KONTAKT  |    _eng _sk

Silnou stránkou neustálezlepšovanie výkonnosti procesov
           Pridané: 02.11.2015
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: Sekcie správ


Spoločnosť U. S. Steel Košice absolvovala audit systému environmentálneho manažérstva

Recertifikačný audit systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 14 001:2004 absolvovala minulý týždeň, v dňoch 21. až 23. októbra 2015, spoločnosť U. S. Steel Košice. Vykonal ho trojčlenný tím audítorov v zložení Pavel Horník, Pavel Chovanec a Tibor Molnár z audítorskej firmy TÜV SÜD Slovakia, ktorí so svojím verdiktom oboznámili košických oceliarov v piatok 23. októbra na záverečnom mítingu v šikmej zasadačke hlavnej administratívnej budovy. Medzi železiarmi, ktorí si ho prišli vypočuť, nechýbali viceprezident pre energie, environment a technické inšpekcie Vladimír Jacko, generálny manažér pre environment Miloš Fodor a jeho tím, ďalší manažéri spoločnosti, riaditelia divíznych závodov i úsekov spoločnosti.

Zistenia audítorov, ako uviedol vedúci tímu Pavel Horník v záverečnej reči, potvrdzujú, že systém environmentálneho manažérstva v U. S. Steel Košice vykazuje známky neustáleho zlepšovania výkonnosti procesov a tak nič nestojí v ceste tomu, aby opätovne získala certifikát s platnosťou na nasledujúce tri roky.

"Nebolo by to možné bez podpory vrcholového manažmentu spoločnosti, pretože zabezpečovanie systému si vyžaduje okrem osobnej angažovanosti zamestnancov aj zdroje," konštatoval. Zdôraznil tiež, že environmentálne správanie sa firmy je na veľmi dobrej úrovni. Audítori neodhalili ani jedno prekročenie záväzných limitov, ktoré by spôsobilo ekologickú nežiadúcu udalosť alebo haváriu, ocenili a za významne silnú stránku spoločnosti označili, že za posledných osem rokov nedošlo v U. S. Steel Košice ani k jednému incidentu v tejto oblasti. "Veľmi významným spôsobom k tomu prispieva aj zavedený systém vzdelávania. Ekologické správanie začína a končí pri ekologickom povedomí zamestnancov, ktoré je v U. S. Steel Košice na veľmi vysokej úrovni. V tejto oblasti ste jedným z priemyselných lídrov na Slovensku a k tomu vám treba zablahoželať," povedal Pavel Horník. Vyzdvihol tiež čistotu a poriadok na pracoviskách. Progres, ktorý v tejto oblasti v posledných rokoch audítori zaznamenali, je podľa jeho vyjadrenia evidentný. Zdôraznil tiež, že U. S. Steel Košice je jednou z mála firiem na Slovensku, ktorá plní všetky svoje záväzky v oblasti investícií, projektov BAT, emisných kvót a limitov, a to aj s ohľadom na situáciu na trhu s oceľou. Vynikajúce výsledky prinášajú aj projekty v rámci transformačného procesu Carnegy, naša cesta. Z ukončených investičných projektov sa audítori pochvalne vyjadrili na adresu rekonštrukcie a modernizácie čistiarne odpadových vôd, ktoré priniesli do spracovania odpadových vôd množstvo pozitívnych zmien. Medzi ďalšie silné stránky systému environmentálneho manažérstva zaradili aj vedenie a dostupnosť údajov v systéme Ekologis. Zásadné kritické pripomienky audítori neidentifikovali, navrhli však niekoľko odporúčaní na ďalšie zlepšenie. Týkajú sa systému evidovania všetkých chemických látok, ktoré sa skladujú na území spoločnosti, identifikácie a priraďovania nádrží a záchytných vaní, slúžiacich na zachytávanie únikov ropných látok do systému Ekologis a prác súvisiacich so systémom interných auditov, revíziami a aktualizáciou dokumentácie a záznamov.


Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu