Vyhľadávanie:

Štipendium pomáha talentovaným vysokoškolákom ísť za svojím cieľom

Štipendium pomáha talentovaným vysokoškolákom ísť za svojím cieľom

Nadácia U. S. Steel Košice podporuje mladých ľudí v štúdiu na vysokých školách

Podporovať talentovaných mladých ľudí z detských domovov, neúplných rodín a sociálne znevýhodnených podmienok na východnom Slovensku v štúdiu na vysokých školách a univerzitách doma i v zahraničí a od roku 2007 aj deti zamestnancov U. S. Steel Košice je hlavným zámerom Štipendijného programu U. S. Steel Košice. Od roku 2004, keď program vznikol, bolo udelených už 315 štipendií, z toho v akademickom roku 2017/2018 to bolo 25 štipendií v celkovej hodnote 33 400 eur.

Kto sú súčasní štipendisti, čo študujú, kde a prečo a ako vnímajú podporu zo strany Nadácie U. S. Steel Košice? Opýtali sme sa, a tu sú výpovede dvoch z nich.

ČO BAVÍ ALEŠA MANICU NA TECHNIKE?

Aleš Manica študuje manažment a technológiu na Technickej univerzite v Mníchove. Už druhý semester. Prečo práve techniku. Čo ho na nej baví?

„Techniku som si vybral najmä preto, lebo ponúkala odbor, ktorý bol jedinečný a nesmierne ma zaujal. Je to kombinácia biznis manažmentu, ktorý tvorí približne 65 percent štúdia a voliteľného technického zamerania. Mali sme na výber informatiku, počítačovú techniku, chémiu, obnoviteľné zdroje a strojárenské inžinierstvo. Mňa zaujalo práve posledné zameranie, keďže mníchovská technická univerzita má jedno z najlepších vzdelávacích a výskumných centier na svete, s ktorým spolupracujú významné automobilky a iné nemecké giganty. Nesmiernou výhodou štúdia techniky v zahraničí je možnosť zdokonaliť sa v cudzom jazyku. Moje štúdium je z polovičky anglické a z polovičky nemecké. Teším sa, že aj vďaka Nadácii U. S. Steel Košice môžem absolvovať bakalárske štúdium na technickej univerzite môjho výberu a nadobudnúť tak skúsenosti a kontakty na nezaplatenie,“ vraví Aleš, ktorý si aj popri náročnom štúdiu dokáže nájsť čas nielen na svoje koníčky a záľuby, ale aj na dobrovoľníctvo a pomoc iným.

„Absolútne mi neprekáža pomáhať a svojím spôsobom vracať komunite to, čo mi poskytla,“ vyznáva sa zo svojho postoja. „Dokonca môžem povedať, že ma baví pomáhať a robiť radosť druhým. Vzťah k dobrovoľníctvu mám veľmi pozitívny,“ konštatuje mladý muž, ktorý v ostatnom čase pravidelne pomáha ako dobrovoľník pri organizovaní charitatívnych a verejnoprospešných podujatí spoločnosti U. S. Steel Košice. „Myslím si, že obetovať chvíľu svojho času, aby ste pomohli nejakej organizácii alebo konkrétnemu človeku a vyčarili mu úsmev na tvári, stojí za to. Aký požičaj, taký vráť. Som nesmierne vďačný, že možno aj za moju aktívnu účasť na rôznych dobrovoľníckych a charitatívnych akciách, sa spoločnosť U. S Steel Košice rozhodla podporiť ma a umožnila mi tým splniť si sen. Študovať to, čo ma baví, kde ma to baví.“

„Vďaka podpore Nadácie USSK sa otvárajú študentom možnosti štúdia na vysokých školách a univerzitách v zahraničí,“ pripája svoj názor Alešov otec Marek Manica. „Toto umožňuje našim deťom prinášať nové pohľady, vedomosti a skúsenosti, ktoré môžu aplikovať u nás, čo je vítanou a cennou divíziou nielen pre našu spoločnosť, ale aj komunitu.“

POZNÁVANIE SÚVISLOSTÍ A DEJOV V PRÍRODE MA LÁKALO ODJAKŽIVA

Z Jany Horniakovej bude o niekoľko rokov inžinierka. Prezrádza, prečo sa dala na štúdium fyzikálneho inžinierstva progresívnych materiálov na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach: „Technika je oblasť ľudskej činnosti na využitie a ovládanie prírody v prospech človeka, najmä implementáciou poznatkov prírodných vied tak, aby boli prakticky využiteľné. To poznávanie súvislostí a dejov v prírode, ktoré sa dajú potom využiť v prospech a napredovaniu, je niečo, čo má lákalo odjakživa,“ vysvetľuje vysokoškoláčka pozadie svojho rozhodnutia venovať sa práve tomuto odboru. Nie je to len štúdium, ktorému sa venuje. Rovnako aj ona má k dobrovoľníctvu veľmi blízko. Slogan Nadácie U. S. Steel Košice Pomôžme pomáhať jej nie je cudzí. Veď už od začiatku strednej školy robila dobrovoľnícku prácu pre Slovenský Červený kríž. „Po nástupe na vysokú školu som zmenila pôsobisko svojej dobrovoľníckej práce. Stal sa ním súkromný azyl Malá farma. Asi po roku nato som začala pomáhať v neziskovej organizácii S.P.A.C.E. Spolok pre aktivity, cestovanie a edukáciu, venujúcej sa práci s mládežou a znevýhodneným skupinám. Okrem iného nás Nadácia U. S. Steel Košice zapája aj do vlastných dobrovoľníckych aktivít, akou je napríklad charitatívny vianočný stánok. Vďaka minuloročnej účasti v stánku som spoznala ďalších super ľudí, ďalšiu neziskovú organizáciu a hlavne som mala možnosť porozprávať sa s ďalšou štipendistkou o aktivitách, ktorým sa venuje. Poviete si, že je to pomerne pestrá škála aktivít, no každá má posunula niekam inam a okrem osohu a pomoci iným som nadobudla aj ja neoceniteľné skúsenosti v rôznych oblastiach, ktoré vás v škole nenaučia.“ Dodáva, že si cení každú neziskovú organizáciu a nadáciu, ktorá sa reálne snaží pomôcť. „Podporu Nadácie U. S. Steel Košice vnímam ako silný motivačný príspevok k štúdiu a rozvoju svojho potenciálu. Minulého roku som túto podporu prevažne využila na vycestovanie v rámci programu Erazmus+ a významne mi pomohla aj pri účasti na mesačnej stáži v zahraničí, kde som nabrala nové celoživotné skúsenosti. Nesmierne si to cením a som za to vďačná,“ poznamenáva Jana Horniaková.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...