Vyhľadávanie:

Sto stromov ako základ nového lesíka

Sto stromov ako základ nového lesíka

Súčasťou viacerých environmentálnych projektov realizovaných v U. S. Steel Košice je aj výsadba zelene ako jedna z podmienok v rámci schvaľovacieho procesu Inšpekciou životného prostredia. V súlade s podmienkami pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a integrovanou prevenciou a kontrolou znečisťovania (IPKZ) sme si jednu takúto povinnosť tzv. zelenej ochrany radi splnili v súvislosti s realizáciou projektu Zhodnocovanie odpadov v prevádzkach Príprava výroby a Vysoké pece. Vysadili sme 100 nových drevín na parcele vo vlastníctve USSK v blízkosti obce Veľká Ida.

Peter Varga z útvaru pre environment vysvetľuje: „Išlo o 35 ks Lipy malolistej, 35 ks Duba letného a 30 ks Jaseňa štíhleho. Výsadbové dreviny boli presne stanovené v závislosti od projektu. Očakávame, že sadenice s výškou do 1 metra by mohli dorásť do dospelého veku a vytvoriť lesík tak do desiatich rokov.“

Podľa ekológov je postarané aj o ochranu lesa pred prípadnými vandalmi, a to dodávateľskou spoločnosťou, ktorá nám zabezpečuje starostlivosť o lesy a takisto aj kamerovým systémom našej SBS.

Podľa zdrojov Európskej environmentálnej agentúry je dospelý strom schopný absorbovať až 22 kg emisií CO2 ročne.

 

Celkovo sme v rámci lesného hospodárstva U. S. Steel Košice vysadili len v tomto roku 133 nových stromov.

Foto na titulke: freepic.com

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...