KONTAKT  |    _eng _sk

Spracovaním odpadu získavame užitočný materiál
           Pridané: 13.05.2021
Autor: -ls-
Kategória: Životné prostredie

Recyklácia a spracovanie odpadov je v U. S. Steel Košice popri ochrane ovzdušia a vôd jedným z hlavných pilierov environmentálnych aktivít. Tak ako doma, aj v našich priemyselných prevádzkach chceme spracovať všetko, čo sa dá a premeniť  odpad na užitočný materiál. Tak je to aj v prípade kalu z čistiarne odpadových vôd v Sokoľanoch.

Odpadová voda z hutníckych prevádzok prvovýroby aj finišingu, ale aj dažďová a splašková voda z USSK je privádzaná do ČOV kanalizačným potrubím. Pred samotných procesom čistenia sa voda zdrží niekoľko hodín v  sedimentačnej nádrži, na dne ktorej sa usádzajú ťažšie zložky v podobe kalu. Usadené kaly sa priebežne ťažia, aby sa  užitočný objem nádrže nezmenšoval. V minulosti vyťažený odvodnený kal končil na skládke ako nie nebezpečný odpad. Hľadali sme riešenie, ako z odpadu urobiť materiál, ktorý vieme ďalej využiť a tým aj šetriť náklady za skládkovanie.

Pribudla tráva na ploche štyroch futbalových ihrísk

Od roku 2018 kal z ČOV zhodnocujeme na mobilnej stabilizačnej linke prostredníctvom externého partnera, s ktorým dlhodobo spolupracujeme pri environmentálnych aktivitách. Zmiešaním kalu s ďalšími aditívami, najmä výkopovou zeminou, vzniká na linke certifikovaný materiál na rekultivačné vrstvy. Doposiaľ sme tak získali už viac než 143 tisíc ton materiálu vhodného na rekultiváciu Suchej haldy. Používame ho na zatrávnenie telesa haldy. Pribudla nám tak tráva na ploche štyroch futbalových ihrísk. Prínos je nielen v estetizácii okolia, ale aj v znížení prašnosti na Suchej halde.

„V U. S. Steel Košice sa spracovaniu odpadov venujeme denne. Spracúvame nielen kal z ČOV, ale aj vysokopecné a oceliarenské kaly a prachy, vysokopecnú aj oceliarenskú trosku, okovinovú zmes aj koksárenské rezíduá. Samozrejme, kovový šrot zhodnocujeme opäť pri výrobe ocele v oceliarni. Len za minulý rok sme v areáli U. S. Steel Košice, ako aj prostredníctvom externých dodávateľov mimo areálu USSK spracovali vyše 2 milióny ton materiálu,“ ozrejmil komplexnosť problematiky Miloš Fodor, generálny manažér pre environment.  

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu