KONTAKT  |    _eng _sk

Rieka Poprad je pojmom v love lipňa a hlavátky
           Pridané: 11.02.2008
Autor: Stanislav GÉCI
Kategória: 06/2008

Hlavátku podunajskú je vraj niekedy ľahko uloviť a netreba k tomu "tisíc hodov". Realita je však väčšinou taká, že šťastie sa na rybára pri jej love neusmeje aj niekoľko rokov. Úlovky tejto ryby sú podľa štatistiky najvyššie v revíri rieky Poprad v okolí Starej Ľubovne. Rieka Poprad je 169 km dlhý, pravostranný prítok Dunajca, do ktorého sa vlieva v Poľsku. Vyteká z Popradského plesa vo Vysokých Tatrách. Sklon toku je veľký najmä v jeho hornej časti. Zvláštnosťou Popradu spolu s Dunajcom je ich príslušnosť k povodiu Severného mora.

Tok rieky mierne meandruje, dno má štrkovito kamenité. Pri obci Hniezdne sme v roku 2006 pri prieskume zistili okrem desiatich druhov rýb na dne toku zvláštne kamenné útvary, prahy, s akými sme sa ešte nikdy nestretli. Priemerná hĺbka vodného stĺpca je 0,8 m, zatienenie vodnej hladiny je približne 25 percent a porast tvorí najmä vŕba a jelša.

Poprad bol dlhé desaťročia v strednej a dolnej časti riekou nedotknutou výstavbou priehrad, plnil funkciu biokoridoru nadregionálneho významu. V súčasnosti ešte stále plní veľmi dôležité funkcie migračnej cesty pre lipňa, hlavátku, mrenu severnú a podustvu. Tento význam rieky bude po dokončení výstavby Malej vodnej elektrárne (MVE) Ružbašská Míľava pri Nižných Ružbachoch trvale narušený. Keď vo februári 1995 dal Okresný úrad ŽP v Starej Ľubovni, po niekoľkoročných protestoch SRZ, súhlasné rozhodnutie o umiestnení stavby, pristúpil investor k jej začatiu. Výstavbou a prevádzkovaním MVE dôjde k nenávratnému zániku jedného z najvzácnejších riečnych biotopov v podhorskom úseku tejto rieky, ktorý predstavuje dôležité biocentrum s typickými hlavátkovými stanovišťami a ktoré v sebe spája mohutné prúdy, hlboké pláne a plytšie perejnaté úseky. Vybudovaním osem metrov vysokej hate dôjde k vytvoreniu rozsiahleho zátopového územia s mierne tečúcou, resp. stojatou vodou. Na priebeh výstavby sme sa boli pozrieť začiatkom decembra 2007. Na stavbe nikto nepracoval, videli sme iba miestneho rybára ako sa snažil, v úzkom hrdle už upraveného toku rieky, v miestach, kde bude zrejme hať stáť, uloviť hlavátku.

Ichtyofaunu toku rieky Poprad tvorí podľa literárnych zdrojov približne 30 druhov rýb. Z tohto množstva sa v bývalom revíri Poprad č. 3 uloví na udicu približne polovica rybích druhov. Tento revír bol do svojho rozdelenia, keď stredoslovenské lipňové revíry utrpeli po niekoľkoročných rabovačkách kormorána veľkého rozsiahle škody, bezpochyby najlepším lipňovým revírom. Lipeň si v tomto úseku udržiaval po dlhé roky vysoký štandard v štatistike úlovkov. Boli aj horšie sezóny, keď sa úlovky pohybovali okolo štyri tisíc kusov, ale rok 2006 dopadol omnoho lepšie, keď sa ulovilo takmer šesť tisíc kusov. Druhým lákadlom pre domácich rybárov, ale aj rybárskych hostí, je hlavátka. Najviac hlavátok na Slovensku sa uloví tiež v tomto revíri.

Ako nás informoval hlavný hospodár organizácie Ján Dobiáš, minuloročná sezóna lipňov bola priemerná. Začala sa veľmi dobre, ryby prestali brať až v auguste, po veľkých horúčavách, a trvalo to až do neskorej jesene. Podľa najnovších informácií lipne dobre brali koncom roku v decembri. Lovili sa do dĺžky 42 cm a brali aj pstruhy potočné dlhé 35 cm, čo v tomto revíri nebolo v minulých rokoch zvyčajné. V auguste, v čase horúčav, našli rybári na približne 500-metrovom úseku päť uhynutých hlavátok. V polovici novembra vedel hospodár o ôsmich ulovených hlavátkach, z ktorých štyri, ulovené pri Podolínci, merali viac ako 100 centimetrov.

V prípade nevhodných podmienok na lov v rieke Poprad, ktoré nie sú vzácnosťou (častý zákal vody, zvýšené vodné stavy), je v okolí čo obdivovať. Napríklad, hrad Stará Ľubovňa, alebo navštíviť kúpele Vyšné Ružbachy a Novú Ľubovňu i prielom Jarabinského potoka v Pieninskom národnom parku.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá