KONTAKT  |    _eng _sk

Štipendijný program spoločnosti U. S. Steel Košice pokračuje
           Pridané: 30.07.2012
Autor: -c-
Kategória: 15/2012

Nie ku každému je osud žičlivý. Niekedy vie človeku postaviť v živote do cesty nejednu prekážku. Spoločnosť U. S. Steel Košice ju pomohla zdolať desiatkam mladých ľudí, ktorí si pre zložité sociálne pomery v svojich rodinách nemohli dovoliť štúdium na vysokej škole či univerzite. A to prostredníctvom štipendijného programu, v rámci ktorého už šiesty rok podporuje v rovnakom snažení aj talentované deti svojich zamestnancov.

Štipendijný program U. S. Steel Košice vstupuje do deviateho roku svojej existencie. Za ten čas, od roku 2004 podnes, podporila spoločnosť už 268 talentovaných študentov. Dnes sú medzi nimi inžinieri, ekonómovia, učitelia, lekári, právnici... Aj v akademickom roku 2012/2013 udelí štipendium šiestim talentovaným vysokoškolákom, deťom zamestnancov U. S. Steel Košice a dvom talentovaným študentom technických vysokých škôl a univerzít zo sociálne znevýhodneného prostredia.

O výbere študentov, ktorí získajú štipendiá, budú rozhodovať členovia vrcholového manažmentu, a to na základe jasne stanovených kritérií. O aké konkrétne ide? Žiadateľ má mať trvalé bydlisko v Košickom kraji a jeho študijné výsledky v každom akademickom roku nesmie presiahnuť priemer 1,8. Ďalším kritériom sú sociálne pomery žiadateľa - príjem na jedného člena rodiny je bez prídavkov na deti nižší ako 1,5 násobok životného minima.

Deti zamestnancov U. S. Steel Košice nie sú limitovaní ani príjmom rodiny, ani bydliskom. V ich prípade sa bude posudzovať, či ide o štúdium technických odborov v súlade s podnikateľským zameraním U. S. Steel Košice, či je rodič študenta zamestnancom U. S. Steel Košice aspoň tri roky alebo či ide o mimoriadne osobné alebo rodinné okolnosti. Takými sú napríklad zdravotný hendikep študenta, neúplná rodina, ale aj mimoriadny úspech v medzinárodných súťažiach a podobne. Ďalším hľadiskom je úspešné absolvovanie osobného pohovoru s manažérmi firmy, na ktorý budú pozvaní po splnení spomínaných kritérií všetci žiadatelia. Hodnotiť sa bude predovšetkým motivácia študenta na získanie vysokoškolského vzdelania, vybraná profesia z hľadiska príležitosti uplatnenia sa na slovenskom pracovnom trhu, ale aj mimoškolské aktivity alebo aktivity zamerané na podporu komunity, spoločnosti.

Prihlášku, ktorú treba doručiť na adresu U. S. Steel Košice, s.r.o., Štipendijný program, Vonkajšie vzťahy, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, možno nájsť spolu s ďalšími inštrukciami na www.usske.sk/kariera/stipendijnyprogram.?Uzávierka prijímania žiadostí je 15. septembra 2012. V budúcom vydaní Ocele východu sa k štipendijnému programu vrátime.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu