Vyhľadávanie:

Sto stromov ako základ nového lesíka

Sto stromov ako základ nového lesíka

Súčasťou viacerých environmentálnych projektov realizovaných v U. S. Steel Košice je aj výsadba zelene ako jedna z podmienok v rámci schvaľovacieho procesu Inšpekciou životného prostredia. V súlade s podmienkami pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a integrovanou prevenciou a kontrolou znečisťovania (IPKZ) sme si jednu takúto povinnosť tzv. zelenej ochrany radi splnili v súvislosti s realizáciou projektu Zhodnocovanie odpadov v prevádzkach Príprava výroby a Vysoké pece. Vysadili sme 100 nových drevín na parcele vo vlastníctve USSK v blízkosti obce Veľká Ida.

Peter Varga z útvaru pre environment vysvetľuje: „Išlo o 35 ks Lipy malolistej, 35 ks Duba letného a 30 ks Jaseňa štíhleho. Výsadbové dreviny boli presne stanovené v závislosti od projektu. Očakávame, že sadenice s výškou do 1 metra by mohli dorásť do dospelého veku a vytvoriť lesík tak do desiatich rokov.“

Podľa ekológov je postarané aj o ochranu lesa pred prípadnými vandalmi, a to dodávateľskou spoločnosťou, ktorá nám zabezpečuje starostlivosť o lesy a takisto aj kamerovým systémom našej SBS.

Podľa zdrojov Európskej environmentálnej agentúry je dospelý strom schopný absorbovať až 22 kg emisií CO2 ročne.

 

Celkovo sme v rámci lesného hospodárstva U. S. Steel Košice vysadili len v tomto roku 133 nových stromov.

Foto na titulke: freepic.com

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...