KONTAKT  |    _eng _sk

Stretnutie metalografov
           Pridané: 10.05.2010
Autor: -lh-
Kategória: 10/2010

Pravidelné stretnutia slovenských a českých metalografov, ktoré sa od roku 1969 konajú v trojročných intervaloch, sa napriek úzkej špecializácii rozrástli na prestížnu konferenciu so širokou medzinárodnou účasťou. Už 14. konferencia Metallography 2010 sa v dňoch 28. až 30. apríla 2010 konala v konferenčnom centre Academia v Starej Lesnej.

Napriek obavám z prekonaného obdobia krízy a problémom s leteckou dopravou sa sympózia zúčastnilo takmer 150 účastníkov z jedenástich krajín Európy, Blízkeho východu, Číny a Japonska, ktorí sa predstavili 73 prednáškami a 52 panelovými prezentáciami. Podujatie, ktoré organizovala katedra náuky o materiáloch Hutníckej fakulty TU v Košiciach spolu s Ústavom materiálového výskumu SAV Košice, Vedeckou spoločnosťou pre náuku o kovoch pri SAV v Bratislave a Slovenskou hutníckou spoločnosťou pri HF TU v Košiciach, podporila aj U. S. Steel Košice. Jozef Bilý a Andrej Leško z útvaru generálneho manažéra pre výskum a vývoj USSE pracovali tiež v organizačnom výbore.

Metalografi, špecialisti, ktorí informácie o materiáloch, zväčša o kovoch, získavajú pomocou prístrojov založených na pozorovaní makroskopických a mikroskopických štruktúr materiálov, sa na konferencii navzájom informovali o najnovších zisteniach z vplyvu mikroštruktúr materiálov na ich vlastnosti. Príspevky sa týkali železa v oboch jeho podobách, ocele aj liatiny, neželezných kovov, ale aj najmodernejších materiálov, ako sú kompozity, nanomateriály, amorfné kovy, keramické materiály a supravodiče.

Súčasťou podujatia bola aj výstava najnovších prístrojov významných firiem, bez ktorých by dnešná práca metalografov nebola možná. Účastníci stretnutia sa zoznámili s najnovšími typmi svetelných a elektrónových mikroskopov a zariadeniami na prípravu vzoriek a ich povrchovú úpravu pred pozorovaním.

Výskumníkov z U. S. Steel Košice na konferencii zastupovali Peter Kalmár, Lucia Hrabčáková a Dagmar Fedáková. Vo svojich príspevkoch priblížili význam metalografických rozborov ako informácií pre komunikáciu so zákazníkmi, aj ako základných informácií, ktoré sa využívajú pri údržbe zariadení a riadení pracovných postupov v spoločnosti. Pre odborných pracovníkov Výskumu a vývoja USSE bola konferencia významným zdrojom získania nových informácií.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu