KONTAKT  |    _eng _sk

Samotný talent a chuť pracovať na sebe niekedy nestačia
           Pridané: 20.07.2009
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 29/2009

Štipendijný program U. S. Steel Košice pomáha tým, ktorí to potrebujú

Za to, že nedávno promovali a úspešne ukončili vysokoškolské štúdium vďačia nielen svojim schopnostiam, talentu, chuti spraviť pre svoju budúcnosť čo je v ich silách, ale aj košickej oceliarni. Tvrdia to všetci a svorne. Štipendijný program U. S. Steel Košice, ktorého cieľom je umožniť prístup k vyššiemu vzdelaniu talentovaným študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia v Košickom a Prešovskom kraji, im uľahčil, vzhľadom na ich sociálne zázemie, menej problémový štart do života.

Štyria mladí ľudia, ktorí už majú diplom v rukách, nám povedali niečo viac o sebe, o svojich záľubách, o tom, pre aké štúdium sa rozhodli a prečo, prezradili čo-to o svojom rodinnom zázemí i to, aké sú ich plány do budúcnosti.

NAŠLA V SEBE TO NAJLEPŠIE

Sympatickej Jane Pecuchovej sa len pár týždňami splnil jeden zo snov. Urobila štátnice na svojej alma mater - Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v odbore učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl a predškolskú pedagogiku. Keď sa na štúdium dala, mala už za sebou strednú školu - pedagogickú a sociálnu akadémiu. Má rada volejbal, turistiku, prácu s ľuďmi, no najmä deťmi. Možno aj preto, vraví, že jej rodinné zázemie nebolo už odmala optimálne. Pochádza z rozvedenej rodiny, má ešte dvoch súrodencov a finančné problémy ich neobchádzali. Výraznejšími sa ukázali byť, keď sa rozhodla, rovnako ako jej staršia sestra, pre vysokoškolské štúdium. Rodinný rozpočet to neumožňoval...
Požiadala o zaradenie do štipendijného programu košickej oceliarne. Sociálna situácia v rodine i vynikajúce študijné výsledky zo strednej školy zohrali pri kladnom vyhovení jej žiadosti podstatnú úlohu. Štipendium dostala. "Podpora bola hlavným a pomocným prvkom počas môjho celého päťročného štúdia," vraví s odstupom času Jana. Už aj preto, že podmienkou poberania štipendia boli dobré študijné výsledky. A tie boli naozaj vynikajúce. Z promócií si odnášala červený diplom. A čo ďalej?
"Snažím sa nájsť si prácu v sektore školstva. Aj keď je učiteľských miest málo a odpovede na moje žiadosti sú zatiaľ negatívne. Nestrácam však nádej a som otvorená aj inej práci, pri ktorej by som využila svoju húževnatosť a nadšenie pre efektívne výsledky. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi umožnili splniť moju víziu. Nielen mne, ale iste aj ostatným študentom to pomohlo nájsť v sebe to najlepšie a potvrdiť, že ponúknutú šancu berieme ako výzvu do života."


PRÁVO A JEHO IDEY HO VŽDY FASCINOVALI

Peter Reblán má rád hudbu, kreslenie, zúčastnil sa na niekoľkých súťažiach neprofesionálnych maliarov, má kladný vzťah k umeniu, miluje svoju rodinu a priateľov, rád spoznáva nových ľudí a nové veci. Hovorí o sebe, že je prispôsobivý a rýchlo sa učí. V povolaní, ktoré si zvolil, sa mu tieto vlastnosti iste zídu. Právo a jeho idey ho totiž vždy fascinovali. "Právo sa prelína a zasahuje do všetkých aspektov existencie človeka. Tak pred jeho narodením, ako aj počas jeho života, ba i po smrti. Právo má nezanedbateľný vplyv na každodenný život, ovplyvňuje sociálne postavenie i sociálne vzťahy jedinca. Chcel som porozumieť pravidlám, ktoré významne ovplyvňujú aj môj život, preto som sa rozhodol pre štúdium práva. Zaujímali ma a stále zaujímajú otázky spravodlivosti, primeranosti a vymožiteľnosti práva," vraví čerstvý absolvent Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
Financovanie štúdia nebolo jednoduché. Obaja rodičia dlhé roky pracovali v šačianskej nemocnici, kým mama neodišla do starobného dôchodku a otec po pracovnom úraze do invalidného dôchodku. Po mnohých pribúdajúcich zdravotných ťažkostiach, žiaľ, pred necelými dvomi rokmi, zomrel. "Po otcovej smrti sme veľmi ťažko niesli výdavky spojené s pohrebom i mojím štúdiom. Vďaka Štipendijnému programu U. S. Steel Košice sa mi dostalo nielen finančnej pomoci, ale najmä ústretového, ľudského a profesionálneho prístupu od manažérov Vonkajších vzťahov - Jána Baču a Ľubomíry Šoltésovej, za čo sme s mamou veľmi vďační, pretože som mohol v ťažkej životnej situácii štúdium na vysokej škole úspešne ukončiť," hovorí Peter. Dodáva tiež, že pomoc zo strany firmy ho zároveň motivovala k dobrým študijným výsledkom. Prospech mal často nižší než 1,8.
A plány do budúcna? "Najviac do života mi dá prax. Preto sa snažím nájsť si uplatnenie, aby som svoje teoretické poznatky mohol aplikovať a učiť sa ich použiť aj v reálnom živote." Má aj ďalší cieľ. Podal si už prihlášku na rigorózne štúdium, keďže má záujem získať titul doktor práv.


CIEĽ - NÓRSKY BERGEN

Zuzana Batmendijnová sa v čase tvorby tohto článku chystala po úspešnom ukončení štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity J. A. Komenského v Bratislave v odbore ekonomická a finančná matematika, na ďalší dôležitý životný krok. Dnes je už vydatá a spolu so svojím manželom odchádza za doktorandským štúdiom na Norwegian School of Economics and Business Administration do nórskeho Bergenu. "Veľmi sa naň tešíme," netají radosť. Je najstaršou spomedzi siedmich súrodencov, rodina žije v Starej Ľubovni. Prečo sa rozhodla pre štúdium matematiky? Odporučili jej ho priatelia.
"Teraz, po skončení štúdia, môžem potvrdiť ich slová. Absolventi tohto odboru majú nielen solídny základ z matematiky, ale aj prehľad vo finančnej matematike a ekonómii, takže nemajú žiadny problém nájsť si prácu v oblasti finančných analýz, risk manažmentu a podobne. Práve naopak. Banky často adresujú pracovné ponuky priamo týmto absolventom," ozrejmuje svoje rozhodnutie. Rozširovaniu vedomostí venovala aj časť zo svojho voľného času. Organizovala korešpondenčné semináre z fyziky, ktorých súčasťou sú aj dvakrát do roka týždenné sústredia najlepších riešiteľov.
"Okrem toho som si splnila aj svoj sen. Začala som sa učiť hre na klavír a pokračovala v hre na priečnej flaute. Cez víkendy som behala s kamarátmi po horách, v lete aj po zahraničných. Využila som tiež možnosť urobiť si doplnkové pedagogické vzdelanie, bola som na Erasmus študijnom pobyte v Nórsku, urobila som si štátnicu z angličtiny a v poslednom semestri som začala pracovať v oblasti risk manažmentu."
Pomoc z U. S. Steel Košice jej umožnila, ako dodáva, naplno využiť študentský čas bez starostí spojených s ich finančnou situáciou. "Mohla som sa s nasadením venovať dobrovoľníckym aktivitám a rozvíjaniu svojich schopností a záľub, naberať dôležité skúsenosti a pri tom zvládať školu. Chcem sa preto vašej firme poďakovať za to, že sa značnou mierou podieľala na tom, že na študentské roky budem spomínať ako na veľmi obohacujúce obdobie môjho života."


ŠTAFETU POMOCI CHCE POSUNÚŤ ĎALEJ

Miroslava Murcková, pochádza rovnako zo Starej Ľubovne, ukončila vysokoškolské štúdium na pobočke Katolíckej univerzity Ružomberok v Spišskom Podhradí v odbore sociálna práca. Prečo si ho vybrala? "Pretože túžim pomáhať ľuďom," konštatuje krátko Miroslava, ktorá o sebe ešte prezrádza, že k jej záľubám patrí čítanie, počúvanie hudby, športovanie, veľmi rada má prírodu a zvieratá.
"Pochádzam z viacdetnej rodiny, rodičia sú vysokoškolsky vzdelaní, no otec je zdravotne postihnutý, má chránenú dielňu, mama pracuje ako sociálna pracovníčka. Keďže je nás osem detí, bolo by veľmi ťažké, ba nemožné financovať aj moje štúdium na vysokej škole. Veľmi mi v tom pomohla spoločnosť U. S. Steel Košice." Aj vďaka štipendiu, ktoré dostávala, má dnes diplom v rukách.
"Chcela by som sa uplatniť vo svojom odbore, pravdepodobne pri práci s hendikepovanými deťmi. Zvažujem tiež možnosť ísť na misie do rozvojových krajín a odovzdávať ďalej štafetu pomoci, ktorej sa dostalo mne," načrtla nám svoje najbližšie plány do budúcnosti. Určite sa jej splnia.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu