KONTAKT  |    _eng _sk

Šanca pre mladých hokejistov
           Pridané: 12.01.2009
Autor: Milan KATUNSKÝ
Kategória: 02/2009

Ako sme pred týždňom v našich novinách uverejnili, na ZŠ Považská sa bude v piatok, 16. januára, od 14.00 hod. do 18.00 hod. a v sobotu, 17. januára, od 8.00 hod. do 12.00 hod. konať zápis žiakov do 1. ročníka. Nejeden rodič uvažuje nad výberom tej "správnej školy", ktorá by vyhovovala záujmom a schopnostiam budúceho prváčika. Základná škola na Považskej ulici v Košiciach je špecifická v tom, že má zriadené športové triedy so zameraním na ľadový hokej.

"Po skúsenostiach z uplynulých rokoch je naším cieľom aj v budúcom školskom roku 2009/2010 otvoriť v 1. ročníku triedu pre pohybovo nadané deti, ktoré už v predškolskom veku začali s hokejom, alebo by sa ho chceli naučiť hrať. V praxi to znamená, že prváci sa dostanú na ľad v rámci vyučovania na tréning dva razy v týždni, napríkladod 10.00 hod. do 11. hodiny. Potom sa vrátia späť do školy a budú pokračovať vo vyučovaní. Máme zabezpečenú kyvadlovú autobusovú dopravu zo školy na štadión a späť, ktorá je hradená z rozpočtu školy," ozrejmil situáciu zástupca riaditeľa pre športové triedy Tibor Kollár a pokračoval:

"Okrem športu sa zameriavame na výučbu cudzích jazykov (anglický, francúzsky a nemecký) a na rozvoj počítačovej gramotnosti. Žiaci využívajú internet a zapájajú sa do projektov. Od prvého ročníka ponúkame pestrú činnosť v záujmových krúžkoch a v rámci nepovinných predmetov sa sústreďujeme na konverzáciu v cudzích jazykoch, na výtvarné spracovanie materiálov a na cvičenia z hlavných predmetov jazyka slovenského a matematiky. Na druhom stupni máme okrem bežných tried aj päť športových s orientáciou na hokej. V tejto súvislosti sa snažíme s klubom HC Košice vytvárať nadaným žiakom priaznivé podmienky na výučbu i tréning. Keďže sme v rámci projektu ministerstva školstva zameraného na podporu a vznik športových tried získali určité finančné prostriedky, vieme ponúknuť začínajúcim hokejovým talentom kompletný hokejový výstroj bezplatne. Pri zápise do 1. ročníka na našej škole získajú žiaci jednorazové voľné vstupenky na verejné korčuľovanie na ZŠ Kavečianska."

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá