 8-percentným zdravotným odvodom. Nezamestnaným zjednoduší návrat do pracovného pomeru, pretože im ponechá sociálnu dávku, percentuálne zníženú voči príjmu a na druhej strane rovnaký mechanizmus podporí vznik nových pracovných miest. Pre všetkých zároveň odvodový bonus prinesie absolútne sprehľadnenie systému a menej chodenia po úradoch.
Pre všetkých, ktorí majú záujem zistiť, o koľko tisíc v priemere by sa im zvýšili príjmy po zavedení koncepcie odvodového bonusu pri súčasnom zachovaní ich mzdových pomerov, môžu tak urobiť na mojej internetovej stránke www.sulik.sk, kde nájdu aj tzv. mzdovú kalkulačku, na ktorej si to môžu po zadaní troch základných údajov jednoducho vypočítať.

Empty

ODPORÚČAME

01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!
28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022
28.10.2022
Energie pre U. S. Steel Košice
04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...