Vyhľadávanie:

Rozhodnite sa

Rozhodnite sa

Spolu s výplatným vrecúškom mzdy za február dostal každý zamestnanec spoločnosti letáčik, ktorý prináša bližšie informácie o troch subjektoch oprávnených prijímať dvojpercentný podiel dane z príjmu. Sú medzi nimi občianske združenie Spoločnosť detskej onkológie Košice, Vysokošpecializovaný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o. a občianske združenie Košická aréna.

Ak sa rozhodnete darovať svoje dve percentá zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2006 niektorému z týchto subjektov, stačí, ak vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré ste dostali tiež a odovzdáte ho do 23. apríla 2007 svojej mzdovej účtovníčke.

Ak sa rozhodnete pre iný subjekt, treba postupovať inak. Vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti doručíte na príslušný daňový úrad podľa miesta svojho trvalého bydliska, a to najneskôr do 30. apríla 2007.

V obidvoch prípadoch musí byť prevzatie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane potvrdené podpisom v Daňovom vyhlásení v príslušnej mzdovej učtárni.

Údaje o prijímateľoch

Obchodné meno (názov): Spoločnosť detskej onkológie Košice
Sídlo: Tr. SNP 1, 040 11 Košice
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35520973
Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o.
Sídlo: Strojárenská 13, 040 01 Košice
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31256911
Právna forma: nezisková organizácia

Obchodné meno (názov): Košická aréna
Sídlo: Nerudova 12, 040 01 Košice
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35556501
Právna forma: občianske združenie

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...