KONTAKT  |    _eng _sk

Sú šikovní a talentovaní, podporu si zaslúžia
           Pridané: 26.08.2013
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 17/2013

Štipendisti si pomoc košickej oceliarne mimoriadne cenia (2)

Osem mladých ľudí, detí zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice, podporila firma v uplynulom akademickom roku prostredníctvom štipendijného programu v ich štúdiu na vysokých školách a univerzitách. Čo študujú, prečo si vybrali práve ten ktorý odbor, aké majú po škole plány, čo ich baví a čo pre nich zaradenie do štipendijného programu košickej oceliarne znamená? V predchádzajúcom vydaní Ocele východu na predchádzajúce otázky odpovedali štyria z nich, dnes ďalší traja.

ŠTIPENDIUM JE AJ VEĽKOU MOTIVÁCIOU

Štúdium na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach si Marika Řiháková nevybrala z bohatej ponuky náhodou. "Už na strednej škole som mala bližšie k jazykom a matematike," povedala a dodala, že svoje zohral aj fakt, že univerzita má najviac ponúk z programu Erasmus ponúkajúceho medzinárodné študijné pobyty, pracovné stáže a intenzívne jazykové kurzy. I jej, tak ako ostatným, pomohlo štipendium naplno sa venovať škole.
"Štipendium pre mňa znamená rozšírenie možností a podporu počas štúdia na vysokej škole. V septembri tohto roku sa chystám do rakúskeho Grazu, kde budem študovať jeden semester a pomoc prostredníctvom Štipendijného programu U. S. Steel Košice mi pomohla uskutočniť tento môj cieľ. Určite je to pre mňa aj veľká motivácia v ďalšom štúdiu," potvrdila dcéra nášho kolegu Stanislava Řiháka z útvaru BSC Legacy ERP Level. A pridala aj zopár informácií o svojich koníčkoch. Rada hrá basketbal, bedminton, venuje sa plávaniu, lyžovaniu, ba dokonca sa ešte ako dieťa zúčastnila na zimných športových hrách železiarov na Jahodnej.

SVET ČÍSEL JU BAVÍ ODMALIČKA

Denisa Bálintová len pred niekoľkými týždňami získala titul bakalára na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v odbore Financie, bankovníctvo, investovanie. Vraví, že sa pre túto školu rozhodla preto, že v posledných rokoch dosahuje prvenstvo medzi ekonomickými fakultami na Slovensku v hodnotení univerzít ARRA. "Už odmalička mám záľubu v svete čísel. Technická univerzita mi dala mnoho nových poznatkov a umožnila pochopiť fungovanie ekonomiky a finančníctva ako celku. Inšpiráciou pre výber zamerania mi bola aj mamka, ktorá už osemnásť rokov pracuje na finančnom oddelení v U. S. Steel Košice, kde náplňou jej práce je inkaso a kontrola pohľadávok."
Podľa Denisinho názoru by mladí v jej veku nemali "žiť" zadarmo len z vreckového od rodičov. "V mojom prípade to platí dvakrát, pretože bývam iba s mamkou, pre ktorú je určite finančne náročné zabezpečiť chod celej domácnosti. Štipendium od spoločnosti U. S. Steel Košice pre mňa predstavuje veľkú pomoc, pretože mi umožňuje venovať maximum času štúdiu. Čas, ktorý by som za iných okolností z vlastného presvedčenia strávila na rozličných brigádach, tak môžem investovať do prehlbovania svojich vedomostí a do dosahovania čo najlepších študijných výsledkov."
Zatiaľ síce konkrétnu predstavu o vysnívanom povolaní nemá, ale jej ambíciou je uplatniť sa na manažérskej pozícii vo firme s medzinárodnou pôsobnosťou. Aby získala nové skúsenosti, spoznala nových ľudí, ale hlavne aby si zlepšila svoje jazykové zručnosti v budúcom semestri vycestuje cez Erasmus na študijný pobyt do Fínska. "Štipendium mi aj v tejto súvislosti bude obrovskou pomocou pri krytí mimoriadnych nákladov spojených s vycestovaním." Verí, že plynulá angličtina a francúzština, ktoré ovláda, jej po ukončení štúdia pomôžu pri získaní dobrej pozície v takejto firme.
Stihne sa venovať aj svojim záľubám? "Skoro jedenásť rokov som hrala na husliach. Sólo, aj v orchestri. Pravidelne hrávať som však pred niekoľkými rokmi prestala a dnes viem najlepšie "vypnúť" od všetkých povinností pri koňoch. Jazdenie je moja veľká vášeň. Rovnako rada tiež cestujem a spoznávam nové kultúry a jazyky."

V ŽIVOTE CHCE ROBIŤ TO, V ČOM JE NAOZAJ DOBRÁ

Renáta Kmecziková má v svojich plánoch jasno. V živote chce robiť to, v čom je naozaj dobrá a čo ju baví. V súčasnosti študuje na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach druhý ročník magisterského odboru verejná politika a verejná správa na Fakulte verejnej správy. Jej doménou sú ekonomika, politika a právo.
"Bez štipendijného programu Nadácie U. S. Steel Košice by som zrejme vôbec nemohla hovoriť o tom, že už pomaly končím svoje vysokoškolské štúdium. Pred jeho udelením som stála na rázcestí či pokračovať v štúdiu alebo z akademickej pôdy odísť a nastúpiť do zamestnania. Bolo to kvôli nie ideálnej finančnej situácii. Čo pre mňa štipendium znamená? Možnosť naložiť so svojím životom tak, ako som si to vždy predstavovala. Odmalička som totiž chcela ísť na vysokú školu... Vďaka finančnej pomoci môžem čas, ktorý by som trávila na brigádach, venovať škole, štúdiu a osobnému rozvoju. Chcela by som sa touto cestou úprimne poďakovať nadácii, ľuďom v nej pôsobiacich, za to, že mi túto možnosť dali."
Štipendium od Nadácie U. S. Steel jej umožnilo, ako konštatovala, venovať sa viac profesionálnemu rozvoju. Pred viac ako rokom nastúpila ako dobrovoľníčka do neziskovej think-tankovej organizácie Karpatský rozvojový inštitút, kde nadobúda odborné znalosti a skúsenosti. Inštitút totiž v rámci svojich projektov úzko spolupracuje s verejnou správou, najmä územnou samosprávou. Okrem tejto stáže a plnenia si študijných povinností sa aktívne zapája aj do diania na fakulte. "Bola som napríklad účastníčkou projektu INAKOM, tiež aktívne spolupracujem so študentským občianskym združením našej fakulty na projekte, ktorým sa snažíme prepojiť školu s praxou, som členkou študentskej časti redakčnej rady univerzitného časopisu Universitas Šafarikiana a tiež som zastupovala našu fakultu na Trinacionálnej konferencii v Maďarsku." Vo svojom voľnom čase pomáha ako dobrovoľníčka v Karpatskej nadácii.

Empty

ODPORÚČAME

11.09.2019
Minister hospodárstva ocenil aj desiatich košických oceliarov
02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam