Vyhľadávanie:

Štipendisti USSK sa popri štúdiu venujú aj dobročinnosti

Štipendisti USSK sa popri štúdiu venujú aj dobročinnosti

Spoločnosť U. S. Steel Košice podporila prostredníctvom svojho štipendijného programu už stovky vysokoškolákov. Popri vynikajúcich študijných výsledkoch sa pri ich výbere prihliada aj na ich vzťah k dobročinnosti, ochotu pomáhať komunite či pri vzdelávaní mladších žiakov.

Protipandemické opatrenia nám tento rok neumožnili zapojiť štipendistov do vianočných charitatívnych projektov USSK. Po iné roky sa štipendisti aktívne zapájali do firemných dobročinných podujatí; v čase Adventu to bol najmä charitatívny stánok na Hlavnej ulici v Košiciach. Vlečúca sa pandémia COVID-19 skomplikovala aj individuálne dobročinné aktivity študentov. Väčšina z nich nemala možnosť sa do dobročinnosti zapojiť.

To však nie je prípad Andreja Pastoreka, ktorý študuje v 1. ročníku aplikovanú informatiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.  Okrem toho navštevuje aj Kolégium Antona Neuwirtha, ktoré vzdeláva spoločensky angažovaných mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt. „Zapojil som sa do projektu, v ktorom sme chceli odprezentovať myšlienky z návštevy pápeža Františka na Slovensku. Cieľom bolo, aby tieto myšlienky neupadli do zabudnutia a mohli tak v čase spolu s nami rásť,“ hovorí Andrej. V rámci projektu sa podieľal na príprave bulletinov, v ktorých študenti zaujímavou formou prezentovali pápežove myšlienky.  „Najviac som bol zaangažovaný na točení vlogu (video blogu, pozn. redakcie), v ktorom sme chceli mladým ľudom zatraktívniť a priblížiť myšlienku pomoci chudobným,“ dopĺňa ďalej Andrej. „Išli sme pomôcť prichystať raňajky, program a porozprávať sa s ľuďmi z útulku pre bezdomovcov v Bratislave. Pre všetkých z nás to bola naozaj silná skúsenosť, nakoľko sme si uvedomili, že tam sú hodnotní ľudia, ktorí neľahkým príbehom došli až na dno a stále sa dokážu pekne usmiať a tešiť sa aj z toho, že im niekto venuje svoju pozornosť.“

Dobročinnosť je prirodzená aj pre ďalšiu štipendistku Annu Kötelesovú. Tá po absolvovaní bakalárskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach prešla na Masarykovu univerzitu v Brne študovať prienik technických a spoločenských vied v odbore Informačné štúdiá a knihovníctvo. Okrem toho, že sa pravidelne zapája do Dní dobrovoľníkov USSK Hutníci pre Košice, bez nároku na odmenu už 9 rokov hrá v sláčikovom orchestri Musica Iuvenalis. Hrám na husle od šiestich rokov,“ hovorí Anka. „Orchester Musica Iuvenalis má asi 40 členov a zúčastňuje sa kultúrnych festivalov a podujatí v Košiciach, ale aj po celom svete. Medzi naše každoročné projekty patrí vianočný koncert v Kostole Najsvätejšej Trojice (u Premonštrátov), či festival Šengenský poludník, počas ktorého začiatkom júla hosťujeme zahraničné orchestre tu u nás. Organizáciu máme na starosti my, členovia orchestra, pod vedením dirigenta a zároveň riaditeľa festivalu Igora Dohoviča. Na konci si vždy tradične zahráme spolu s hosťami na jednom pódiu. Na všetky koncerty je bezplatný vstup.“ Anku teší rozdávať ľuďom radosť z hudby. Účinkuje preto ešte aj v orchestri pri Dóme sv. Alžbety. „Orchester vznikol ako doprovod zboru sv. Cecílie, ktorý spríjemňuje slávnostné sv. omše a iné kresťanské udalosti. Hral aj pri príležitosti návštevy pápeža Františka v Košiciach,“ dopĺňa výpočet svojich dobročinných aktivít.

 

Viac o štipendijnom programe nájdete na: U. S. Steel Košice - Štipendijný program (usske.sk)

Foto: Musica Iuvenalis / Orchester Musica Iuvenalis spríjemňuje ľuďom život hudbou pri mnohých príležitostiach. Na husle v ňom hrá aj štipendistka USSK Anka Kötelesová.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...